standaard langs iedere wegberm in het deltaplan natuurbonussen

standaard langs iedere wegberm in het deltaplan natuurbonussen

Laten we een nieuw woord introduceren: milieu-factivist. Dat is een feitenjagende in de 21ste eeuw levende Westerling die duurzaamheid definieert als ‘eeuwigheidswaarde'(volgens het woordenboekje dus) Iemand die politieke tunnelvisies en meninkjes gestolen kan worden: je wilt weten hoe het zit,  wat weten we écht en wat niet, kloppen redeneringen en concepten logisch analytisch. Het tegengestelde daarvan is de orthodox progressieve milieu-activist en haar evenknie bij haar politieke geestverwanten der ‘kwaliteitsmedia’als dieptepunt dagblad Trouw: de milieuredactivisten.

Zo zet ik mij af tegen de milieuredactivisten die orthodox progressief planeetje willen redden op gezag van een Greenpeace-persbericht. En de op Postcodeloterijgeld en subsidies drijvende Groene 11 ideologisch blinde paarden.
Maar…Dat houdt dus ook in dat we ons hier niet lenen voor de voorgekookte ‘ut valt wel meu, stem VVDeu/P-veuveu-karavaan, of ‘Natuur? Wat duur!’. Laat ik even duidelijk profileren hoe ik tegen zo’n standpunt aankijk:

  • Flikker op gij plebejers. De natuur, duur? Hoe meer geld naar natuur in onze door mensen gemaakte wereld, hoe beter. Ik ben voor een Deltaplan Natuurbonus: álle bankbonussen die nu nog aan managers worden uitgekeerd bij door de staat geredde banken dienen 100 procent afgeroomd en besteed te worden aan natuurschoon! Ik wil een leger landschapsarchitecten en hoveniers in dienst kunnen nemen die al die lelijke bedrijfsterreinen omtoveren tot groen bedrijfspark, waar personeel al lunchend ijsvogeltjes kan zien, waar de kieviten op de daken broeden, wallen met korenbloemen en klaprozen langs de weg, één en al kleur en vrolijkheid in plaats van die mensvijandige DDR-uitstraling die bedrijfs-‘parken’ nu hebben omdat alles zo goedkoop mogelijk moet.
  • Ik ben verder ook van de 3P’s: people, pleasure en profit, die planeet redt zichzelf al 4 miljard jaar en heeft mij daarbij niet nodig: de Planeet-P is een politieke wereldvisie, van mensen die zich als spreekbuis van de aarde opwerpen om zo anderen te koeioneren. Wij bepalen nu hoe we de planeet inrichten, en daar is niets mis mee als het maar met aandacht en voldoende kapitaal gebeurt, in plaats van met protestantse zuurzaamheid.  Iedere creatieveling, ingenieur, ecoloog enzovoort met een goed idee  met eeuwigheidswaarde is welkom.
Korenbloem, was vroeger een akkerbloem, nu moeten we ze zelf op veldjes met schoonheid verbouwen

Korenbloem, was vroeger een akkerbloem, nu moeten we ze zelf op burger en bedrijfsakkertjes inzaaien waar we schoonheid verbouwen