Granenproductie blijft groeien mondiaal, oftewel: hoe moeilijk is even FAO googlelen jongens?

Granen- en rijstproductie blijft groeien mondiaal, oftewel: hoe moeilijk is even FAO googlelen jongens?

Bij  het NOS Journaal denk je nu Pasen nadert ‘vergeef hen Heer, zij weten niet wat zij doen’, wanneer zij uitglijden over het nieuwe IPCC-rapport Werkgroep 2: die hebben geen wetenschapsjournalisten.  Maar zelfs Karel Knip van NRC Handelsblad meldt: ‘Landbouwopbrengsten nemen wereldwijd af’ terwijl afgelopen jaar 2013 volgens de FAO nog ‘recordoogsten’ leverde en 2014 ook recordjaar wordt.

Deze claim – Karel Knip en Plak journalist- is kortom zó eenvoudig te weerleggen, je zet jezelf smadelijk voor lul. Willen we eerst even met de FAO meelezen?

FAO’s first forecast for world wheat production in 2014 stands at 704 million tonnes, which represents a drop of 1.7 percent from the 2013 record harvest, but would still be the second largest crop ever. The decrease is expected to be accountable mostly to a reduction in area and yields in Canada, after a record high last year, and in the European CIS states, where yields are expected to return to average after relatively high levels in 2013.

Klimaatbeleid bedreigt voedselvoorziening, (vooralsnog) niet klimaatverandering
Of  lees – één van de vele voorbeelden- deze paper in Population and Development Review uit 2012 ‘Peak Farmland and the prospects for land sharing‘, die zich baseert op cijfers van wereldvoedselorganisatie FAO. Mondiaal is de opbrengst in de landbouw per hectare de afgelopen decennia zo spectaculair gestegen dat we ‘peak farmland’ bereiken: de hoeveelheid benodigde landbouwgrond om de sterk groeiende wereldvoedselbehoefte te dekken nam zelfs áf, ware het niet dat de teelt van biobrandstoffen hier roet in het eten gooit.

Dankzij klimaatBELEID en de behoefte aan biofuels komt onze voedselproductie én onze natuur in gevaar, niet door klimaatopwarming van vooralsnog slechts 1 graad. Dat we bij een plotse 6 graden opwarming een probleem hebben is een understatement, maar het meest waarschijnlijke scenario voor deze eeuw ligt tussen 1 en 2, waarbij we al 1 gehad hebben.

  • Daarnaast: door CO2-fertilisatie worden gewassen droogtebestendiger, en kan bijvoorbeeld tarwe-opbrengst bij CO2-verdubbeling nog wel met 20 procent groeien zo meldde het Journal of Cereal Science nog in 2009. Wat geeft de doorslag? Neerslag. Je kunt het in hoofdstuk 6 lezen van De Staat van het Klimaat.

Exponentieel gegroeide opbrengst landbouw per hectare
Een voorbeeld van spectaculaire groei in opbrengst zijn de Verenigde Staten waar het landbouwareaal even groot is als in 1925 bij bijvoorbeeld een verzeventienvoudigde opbrengst aan mais sinds de koude jaren 1866: oftwel, wat voor punt wil Karel Knip nu maken en zijn politiek vooringenomen paniekleverancier-collegae bij mainstreammedia?

Of een land als India, toch droogtegevoelig, dat in 11 jaren van de opwarmingsjaren 1990 en 2009 netto exporteur was van graan, waar het in de koude jaren ’60 importeur was, terwijl ze slechts 5 procent minder landbouwgrond toen gebruikten:

india, which had net imports of wheat throughout the 1960s, had net exports in four years between 1970 and 1989 and 11 years between 1990 and 2009 (Fao2012). Because of agricultural technologies introduced in the 1960s and 1970s and persistent efforts to raise yields since, cropland occupiedonly 5 percent more land, 170mHa, in 2009 (Fao2012).

Droogte-incidenten: de suggestie van trend wekken
Wat het IPCC Werkgroep 2 uitmelkt zijn natuurlijk de droogtes van afgelopen jaren in respectievelijk Rusland en in de VS waardoor oogst achterbleef, maar dit zijn geen onderdelen van een algemene trend: het zijn vooralsnog anomalieen, en dat is ook wat IPCC Werkgroep 1 meldde. Er is geen trend in extreme weersgebeurtenissen. Niet voor niets schrapte klimaateconoom Richard Tol zijn handtekening bij het werkgroep 2-rapport: het werd geschreven door alarmistische idioten en milieuactivisten, niet door serieuze wetenschappers.

Wat zegt u: één bron is geen bron? Helemaal mee eens. Lees ook ‘Closing the Yield Gap’ in Nature in 2012. Groei in landbouwopbrengsten van 45 procent zijn nog mogelijk door nu onderbenutte landbouwgrond met betere agrarische techniek te bewerken. De Yield Gap is het verschil tussen feitelijke en technisch mogelijke opbrengst.

natuursparenmetintensievela

Wat zou een conclusie zijn die meer overeenstemt met de werkelijkheid, het ‘eggie’?
Meer dan een zeer milde opwarming van 1 graad in anderhalve eeuw, heeft verbetering van agrarische techniek en irrigatie invloed op de landbouwopbrengsten gehad. We zien opnieuw: het IPCC rukt risico’s uit haar verband en onze media gaan daar vol in mee, zijn daarmee schuldig aan leugen en Karel Knip: mag ik vragen wat je in godesnaam bezielde?

  • (Beste Karel, kom niet met zo’n goedkoop journo-excuus van ‘het is wat ze schrijven dus ik moet het melden’, als een partij die NIET je politieke sympathie heeft zoiets doet maak je er ook gehakt van, zie maar wat je Marcel steeds flikt: je bent kortom een politiek gemotiveerde beroepsopportunist)

Wie niet meeloopt met de kudde heet ‘ontkenner’ volgens vaderlandse journo’s
Mijn conclusie is dan ook in tegenspraak met wat de vaderlandse journo’s u wijsmaken zonder enige feitencheck: we gaan absoluut hartstikke dood, het einde is nabij. Maar nu nog even niet, goedemorgen allemaal trouwens en geniet van uw dag!

Overigens is de kwaliteit van Nederlandse journalisten lager dan die van de Duitse: we zagen afgelopen week dat Der Spiegel wél gewoon haar huiswerk deed en de claim van het IPCC controleerde dat ‘soorten al uitsterven door opwarming’, een bewering die Knip ook klakkeloos overneemt. Dat is Karel Knip en Plak-journalist met alle respect: totale onzin, en dat harde verwijt kan ik maken omdat ‘biodiversiteit zeg maar mijn ding is’.

En wat is het verweer van de vaderlandse journo’s wanneer ik hun niet op één waarheid kan betrappen? Huhu, jullie zijnuh die klimaatuhseptisie huhu, jullie zijn ontkennurrs. Ik doe niet mee met het mediavee nee, maar ben nooit zo’n kuddedier geweest. En bij zo’n kudde onbenul wil je ook niet horen toch? Ik heb mijn NVJ-lidmaatschap dan ook be-eindigd afgelopen jaar.

 

Gaat Nederland voor 50 procent over op biomassa? Dan 3 maal ons landoppervlak extra nodig

Gaat Nederland voor 50 procent over op biomassa? Dan 3 maal ons landoppervlak extra nodig