Op naar een nieuw Energie Akkoord

Gastblog van Adjiedj Bakas, vandaag ook in sterk ingekorte vorm verschenen in de Volkskrant onder de titel “Windmolens zijn over 20 jaar duur afval”

Adjiedj Bakas

Adjiedj Bakas

Het huidige Energie Akkoord wil burgers zekerheid bieden over de toekomstige energievoorziening, na jaren van inconsequent overheidsbeleid op dit terrein. Op zich een lovenswaardig streven. Alleen jammer dat dit akkoord is gebaseerd op verouderde technologische inzichten en geen rekening houdt met toekomstige innovatie, waardoor burgers en ondernemers de komende jaren veel leed bezorgd wordt. De contouren van de hybride energiemix van de toekomst zijn er al. Het huidige Energie Akkoord kan dan ook de prullenbak in. Het is tijd voor echte energie-innovatie.

Omdat hij de geplande hoeveelheid windmolens in het Energie Akkoord kritiseert, krijgt Volkskrant-columnist Martin Sommer op zijn kop van de hogepriesters van de Groene Kerk. Deze minaretten van hun nieuwe religie zullen de belastingbetaler via de SDE subsidies uiteindelijk tussen de € 25 en € 30 miljard euro gaan kosten, zo rekende de dwarsdenkende ingenieur Theo Wolters uit. Het Energie Akkoord is het resultaat is van dwangmatig denken in doelstellingen, zonder daarbij de kosten en baten goed af te wegen.  Kennelijk wordt de Nederlandse overheid nerveus nu zij, in vergelijking met buurlanden, achterloopt op de Europese doelstelling van 16 procent groene energie in 2020.  Hoewel Brussel nu ook  GroenMoe lijkt te worden, dus daar kunnen de komende jaren panelen gaan verschuiven. PvdA-economen Willem Vermeend en Rick van der Ploeg becijferden dat investeren in zonne-energie rendabeler is dan in windenergie. Ray Kurzweil, CTO van Google, schrijft: “Als gevolg van een exponentieel toegenomen gebruik van nanotechnologie zal zonne-energie in twintig jaar voldoen in de wereldbehoefte aan energie.” Futuroloog Wim de Ridder van de Universiteit Twente stelt dat de doorbaakinnovaties op energiegebied zich nu zo snel ontwikkelen, dat energie over 20 tot 30 jaar nog maar heel weinig kost. Waarom onze energietoekomst  vastleggen  met technologie die binnenkort verouderd is?

Het Energie Akkoord zorgt er zo voor dat ieder Nederlands huishouden minimaal € 800,= per jaar meer voor energie moet gaan betalen, reden voor het CPB om minimaal 5 jaar uitstel van de geplande grootschalige windmolenbouw te adviseren. De eerder genoemde Wolters denkt dat de  integrale kosten van het energieakkoord nog hoger zullen uitvallen en dat huishoudens uiteindelijk flink meer dan € 800,= per jaar extra zullen betalen. Maar kunnen burgers dat wel ophoesten? Nederlandse huishoudens hebben de hoogste schulden van alle OESO-landen. Volgens de Zwitserse bank UBS zijn midden- en arbeidersklasse in de eurolanden het afgelopen decennium nog eens 30% armer geworden. Google waarschuwt dat meer dan 40% van de banen straks door computers en robots wordt overgenomen. Adecco, ’s werelds grootste HR-firma, waarschuwt voor permanent hoge werkloosheid. Als straks een groot deel van de bevolking moet leven van een basisinkomen (verschaft door de overheid), aangevuld met wat losse baantjes (hosselen) is de reguliere energierekening al te hoog, laat staan de extra windmolentoeslag.

De opstellers van het akkoord gaan dus voorbij aan het feit dat we nu leven in de overgangsfase naar een permanent deflatoire samenleving. Deze periode gaat later de geschiedenis in als de Grote Verarming.  Alles wordt straks goedkoper om met deze trend te kunnen omgaan. En dan wordt energie duurder? Terwijl we in Nederland nu al driemaal zoveel voor energie betalen als in de VS? Van iedere euro die we neertellen aan de benzinepomp is 77 cent belasting. Met nog hogere energieprijzen trekken nog meer industriële bedrijven naar de VS wat nog meer banen en economisch potentieel kost, een trend die nu al gaande is. De verarming van de middenklasse treft ook bedrijven als Siemens en andere VNO-NCW-leden die het akkoord omarmen. Op korte termijn is het feest bij de Siemens’ van deze wereld die goed verdienen aan de bouw van de onnodige windmolens. Maar de verarmde middenklasse die nog meer verarmt door een hoge energierekening, heeft straks geen geld meer om Siemens keukens, koelkasten en ander fraais van te kopen. Op korte termijn winst, op middellange termijn verlies.

Priesters van de Groene Kerk, zoals het nationale zuurbekje Jan Rotmans, juichen over het akkoord: energievoorziening moet pijn doen, vinden ze. Wij mensen moeten immers boeten voor onze zondige energiebehoeften. Maar waarom eigenlijk? We kunnen slimmer en duurzamer in onze energie voorzien. Het beste Energie Akkoord voor de toekomst? Hier drie mogelijke pijlers.

1. Energie-efficiency neemt exponentieel toe en R&D op dit vlak moet ruim baan krijgen
Technologie op energiegebied ontwikkelt zich razendsnel. De huidige pv-zonnecellen worden binnenkort vervangen door een veel efficiëntere generatie pv’s, en dunne film-zonnecellen zullen zorgen voor een enorme daling van de kostprijs en voor allerhande nieuwe toepassingen, omdat de zonnecellen dan als folie op ramen en andere oppervlakken geplakt kunnen worden, of geïntegreerd zullen zijn in verf. Oude koelkasten zijn energievreters. De nieuwste modellen kosten volgens producenten  aan energie evenveel als een halve spaarlamp per jaar. Volgens Shell kunnen auto’s binnen enkele jaren 1:60 rijden. Een Japanse uitvinder maakte een minifabriekje waarmee je uit 1 kilo plastic afval 1 liter benzine kan maken. Huizen worden steeds beter geïsoleerd, en smart energy grids helpen bij het naar beneden brengen van onze energieconsumptie. Ieder huishouden kan in principe uit menselijke uitwerpselen en afval van groenten en fruit biogas maken. Koeienbedrijf CRV becijfert dat poep en winden van alle vaderlandse koeien samen genoeg biogas kunnen produceren om alle huishoudens op te laten draaien. Huishoudens worden zo meer zelfvoorzienend en verbruiken steeds minder energie. Aan het ombouwen van woningen ten behoeve van energie-efficiency kan de bouw weer goed verdienen.  In Zuid-Korea zien we al dat de meest energiezuinige huishoudens nog maar 40 eurocent per maand aan energie betalen, dankzij deze combinatie van maatregelen. Door de komst van deelauto’s neemt het aantal auto’s met 30-50% af, helemaal nu onder jongeren de eigen auto aan status verliest. Door steden compacter her in te richten (optoppen en bouwen op het tweede maaiveld) kan de energievoorziening nog efficiënter worden.  Sloop van lelijke, energie slurpende gebouwen en die vervangen door mooie energiezuinige gebouwen is ook een optie. Ook fijn voor de bouwers, lijkt mij zo.

