RZ10Bij2

Uit een enquete die onderzoekers van Wageningen Universiteit en de Nederlandse Bijenhouders Vereniging hielden onder Nederlandse bijenhouders blijkt dat de wintersterfte dit jaar weer fors lager was dan enkele jaren terug: ‘slechts’ 9,2 procent, waar vorig jaar ook een dikke 10 procent het loodje legde, een halvering van de jaren daarvoor. Volgens de Wageningers kan de grote aandacht voor bijensterfte helpen dat bijenhouders hun kolonieen beter behandelen tegen de varroamijt. Maar onduidelijk is nog wat de precieze oorzaak is.  Een beetje alarmisme kan dus best posititieve bij-effecten hebben, dan raken meer mensen (tijdelijk) betrokken.

Bij Zembla-milieuredactivisten en milieuactivisten zijn pesticiden uit de neo-nicotinoiden-groep de boosdoener van bijensterfte. In werkelijkheid speelt de varroamijt een belangrijke rol bij het verzwakken van bijenkolonies, de vermindering van dracht (minder bloemen en stuifmeel verspreid over het voorjaar en zomerseizoen dankzij monotonisering natuur).

Dat insecticiden schadelijk zijn voor insecten mag een trueism heten, daarvoor zijn ze ontwikkeld (daarom maken ook veel planten zoveel gifstoffen als nicotine en alkaloiden, tegen insecten), maar onduidelijk is of de gebruikte doses dusdanig toxisch zijn dat ze bijenvolken massaal omleggen zoals de rooie activist-journalisten van Zembla beweerden, daarbij de naam van bijenonderzoeker Tjeerd Blacquiere door het slijk halend.

Het meest logisch lijkt mij dat een combinatie van minder dracht en ook bestrijdingsmiddelen de bijen kwetsbaarder maakt voor de varroamijt, het verlaagt de weerbaarheid.