Wie weet beschikken Kamp en Mansveld over onvermoede klimaatkrachten en kunnen ze stormen afremmen?

Wie weet beschikken Kamp en Mansveld over onvermoede klimaatkrachten en kunnen ze stormen afremmen?

Via Rijksoverheid.nl vernemen wij dat onze bestuurders van de VVD en PvdA zich tegen het klimaatrealisme van Eurocommissaris Gunther Oettinger keren en de agenda van Greenpeace continueren met hun oproep voor ‘ambitieus klimaatbeleid’ met minimaal 40 procent CO2-reductie in 2030. Ze willen dus een overheidsgeforceerde economische meltdown bereiken in Europa.

Wie graag wil dat ik overdrijf, wees mijn gast. Echter…klimaatbeleid is bij huidige techniek in onze economie- die evenredig groeit met energieverbruik- een eufemisme voor economische krimp. De enige reden dat Europa de 20-20-klimaatdoelen gaat halen is dankzij de economische crisis van de afgelopen jaren waardoor ons energieverbruik daalde. Daarnaast konden we de ergste CO2-spuwers in Oost Europa uit het Sovjettijdperk dicht doen, het laaghangende fruit zoals Oettinger dat noemt. Maar nee, lees het Ministerie van Waarheid, in 10 jaar tijd doen we er zo nog 20 procent economische krimp bij:

De Europese Unie moet nog dit jaar de ambitie uitspreken de broeikasgasuitstoot in 2030 met minimaal 40% te verminderen. Dat is goed voor het milieu (wat bedoelen jullie daar mee? RZ)  en geeft een impuls aan de internationale onderhandelingen over een nieuw mondiaal klimaatakkoord: de opvolger van het Kyotoprotocol.

Het kabinet reageert hiermee op het voorstel van de Europese Commissie over het klimaat- en energiebeleid voor de periode 2020-2030. De kabinetsreactie is door staatssecretaris Mansveld van Infrastructuur en Milieu naar de Tweede Kamer gestuurd mede namens minister Kamp van Economische Zaken.

Het is 100 procent zeker…
Wat mij betreft nemen we bij de discussie over klimaatbestedingen hetzelfde startpunt. Het is 100 procent zeker dat mensen het klimaat beinvloeden, een statement die – wat het wetenschappelijk debat betreft- even nietszeggend is als de 95 procent zekerheid die het IPCC claimt. Het draait om de vraag hoevéél wij dat doen, ten opzichte van de natuur.  Maar

  • – binnen de 2 graden wegen de voordelen op tegen de nadelen en het lijkt voorlopig dat we binnen die bandbreedte blijven deze eeuw
  • – bij ondoordacht symboolbeleid als het SER Energieakkoord is de genezing erger dan de kwaal. Je arm amputeren om geen last meer te hebben van jeuk aan je duim.

Hoe ziet Mansveld het voor zich, onze PvdA-klimaatgodin, terwijl afgelopen jaar nog het door steenkool opgewekte vermogen in Europa groeide (11 procent), en de CO2-emissies door energiebedrijven niet afnam ondanks de groei in vermogen aan windmolens van een zelfde orde…Een beetje abstracte doelen de lucht in slingeren, die jezelf een warm gevoel geven zonder ook maar één idee te hebben van kosten en baten..

Peperduur symboolbeleid van salonpolitici maakt de zaak enkel erger
Het warme gevoel dat Mansveld en andere PvdA-salonpolitici zo over zichzelf krijgen zonder te snappen wat ze roepen,  zal niets doen tegen aardopwarming.  Wel kan ondoordacht topdown-klimaatbeleid al onze welvaart de nek omdraaien zodat we bij klimaatverandering geen cent meer hebben om ons aan te passen, noch een cent om in innovatief energie-onderzoek te steken: thoriumreactoren bijvoorbeeld. Dat is dan dankzij Kamp en Mansveld allemaal verdampt richting windmolensubsidies….

Weet je wat, bekijk het maar…Nou ja, de wal zal het schip keren. We zien bij klimaatdiscussie per definitie dat wát je zegt niet telt, maar enkel wíe het zegt, de autoriteit: onze tegenstanders zijn het grootste deel van hun tijd daarom kwijt met aantonen dat wij vooral niets voorstellen.

Als gesjeesde bosbouwer op een blog kan ik me achter geen enkele autoriteit verschuilen en dus halen we onze schouders op. Bekijk het maar. Ik ga liever lekker naar buiten, fotograferen en vogels kijken. Het was vanochtend prachtig op de Afsluitdijk, met onheilspellende lichtval. Dat mooie moment kan Mansveld noch Kamp mij afnemen…

RZ14Zuiderzee1 RZ14Zuiderzee2RZ14Zuiderzee4 RZ14Zuiderzee5 RZ14Zuiderzee6