2. Nog ongebruikte energiebronnen worden aangeboord en  verder ontwikkeld
Ondergronds zit veel energie: warmte en hitte kunnen via  geothermische energie-methoden geëxploiteerd worden. Google, een van de grootbedrijven die veel investeert in innovatie, ontwikkelde een drone met vliegers eraan die op 12 kilometer hoogte vliegt en daar (met gebruikmaking van de constante straalwind) veel energie genereert, buiten het zicht van de burgers. Of dat uiteindelijk rendeert moeten we zien, maar alleen al het andere denkkader waar dit idee uit voortkomt, is inspirerend.  Waarom geen prijsvraag uitschrijven voor onorthodoxe windmolenontwerpen waar de mensen wel blij van worden en die wel renderend zijn? Ook getijdenenergie wordt steeds interessanter. Nieuwe zonnecellen worden zoals gezegd straks in folies en verven geïntegreerd en meegeleverd in dakpannen, ruiten en de verf van auto’s. Google komt nu met glazen bollen op daken, die ieder straaltje licht opvangen, omzetten in zonne-energie en opslaan in batterijen op basis van nanotechnologie. Ondergronds zitten in Limburg en de Achterhoek nog enorme kolenvoorraden. Er komen hippe nieuwe kolencentrales aan die geen van de nadelen van de huidige meer hebben. En er komt technologie om kolen ondergronds te vergassen. Goed, dat levert zo af en toe een aardbevinkje op, maar aardbevingsbestendig bouwen zag ik al in Californië en Taiwan ­ dat levert de bouw ook weer werk op.

3. Er is nog olie en gas genoeg en thoriumcentrales bieden perspectief
De exploiteerbare voorraden olie en gas blijken groter dan voorzien. De aarde is royaler voor ons mensenkindjes dan de Groene Kerk beweert. De Volkskrant schreef al eerder over de thoriumrevolutie. Door thorium als alternatief voor uranium in te zetten kan je op termijn nieuwe kerncentrales bouwen die de vaderlandse industrie van energie kunnen voorzien.  Er is genoeg thorium voor 10.000 jaar en het heeft niet de nadelen van uranium. Thorium zit niet in enge landen maar in democratieën als India, én in het zwarte strandzand van Ameland. Investeren in thoriumkennis wordt belangrijk. Schalieolie en schaliegas kunnen straks slimmer geëxploiteerd worden, zonder schade voor zoetwatervoorziening,  vermoedelijk niet in Nederland maar wel elders in Europa. Onderzoek blijft hoe dan ook relevant.

 

Thorium aangedreven conceptauto van Cadillac

Thorium aangedreven conceptauto van Cadillac

We moeten toe naar schonere energie, ­ daar zijn we het met elkaar wel over eens, ­ maar we moeten ook het kostenplaatje niet uit het oog verliezen. En er is verschil tussen investeren en subsidiëren. We moeten geen onrendabele toepassingen subsidiëren:  al die windmolens zijn de komende jaren overbodig en doen over twintig jaar niets meer,  dan zijn ze peperduur afval geworden. De Nationale Windmolen-sloopdag is dan een nieuwe feestdag geworden.

Wel moeten we investeren in R&D naar zonne-energie en lange termijn (thorium) onderzoek. We moeten de toekomst dus niet dichttimmeren met technologie die straks hopeloos verouderd is. Er zal juist ingezet moeten worden op technologie die pas over enkele jaren voorhanden is, hoe onzeker dat nu ook lijkt. Windmolens bieden een dure schijnzekerheid van schone energie, die ons afhoudt van echte innovatie. Op naar een nieuw Energie Akkoord dus.

Trendwatcher Adjiedj Bakas is auteur van het boek “Plenty” over o.a. megatrends in energie en duurzaamheid.

Door | 2014-02-04T23:10:28+00:00 4 februari 2014|64 Reacties

64 Reacties

 1. Theo Wolters
  Theo Wolters 4 februari 2014 om 21:06- Antwoorden

  Zeer opmerkelijk dat de Volkskrant de verkorte versie van dit blog als opiniestuk plaatste, en het voorzag van zo’n uitdagende titel.

  Maar wat me nog meer verbaast is dat de meeste reacties zo positief zijn! Als dit de opinie van het huidige Volkskrant publiek weergeeft, ziet het er slecht uit voor onze waarde opponenten!

 2. Herman Vruggink 4 februari 2014 om 21:21- Antwoorden

  Een en al optimisme. Zo noteren we met gemak 1:60 voor auto’s over enkele jaren, thorium is kinderspel en zonnepanelen zijn straks super goedkoop en rendabel. Ja, Ja, Ja, Adjiedj Bakas ziet het helemaal zitten. Maar dat windmolens veel rendabeler zullen worden? Nee, maar dat bestaat niet!

  Weet je wat het is? Het is net als met die Peugeot verkoper die wanhopig uitroept… Maar heeft u deze auto eigenlijk wel nodig? Nee zegt de man, maar ik wil em. En zo is het ook met windmolens.. We willen het. We? Nou ja, niet iedereen, de democratie wil het. We betalen tenslotte nu al 4,5 miljard aan energiebelasting per jaar. Kan je een hoop mee doen. 45 miljard in 10 jaar. Betalen wij die windmolens makkelijk van.

  En wat een flauwekul: “windmolens houden ons af van echte innovatie.” Welnee. De waarheid is gewoon dat het nog zeker 25 jaar duurt voordat er een Thorium centrale draait. De waarheid is gewoon dat bij gebrek aan alternatief we doorgaan met windmolens. Straks, straks, straks.. Daar kopen we niks voor. Als er straks alternatieven zijn dan stoppen wij direct met windmolens. Over een paar jaar super goedkope panelen? het energie akkoord zal direct worden herzien.

  • JNWLWK 4 februari 2014 om 21:43- Antwoorden

   Windmolens zijn overcapaciteit jij stierlijk vervelende maar steeds doordreindende onverbeterlijke blogtrol. Als je dat eens zou snappen. En als de koeien en varkens zullen vliegen, dan zal windenergie pas rendabeler worden, in jouw groene dromen.

   • piet b 4 februari 2014 om 23:23- Antwoorden

    Heb vanavond 50 A4tjes met tekst WAT KOST WINDENERGIE LEES DE GROENE REKENKAMER EN CLIMATEGATE uit gedeeld in meneerse

  • Hans Erren 4 februari 2014 om 21:53- Antwoorden

   Alleen als windenergie goedkoop is, is het rendabel. Dat was zo in de zeventiende eeuw. Waarom denk je dat de haarlemmermeer met stoom is leeggemalen?

  • DWK 4 februari 2014 om 23:17- Antwoorden

   Vruggink,

   Jouw bijdragen zijn telkens doorspekt met kwalificaties als “kletskoek” en “flauwekul” en buigen gelijktijdig door van de kletskoek en flauwekul.
   Transitiebrandstof genoeg: Olie, gas en kolen. En voor de eekhoorntjes die meelezen … let maar eens op: we zullen het nooit opmaken voor de energieproductie. En niet dankzij de windmolens.
   Waar zie jij trouwens nog verbeterpuntjes bij die geldversnipperaars?

 3. Chemical 4 februari 2014 om 22:12- Antwoorden

  Het apparaat waarmee je veilig, goedkoop en betrouwbaar energie kunt opwekken is al uitgevonden: de kernreactor!

 4. Ben 4 februari 2014 om 22:34- Antwoorden

  Herman, uit jouw commentaar blijkt dat jij slecht geinformeerd bent waar het windenergie betreft. Windmolens leveren slechts 20/25% rendement van het maximaal opgegeven vermogen. Het waait of te hard, te zacht, of de molen is defect of in onderhoud.
  Voor de overige 75 % van de tijd staan gas- en kolencentrales standby om energie te leveren. Zonder subsidie draaien de molens niet, m.a.w. de windenergieprijs is niet concurrerend, zelfs veel te duur, en het verschil met de marktprijs moet door de burgers opgebracht worden. Dit geld wordt onttrokken aan de echte economie (de groene economie is een fabeltje) waardoor de neerwaartse economische spiraal wordt versterkt. Bedrijven kunnen met een hogere energieprijs niet concurreren en gaan of failliet of vertrekken naar het buitenland. In de VS, met lagere energiekosten, wordt dit intussen al de `home coming`genoemd. Tevens is de winning van de benodigde metalen (REE) voor de windmolens zeer vervuilend maar buiten ons gezichtsveld.
  Ons groene geweten wordt door de politiek cosmetisch gesust maar hierdoor, en door o.a. jouw onwetendheid gaan de natuur, de economie, onze concurrentiepositie, de werkgelegenheid en de horizon naar de klote. Meest saillante en trieste in deze is nog dat er geen acuut energieprobleem is en in Nederland zelfs overcapaciteit, CO2 een onschuldig gas is en er geen klimaatcrisis is, maar uitsluitend verliezers op een klein groepje ondernemers na en Al Gore natuurlijk, en jij gaat daar nog in mee ook….

 5. Herman Vruggink 4 februari 2014 om 23:41- Antwoorden

  Heb ik iets geroepen over rendement Ben?

 6. Herman Vruggink 4 februari 2014 om 23:55- Antwoorden

  En dan is het nog wel aardig om de verkorte versie met deze versie te vergelijken.
  Zo is de volgende flauwekul niet overgenomen:
  “Het Energie Akkoord zorgt er zo voor dat ieder Nederlands huishouden minimaal € 800,= per jaar meer voor energie moet gaan betalen, reden voor het CPB om minimaal 5 jaar uitstel van de geplande grootschalige windmolenbouw te adviseren.”

  1. Met een SDE+ pot van 3 miljard per jaar, dus € 45 miljard per jaar zijn de windmolens wel te betalen. Een verhoging van de energiebelasting is al in voorzien. 800,= per jaar meer voor energie is onzin.
  2. De CPB heeft zeker bepleit grootschalige windmolen bouw uit te stellen. Daarbij zijn hele andere redenen genoemd.
  http://www.cpb.nl/persbericht/3213544/uitstel-project-wind-op-land-beste-optie
  Natuurlijk heeft het CPB het onzin bedrag van €800,= niet genoemd.

  • Leo Bokkum 5 februari 2014 om 02:19- Antwoorden

   Yo Herman, heb je een rekenmachine?

   Moet je voor de lol eens uitrekenen hoeveel een gezin per jaar kwijt is aan die “luttele” 3 miljard SDE+.
   Te moeilijk met al die nulletjes? Geeft niks, doe ik het even voor je:

   Nederland telt momenteel 7,5 miljoen huishoudens, zodat de jaarlijkse kosten van 3 miljard SDE al de helft van die “onzinnige” €800 bedraagt.
   Dat schiet lekker op Herman, want zoals je weet wordt het in dit land vrijwel altijd duurder dan afgesproken en zéker nooit goedkoper.

   • Herman Vruggink 5 februari 2014 om 08:28- Antwoorden

    Beste Leo, Met 3 miljard per jaar betalen wij dus met zijn allen 45 miljard in 15 jaar aan duurzame energie. Dat is heel veel geld. Als je het daar bij laat dan heb je al een sterk argument.
    Echter, zodra je gaat roepen dat dit € 800,– EXTRA gaat kosten, dan zit je gewoon een potje te liegen. We halen nu al 4,4 miljard aan energiebelasting binnen. Tot 2020 is ook al voorzien in een verhoging van een duurzaamheidsbelasting. Dat zit al in het regeerakkoord. Dat gaat oplopen tot €200,- per jaar in 2020.

 7. Theo
  Theo 5 februari 2014 om 05:05- Antwoorden

  Beste Herman,
  Je mag best roepen dat mijn €800 per gezin per jaar voor het hele energieakkoord onzin is, maar je maakt inderdaad meer indruk als je ook eens een sommetje produceert.

  Dus graag jouw inschatting voor:

  SDE Wind op zee: 18 mrd !
  SDE wind op land: 8 mrd?
  Inpassingsverliezen: 20 mrd?
  Capaciteitscompensatie: 10 mrd?
  Daling waarde onroerend goed rond wind op land: 10 mrd?
  Biomassa: 12 mrd?
  Zonne-energie: 5 mrd?
  Belastingderving door terugleverregelingen: 15 mrd?
  Belastingderving door isolatiefinanciering: 5 mrd?
  Gebouwen : 12 mrd (in ING outlook 44 mrd, schrijf ik af over 60 jaar)

  De bedragen worden lager in het rijtje steeds meer een gok, want cijfers krijg je niet van de minister. Maar ik kom hier op 117 miljard.
  Dat is bij 7,5 miljoen huishoudens €1000 per jaar over 15 jaar.

  Graag jouw sommetje!

  Uiteraard komt Kamp er uiteindelijk ook niet onderuit om dit lijstje aan te vullen en in te vullen. Dus heren ambtenaren, ga maar alvast aan het werk!

  • Herman Vruggink 5 februari 2014 om 08:51- Antwoorden

   Nee, Theo, Al die sommetjes interesseren mij geen bal. Het doet er voor de burger helemaal niet toe. Wat mij interesseert is wat de kosten voor de burger worden. En die afspraken zijn duidelijk gemaakt in energie/regeerakkoord. De bijdrage van de staat, en dus de burger is namelijk duidelijk begrenst, ook al worden de kosten €1000,- miljard Euro.

   En dan zijn er mensen die roepen: “Ja maar de energiemaatschappijen gaan het doorberekenen ” Dat zijn mensen die achter elke boom een spook zien. Absurde onzin. De energiemarkt is een open markt met stevige concurrentie. De komende jaren dreigt er zelfs mogelijk overcapaciteit (volgens CPB), een probleem voor de energiemaatschappij, niet voor de consument.

   Duurzame energie gaat ons absurd veel geld kosten, maar wie roept dat het energieakkoord €800 per gezin per jaar EXTRA gaat kosten is slechts bezig met stemmingmakerij.

   • Leo Bokkum 5 februari 2014 om 10:56- Antwoorden

    Beste Herman,
    je rekent als iemand die zegt dat de totale kosten van zijn auto slechts bestaat uit de benzineprijs.

 8. harrynak 5 februari 2014 om 09:50- Antwoorden

  ik lees steeds vaker dat kernenergie zo goedkoop kan zijn voor de burger. ik weet er niet genoeg van om dat te kunnen beoordelen. (ik ben een beetje benauwd voor alle veilighseidmaatregelen die iedereen steeds extra wil en die uitstel en extra kosten zullen behelsen.)
  maar kan iemand mij uitleggen waarom men in de UK recent eindelijk heeft besloten om een nieuwe kerncentrale te gaan bouwen onder voorwaarde dat de overheid garandeert om 93 pond/MWh voor de levering te gaan betalen. dat is dus ongeveer 100 euro/MWh. en dat is dus iets meer dan 2x zo hoog als de huidige marktpijs voor elektriciteit. gas en kolen gestookt is toch veel goedkoper?
  http://www.telegraph.co.uk/finance/personalfinance/consumertips/household-bills/10395104/Nuclear-power-station-will-avoid-blight-of-30000-wind-turbines-minister-says.html

 9. DWK 5 februari 2014 om 11:00- Antwoorden

  Ik ben van mening dat Hermans laatste bijdrage wel duidelijk maakt dat we deze discussie beter kunnen voortzetten met Cornelia, Jacoba Breukhoven geboren Witteman.

  De energiemarkt nog langer een open markt noemen terwijl het deel van de rekening waarop geconcurreerd kan worden (namelijk de jus; dat spul waar je broodrooster op draait) nauwelijks nog met het blote oog waarneembaar is, is surrealistische flauwekul.
  Die kale stroomprijs wordt voor een alsmaar groeiend deel afhankelijk van de “inkomsten” die je aan “de andere kant” op je energierekening terugvindt. (toeslagen, heffingen, belastingen of hoe het in NL allemaal ook heet)

  En wat het doorberekenen betreft nog wat anders: De berekeningen (ook die van Theo) hebben het niet over het doorbelasten van gestegen kosten in allerlei consumentengoederen. Dat is ook nauwelijks doenlijk, maar vast staat dat het in vrijwel alles terugkomt … zonder dat het zichtbaar wordt. Volgens Herman natuurlijk ook weer een flauwekul spook achter een absurde boom.
  Vandaar dat de keuze voor Connie van Breukhoven zo gek nog niet is; die vrouw heeft het – hoe je het ook bekijkt – nooit moeten hebben van “gratis geld”.

  Overcapaciteit een probleem noemen enkel voor de energiemaatschappij kan gekwalificeerd worden als gierende nonsens; Kijk voor de grap eens naar de processen die momenteel in Duitsland gevoerd worden over de gedwongen stilgelegde centrales (niet alleen kerncentrales). Energiemaatschappijen eisen compensatie. De rest laat zich raden.

  • Herman Vruggink 5 februari 2014 om 11:24- Antwoorden

   “Die kale stroomprijs wordt voor een alsmaar groeiend deel afhankelijk van de “inkomsten” die je aan “de andere kant” op je energierekening terugvindt. (toeslagen, heffingen, belastingen of hoe het in NL allemaal ook heet)”

   Helemaal juist. En dat deel wordt bepaald door de staat, de democratie, de samenleving. Om het energieakkoord te kunnen betalen zijn daar al afspraken over gemaakt. En als het dan niet genoeg is? Er is geen enkel automatisme dat we dan zomaar een verhoging aan onze broek krijgen. Dat is dan een geheel nieuw besluit proces en grote verhogingen doorvoeren staat gelijk aan politieke zelfmoord.

 10. DWK 5 februari 2014 om 11:06- Antwoorden

  Connie zegt: Herman zet de wereld op z’n kop:

  http://www.youtube.com/watch?v=zeH2Um-yOrA

  • Herman Vruggink 5 februari 2014 om 11:47- Antwoorden

   We vullen een potje met 3 miljard per jaar. We spreken af dat er niets meer bij komt dan dat. We spreken ook af dat dit het enige potje is waar wij onze hobby uit betalen. Wat komt er dan bij in het potje? 3 miljard per jaar. Waar betalen wij dat dan van? Van de energie belasting. Is dat wel hoog genoeg dan? Ja, dat is nu al 4,4 miljard per jaar. Maar als iedereen als een gek uit het potje gaat graaien? Biomassa? Zonne-energie? subsidie voor trapfietsen en toeslag voor wandelvakanties?
   Hoe simpel kan het zijn. Er worden een aantal schotjes gezet in het potje voor windenergie maar voor de rest geld heel simpel: Op is op. Is dat de wereld op zijn kop?

   • Boels069 5 februari 2014 om 12:28- Antwoorden

    Als het graaien in een potje nutteloos is dan wordt er verlies geleden (want zonder verliezen was er geen potje).
    Die verliezen drukken ook op overheden omdat die in belangrijke mate aandeelhouders zijn.
    De verliezen van overheden worden doorgesluist naar de burger.
    Eenvoudiger kan je het niet maken.
    Er is een verschil tussen investeren en subsidiëren, dat onderscheid wordt door overheden niet gemaakt.

    • Herman Vruggink 5 februari 2014 om 12:43- Antwoorden

     Het is inderdaad simpel: Subsidie is nodig om niet winstgevende systemen draaiende te houden. En de burger moet dat subsidie systeem betalen. Al erg genoeg. Echter indien goed afgesproken is dat er bij elke burger een poot wordt uitgedraaid, dan is het niet juist om te gaan roepen dat het twee poten zijn.

 11. Boels069 5 februari 2014 om 13:27- Antwoorden

  Die ene poot verlies je door deze afspraak, de andere poot door de staande afspraak: burgers draaien op voor stommiteiten van overheden.
  Het is gewoon een stom idee en het is onverteerbaar dat je de uitvoering niet kunt tegenhouden met technische argumenten.
  Maar zo gaat dat de Groene Gardisten.

 12. DWK 5 februari 2014 om 13:31- Antwoorden

  Herman,
  op = op.
  Ja dat zien we dus in Duitsland. Daar heeft de overheid met die fantastische E-Wende de energiemarkt in een totale catch-22 gemanoeuvreerd. Zodra het geld “op” is (voor de overheid is het geld NOOIT op) halen ze meer het OP.
  Die uit te draaien poot is een groeipoot. Bovendien zijn het wel degelijk twee poten. Zie mijn opmerking over door te berekenen kosten door producenten. Of denk jij dat de bakker te gestegen energiekosten zelf gaat betalen? We praten over centen “winst” per bolletje.
  Het is daarnaast al eens eerder gevraagd, maar waar heb jij de laatste jaren uitgehangen dat je met droge ogen kunt beweren dat de overheid zich aan afgesproken plafonds zal houden.
  http://www.theguardian.com/world/2014/feb/02/germany-preparing-third-financial-rescue-greece
  om maar eens wat te noemen.

  • Herman Vruggink 5 februari 2014 om 14:00- Antwoorden

   @DWK Die opmerking over door te berekenen kosten van producenten begrijp ik niet. De energieprijs wordt bepaald door:
   1. Een groot overheidsdeel waarvan de prijsontwikkeling vast ligt tot 2020 en verhoging door de democratie bepaalt wordt.
   2. Een kleiner deel dat door vraag en aanbod bepaald wordt.

   Leg nu eens uit waar de lijken uit de kast kunnen vallen? Ik zie ze niet.

 13. Peerke 5 februari 2014 om 13:38- Antwoorden

  Ik krijg zo af en toe het gevoel dat er hier mensen zijn die zich niet goed genoeg realiseren hoeveel al die prijs- en belastingverhogingen voor sommige huishoudens betekenen. “Fuel-poverty” is in het VK al een bekender begrip en ook over Duitsland lees ik steeds meer verhalen dat de “Energiewende” aan de lagere kant van de bevolking voor steeds meer problemen zorgt.
  De grote vraag is dan natuurlijk “Waarom doen we het allemaal ook al weer en wat geeft dat voor immateriële kosten en voor wie?”…

 14. Theo
  Theo 5 februari 2014 om 14:26- Antwoorden

  Ik snap Kamp en Herman niet met hun verwijzing naar het regeerakkoord.

  Niemand wist wat de kosten van de duurzame doelen daarin waren voor de burger: die drukken namelijk (net zoals in het energieakkoord) niet op de begroting maar op de energierekening, indirect op de belastinginkomsten, en via meerkosten van de energiemaatschappijen en gewone bedrijfsleven
  uiteindelijk ook weer op de burger via de prijzen die die moeten doorberekenen.

  Kamp zegt: het energieakkoord kost minder dan het regeerakkoord. Dus als dat regeerakkoord de burger €1100 per jaar had gekost, waar de economie nog net iets sneller van kapot was gegaan, is het opeens goed voor de economie om aan €1000 per maand kapot te gaan?

  Herman roept dat het niet uitmaakt of het EA €1000 mrd kost want dat wordt toch nooit op de burger verhaald.
  Dat is pertinent onjuist: de SDE voor wind op zee is onder onze druk door Kamp beperkt tot 18 miljard, maar de overige €99 mrd is gewoon flexibel en een bedrag in die orde zal worden uitgegeven ten koste van de koopkracht als we het energieakkoord niet van tafel krijgen.

  Iemand die weigert de berekeningen te maken dient zich m.i. niet meer over de uitkomsten ervan uit te spreken. En zeker in de termen die Herman gebruikt.

  • Herman Vruggink 5 februari 2014 om 16:15- Antwoorden

   Over die SDE+ pot: Veel aanvragen, maar weinig uitkeringen. Veel projecten gaan helemaal niet door! Van de 9 miljard beschikbaar is nog maar slechts 80 miljoen uitgekeerd… (stand augustus 2012)

   Waarom moet ik mij bezig houden met die SDE+ pot? Het definitieve recept is nog niet eens klaar, het roeren laat ik graag aan anderen over. Wij hebben een getekend akkoord wat ons gerust stelt over de verhoging van de energierekening. Van € 1000,- EXTRA zal geen sprake zijn. Wedden om € 1000,- ?

   Verhoging van de energierekening kan helemaal niet zomaar. We lopen tegen grenzen aan bij al veel gezinnen en ook het bedrijfsleven in Europa krijgt problemen met de hoogste tarieven ter wereld. De rek is er uit. Nog heel veel meer vragen kan helmaal niet. Dat weet iedereen. Nogmaals, politieke zelfmoord. De duurzame windindustrie weet dat ook. Hun bestaansrecht staat ook op het spel. Windmolen bouwers en baggeraars begrijpen maar al te goed dat de prijs stevig omlaag MOET. Anders is het binnen 10 jaar klaar met de windhobby. Het verschil met kolenstroom is veel te groot.

 15. Turris 5 februari 2014 om 14:50- Antwoorden

  En weer de VK die het SER-energie-akkoord opnieuw over de pijnbank legt. Elke week gaat de VK nu een stukje opschuiven naar climategate.nl’ s jarenlange kritiek. Die Vruggink komt inderdaad zo langzamerhand op drijfzand te staan, met alle berekeningen hem aangereikt. Ik weet niet wat hem bezielt om zo vasthoudend te zijn aan zijn doorgeprikte standpunten, en aan Kamp, die dus gewoon weg moet.

 16. TINSTAAFL 5 februari 2014 om 15:12- Antwoorden

  Onze Herman denkt ook dat als je een auto koopt dat het daar bij blijft. Autoverkoper: “jazeker meneer, die €25.000 is het bedrag dat U maximaal betaald voor deze auto”.

  Zijn naïviteit is adembenemend en muziek in de oren voor onze polici die hij op hun woord vertrouwd.

  • Herman Vruggink 5 februari 2014 om 15:30- Antwoorden

   Nee, Tinstaafl. Politici kan je niet hun woord vertrouwen. Maar hier is sprake van een getekend akkoord. Het staat zwart op wit

   • TINSTAAFL 6 februari 2014 om 02:31- Antwoorden

    Ik zie dat mijn vergelijking ook niet tot je botte hersenen doordringt, Herman. Natuurlijk teken je het contract om ee auto te kopen voor een bedrag van 25Kmaximaal, maar er zijn zoveel extra kosten die op je afkomt die samenhangt met de aankoop van je auto. Dáár gaat het nu om. Ik geef het op, zoveel domme naïviteit is zonde van mijn tijd…*zucht doet*

    • Herman Vruggink 6 februari 2014 om 10:06- Antwoorden

     Ja er zijn vast heel veel extra kosten. Maar niet op kosten van de belastingbetaler. Moet ik mij zorgen maken over overwegend buitenlandse investeerders die voor die tegenvallers opdraaien?

 17. Herman Vruggink 5 februari 2014 om 15:17- Antwoorden

  Er staat in het regeerakkoord dat de energiebelasting wordt verhoogd. Volgens mij tot ongeveer €200 in 2020. En dat is dus niet €1000,- EXTRA Dat laatste is voor een gemiddeld gezin een verdubbeling van de energierekening! Vervolgens zegt het energieakkoord dat we in ieder geval niet duurder uit zullen komen. Wat moet ik als burger nog meer weten?

  • Boels069 5 februari 2014 om 15:22- Antwoorden

   Als burger dien je te weten dat een overheid nooit en te nimmer de komende kosten gaat vermelden, zeker als het over groengestuurde projecten gaat.
   Dat komt omdat je met de kop in het zand de doorberekeningen niet kunt zien.

   • Herman Vruggink 5 februari 2014 om 16:03- Antwoorden

    Er is geen sprake van een overheidsproject. De overheid draagt alleen bij in de vorm van subsidie. De hoogte van die subsidie logt vast.

    • Wim Arends 5 februari 2014 om 18:10- Antwoorden

     Wat is dit voor onzin?

     Om het Gemini project van Typhoon te redden moest staatsbank ABNAMRO een lening van 900 miljoen aan Typhoon verstrekken omdat niet één andere Nederlandse grootbank bereid was een lening te verstrekken vanwege het dubieuze verleden van het huidige management.

   • Herman Vruggink 5 februari 2014 om 19:11- Antwoorden

    Daar kan je wel eens gelijk aan hebben Wim Arends dat het onzin is dat er maar 1 bank was die wilde tekenen. Waar heb je dat vandaan? Best benieuwd naar die roddel….. 🙂

    Volgens mij zijn er toch wel wat meer banken bij betrokken…….
    ABN Amro, BNP Paribas, Franse bank Natixis, de Japanse banken Bank of Tokyo Mitsubishi UFJ (BTMU) en Sumitomo Mitsui Banking Corporation (SMBC), de Canadese Export Development Canada (EDC), CIBC World Markets en de Bank of Montreal, en de Spaanse Banken Banco Santander en Caixabank. even tellen… Dat zijn er al tien.

    De eigenaren zijn Northland Power (60%), Siemens (20%), HVC (10%) en Van Oord (10%)…..

    En …. nog meer banken!
    De EUR 2,8 mrd die nodig is voor de bouw: de Europese Investeringsbank (EIB) voor EUR 500 mln, de export credit agencies (ECA’s) EKF uit Denemarken voor EUR 600 mln , Euler Hermes uit Duitsland en Delcredere/Ducroire uit België, en met achtergestelde leningen (mezzanine) van Northland Power en het Deense pensioenfonds PKA (samen EUR 200 mln).

  • Moose 6 februari 2014 om 07:25- Antwoorden

   Wat je nog meer moet weten als burger?
   Er wordt je een rad (nee, windmolen) voor je ogen gedraaid en je staat nog te juigen ook…

 18. Boels069 5 februari 2014 om 15:25- Antwoorden

  Alsof er niet genoeg rondgepompte geldstromen zijn: er komt onvermijdelijk een energietoeslag (die naamloos verdwijnt in de komende huishoudtoeslag).

 19. Dirk 5 februari 2014 om 16:57- Antwoorden

  Weet iemand hoeveel steenkool er nog in de Limburgse bodem zit en hoeveel er al uit is gehaald?

 20. Turris 5 februari 2014 om 17:27- Antwoorden

  Limburg wil ook mee snoepen van de miljarden compensatie aan Groningen. Ook zij hebben nog steeds last van verzakkingen vanuit de kolenmijnen periode en van aardbevingen: http://www.hbvl.be/limburg/limburg-kan-binnenkort-getroffen-worden-door-extreme-aardbeving.aspx

  “Er is geen sprake van een overheidsproject. ” 🙂

  • Turris 5 februari 2014 om 20:09- Antwoorden

   De Clauscentrale in Maasbracht gaat in juli dicht. De gasgestookte Clauscentrale werd nog maar anderhalf jaar geleden heropend na een fikse opknapbeurt. Die kostte 1 miljard euro. Dat komt door de opkomst van duurzame energie zegt RWE.

   Lijkt mij weer een gevalletje jubel-twitter voor fake-professor Jan Rotmans.

 21. Theo Wolters
  Theo Wolters 6 februari 2014 om 01:20- Antwoorden

  @Herman
  Je schrijft:
  > Er staat in het regeerakkoord dat de energiebelasting wordt verhoogd. Volgens mij tot ongeveer €200 in 2020. En dat is dus niet €1000,- EXTRA

  Ik zeg niet EXTRA, ik zeg niet energiebelasting, ik zeg niet SDE+. Kun je niet lezen of verdraai je expres mijn woorden?

  Ik zeg dat de koopkracht van de Nederlandse gezinnen door de projecten uit het het energie akkoord met €1000 zal dalen ten opzichte van nu, op heel veel manieren (zie mijn lijstje). Jij blijft blaten dat het tot 200 beperkt blijft omdat ergens dat bedrag op papier staat. Zonder erbij te kijken waar dat bedrag op slaat.
  Gaat je geen lichtje op wanneer Kamp alleen voor SDE + voor wind op zee al bijna €200 energiebelasting gaat uitkeren? En dan ga jij rustig slapen want al die andere kosten zullen wel door “iemand” betaald worden….

  > Dat laatste is voor een gemiddeld gezin een verdubbeling van de energierekening!

  Inderdaad, net zoals de energierekening de laatste tien jaar in Nederland ook al verdubbeld is.
  Wat één keer lukt gaat vast een tweede keer ook weer goed, denkt Kamp blijkbaar.

  > Vervolgens zegt het energieakkoord dat we in ieder geval niet duurder uit zullen komen. Wat moet ik als burger nog meer weten?

  Je moet gewoon je hersens gebruiken en een simpel sommetje maken!

 22. Herman Vruggink 6 februari 2014 om 10:01- Antwoorden

  @Theo,

  Theo Wolters maakt een lijstje en aan het eind van het liedje is er een € 1000,– koop-krachtdaling. Weet je waar die redenatie op neerkomt? Alle misinvesteringen die bedrijven doen zullen ergens ooit terug te herleiden zijn in koopkrachtdaling. Ja vast. Bij alle tegenvallers die wij menen te kunnen voorzien bij het bedrijfsleven gaan wij protesteren. “Nee, nee, nee, Phillips die investeringen worden een zeperd” “Pas nu op Unilever, dat mag niet, die kosten ga je er nooit uitkrijgen” En moeten wij ons zorgen maken over investeerders uit het buitenland?

  Doen wij dat? Nee, natuurlijk niet. Dat gaat ons ook geen drol aan. Zodra bedrijven een vergunning hebben mogen ze ondernemen. In dit geval wordt het ondernemen gestimuleerd. Waarom? Omdat wij zo stom zijn geweest 14% te beloven aan Brussel en dat de meerderheid in Nederland nu eenmaal een overgang naar duurzame energie wenst. Om de transitie te stimuleren worden er bakken subsidie ingepompt. Tientallen miljarden. Dat moet wel, anders zijn er helemaal geen ondernemers en investeerders die er in stappen.

  We zitten dus met een gedrocht, een dure Peugeot. En dan kunnen wij ons wel wanhopig afvragen of dit nu wel nodig is, maar de democratie zegt: “Je veux, Je veux, Je veux ” Het hadden net zo goed 1000 IJsbanen kunnen zijn. De waanzin ten top natuurlijk, wie wil er nu 1000 IJsbanen. “We willen het” het staat in het regeerakkoord. Een minister kan het slechts uitvoeren naar beste weten. Is dat schandalig?

  De minister heeft de taak om de overheidskosten in de hand te houden, dat er niet meer geld wordt uitgeven dan afgesproken, dat doelstellingen worden gehaald en er geen lastenverzwaring van de burgers kan ontstaan. Op het eerste gezicht lijkt dat goed gelukt te zijn en het akkoord wordt gedragen door werknemers en werkgevers. Tenminste duidelijkheid eindelijk actie. Iedereen tevreden? Nee natuurlijk niet. Jan Rotmans schreeuwt aan de ene kant en windmolen haters aan de andere kant.

  En waarom zou je onnavolgbare zeer dubieuze pogingen doen om aan te tonen hoe tegenvallers in de windmolen bizz, nogmaals geen overheidskosten, gaan doorwerken en uiteindelijk gaan resulteren in €1000,– koopkrachtdaling? Het is niet aan te tonen en econoom A zal je een heel ander verhaal vertellen dan Econoom B. En waarom zou je dat doen? Er is namelijk op basis van de subsidie toezeggingen al aan te tonen dat het energieakkoord hoe dan ook tussen de 30 en 45 miljard aan subsidiegeld gaat kosten in 15 jaar tijd. Dat zijn al astronomische bedragen. En waarom stonden die bedragen niet in die brief maar in plaats daarvan een onverklaarbare 3,7 miljard die 19 miljard moest zijn? Zou je dat eens uit kunnen leggen?

 23. Herman Vruggink 6 februari 2014 om 14:56- Antwoorden

  En waarom maak je je het zo moeilijk Theo. Wind op zee is de grootste angel. Peperduur. Neem als voorbeeld gewoon Gemini en extrapoleer dat. 4,4 miljard subsidie voor 600 Mw geïnstalleerd vermogen. Doen we er nog wat bij voor Tennet, 0,6 miljard. Dat is dan 5 miljard voor 600 MW. Schaal dat op naar 4200 MW, dat is dan 35 Miljard voor alleen de wind op zee…

  Iedereen snapt, of gaat snappen dat dit dus helemaal niet kan. Wij kunnen deze astronomische absurde bedragen helemaal niet blijvend opbrengen.

  DIE 40% KOSTENDALING IS DUS EEEN ABSOLUTE VOORWAARDE voor de industrie om door te kunnen gaan. Die 40% is een minimum en de industrie beseft dit maar al te goed. Waarom denk je dat van Oord en Siemens als eigenaar in het project zijn gestapt? Het is voor hun van levensbelang. Als wind op zee gaat stoppen komt van Oord in de problemen…

  • Turris 7 februari 2014 om 11:18- Antwoorden

   “Iedereen snapt, of gaat snappen dat dit dus helemaal niet kan. Wij kunnen deze astronomische absurde bedragen helemaal niet blijvend opbrengen.”

   We hebben politieke partijen en een Kabinet RutteII en een minister Kamp die dit niet snappen, tegen beter weten aan hun laars lappen, burgers voorliegen en aanhoudend “kan wel / moet wel” zeggen ze!

   Het is de huidige realiteit Vruggink!

   • Herman Vruggink 7 februari 2014 om 13:43- Antwoorden

    Dus van voorliegen is geen sprake, beste Turris

 24. Herman Vruggink 7 februari 2014 om 13:41- Antwoorden

  Nou nee hoor Turris, dan heb je het nog steeds niet helemaal begrepen. 35 miljard en daar gaat gegarandeerd 40% van af. Dan kom je dus op 21 miljard en volgens de mensen die het precies uit gerekend hebben op 18 miljard voor windmolens op zee in 15 jaar. Hiervan zegt de democratie in Nederland, dat vinden wij wel okay, “wij willen het” Turris en de moppersmurfen van de climategate clan willen het niet, want zij geloven niet dat die 40% korting wordt waargemaakt. Het energie akkoord wordt nog een half jaar gegeven, inmiddels nog 170 dagen. Het is wellicht een idee om een tellertje te laten lopen rechtsboven op het blog. Nog zoveel dagen , uren en minuten totdat het energie akkoord wordt opgeblazen…..

  • TINSTAAFL 7 februari 2014 om 16:24- Antwoorden

   Hiervan zegt de democratie “wij willen het”, Herman? Is dit in de kamer geweest? Is hierover democratisch gestemd? Er zijn 4 praatgroepen die elk hun eigen gebied bespreken. Van Woerkom van de ANWB heeft al gezegd dat hij alleen over mobiel en transport heeft geoordeeld en geen mening heeft over het gehele energieakkoord. En Greenpeace, Milieudefensie kan ik nauwelijks democratisch vinden. Er is een horde aan groene belangengroepen en belanghebbende industriën te vinden. Ik kan me in bijna geen enkele groepering terugvinden als degene die uiteindelijk de ladten moet gaan dragen, de subsidiebetaler dus. Hier is duidelijk over onze ruggen voor miljarden besloten.

   Alleen “De Groene Zaak” is bijna overal vertegenwoordigd, met allerlei vertegenwoordigers uit de Duurzame Industrie, die rechtstreekse belangen heeft in de verwezelijking van het project. En raadt eens wie voorzitter van de raad van advies is, juist ja….J.P. Van Soest, hier wel bekend.

   Zoals eerder gezegd je naïviteit is zodanig dat ik steeds meer ga geloven dat je hier gewoon zit te trollen. Zo naïef is niemand, tenzij je een IQ ter grootte van je schoenmaat hebt.

   • Herman Vruggink 7 februari 2014 om 17:15- Antwoorden

    Je hebt dus blijkbaar geen flauw benul hoe onze democratie werkt. Ook al besteedt de regering het uit aan 40 partijen of van mij part aan de schoonmoeder van Rutte, het passeert altijd het parlement die het laatste woord heeft.

    • Boels069 7 februari 2014 om 17:36- Antwoorden

     Het overheid gaat niet over consumentenprijzen, tenzij het om heffingen en belastingen gaat.

  • Turris 7 februari 2014 om 18:06- Antwoorden

   Klopt, die 40% is geheel ongeloofwaardig, als je de windenergieprijzen historie extrapoleert, bovendien is er geen technisch/economische sprong voorwaarts te verwachten, die een dergelijke daling in kosten/prijzen zou mogelijk moeten maken. Ik heb je dat reeds uitgelegd. Maar als je in sprookjes wil blijven geloven, mij best. Maar je argumenten over een verwachte kostendaling in de windenergie zijn een luchtspiegeling. Staat buiten elke realiteit. Echte realiteit is dat de burgers van NL de energierekening krijgen gepresenteerd . We blijven van mening verschillen, met deze kanttekening dat u Utopia vertegenwoordigd.

   • Herman Vruggink 7 februari 2014 om 18:31- Antwoorden

    Turris, ik geloof ook niet zomaar in die 40%, dat moet ik nog zien. Daarom ben ik blij met dit akkoord waarin die 40% hard is opgenomen. Zwart op wit. De wind op zee industrie kan hier gewoon niet onderuit. Deze industrie moet stevig met hun prijs omlaag. De prijs is veel te hoog. Dat weten ze, doen ze dat niet dan is het gewoon einde van deze bedrijfstak. Een denkbaar scenario is dan ook dat lang niet alle windmolens er gaan komen…. Er is namelijk geen enkel automatisme dat wij dan zomaar even flink moeten gaan bijlappen… Ik denk dat de windenergie boeren alles op alles gaan zetten om die 40% te halen. Dit zijn mega mega orders, er staat veel op het spel.

 25. Ivo 7 februari 2014 om 14:17- Antwoorden

  Uiteindelijk zal de vraag zijn: wat is het nuttig effect van de geïnvesteerde euro en is die goed besteed afgezet tegen andere bestedingen van diezelfde euro? Los van alle wetenschap is dit een politieke keus. Ik denk dat socialisten die euro liever aan de armen geven, de liberalen aan iedereen, de groenen aan de natuur. Maar niemand zal, denk ik, die euro uitgeven aan een maatregel met onbekend en waarschijnlijk onzichtbaar effect.

 26. Herman Vruggink 7 februari 2014 om 18:14- Antwoorden

  Inderdaad Boels069, De overheid gaat in principe niet over consumentenprijzen. Gelukkig niet zeg. Maar waar wil je eigenlijk heen? Volgens mij vallen wij in herhaling. Het overgrote deel van de elektriciteitsprijs wordt bepaald door de nu al torenhoge energie belasting. De plannen voor verhoging daarvan zijn bekend. Een kleiner deel wordt bepaald door een vrije markt. Er is stevige concurrentie in deze markt. Maar wat is nu eigenlijk je punt?

  • Boels069 8 februari 2014 om 10:02- Antwoorden

   Laat ik het eens eenvoudiger proberen: de overheid verplicht pizzabezorgers gebruik te maken van een limousine.
   De bezorgprijs gaat navenant omhoog.
   Ergo, er worden geen of minder pizza’s bezorgd OMDAT de consument een keuze heeft.

   De overheid verplicht de energiemarkt alleen extreem dure producten te verkopen.
   De consument kan geen kant uit OMDAT er geen keuzemogelijkheid is.

   • Herman Vruggink 8 februari 2014 om 11:18- Antwoorden

    De enige reden dat de bezorgprijs van de Pizza omhoog gaat is dat de overheid 250% bezorgbelasting vraagt. De overheid verplicht helemaal niemand een limousine aan te schaffen. En als de pizza aan de deur te duur wordt ga je ze zelf ophalen, zelfbakken, of je stapt over op chinees.

    Er is absoluut een vrije markt met vele aanbieders, de prijs wordt bepaald door vraag en aanbod. Pas bij schaarste gaat de prijs stijgen. Lees eens een economie boekje van de middelbare school. De overheid kan jou niet verplichten wind op zee, de peperdure variant te kopen. Je gaat op zoek naar de aanbieder met windmolens in de polder die stroom voor een behoorlijk lage prijs levert. Je gaat over op kolenstroom en zodra deze zwaar belast wordt, is er gas, dan ga je over op de aanbieder met atoomstroom, vervolgens ga je zelf energie opwekken. Er zijn vele energie aanbieders en er komen er steeds meer. En als het orakel Adjiedj Bakas gelijk gaat krijgen wordt die stroom al binnen een paar jaar spotgoedkoop…

    De enige reden dat wij peperdure stroom kopen is dat wij torenhoge energiebelasting betalen. Deze energiebelasting betalen wij op alle vormen van energie. Deze is verplicht en opgelegd door de overheid op verzoek van de maatschappij, van de meerderheid die wil dat het gebruik van energie wordt afgeremd. De andere reden van die torenhoge energiebelasting is om de subsidie voor die windmolens te kunnen betalen.
    En over de hoogte van de energiebelasting zijn afspraken gemaakt. Ook zullen wij, het publiek, de maatschappij, zich roeren als de hoogte van die belasting uit de hand gaat lopen. Dat corrigeert zich vanzelf.

    • Boels069 8 februari 2014 om 18:29- Antwoorden

     Van welk materiaal is dat bord voor je hoofd?

 27. Turris 8 februari 2014 om 09:13- Antwoorden

  Blijkt dat blog thread (56) hier is verdwenen, maar niet in “Recente Reacties”

 28. […] de uitdagende column van climategate’s nieuwste gastblogger Adjiedj Bakas in de Volkskrant afgelopen dinsdag , en de overweldigende hoeveelheid anti-wind nieuws […]

 29. […] 138.  23 januari 2014  Michael Persson stealth advocat tegen wil en dank 139. 4 februari 2014  Op naar een nieuw energieakkoord 140.  9 februari 2014  Lakse regering kan energieakkoord niet langer onbespreekbaar houden . […]

 30. […] TV publiek (61%) waren blijkbaar erg tegen méér windenergie. Door het tv publiek werd na afloop climategate gastblogger Adjiedj Bakas uit het tegen-wind kamp tot winnaar van het debat […]

Geef een reactie