Eurogroup Finance Ministers Meeting

Dat blijkt uit een recente brief die een groep NGO’s waaronder Greenpeace naar de toekomstige president van de Europese Commissie hebben gestuurd, zo meldt ChemistryWorld. Ze vragen Juncker geen Chief Scientific Officer (CSO) meer aan te stellen.

De huidige CSO is Professor Anne Glover waarover wij hier al berichtten. Glover ondernam verschillende moedige pogingen om Europa uit zijn voorzorgsprincipe-verlamming te bevrijden waar wij door de veel te machtige eco-lobby in verkeren. Onder het mom van het voorzorgsprincipe is in Europa de duurzaamheidsdiscussie volledig gekidnapped door groen, zoals we hier al blogden. Dit is een ernstige belemmering van de innovatiekracht van Europa. Glover probeerde bijvoorbeeld de geblokkeerde GMO (Genetically Modified Organisms) ontwikkeling te heropenen:

But she said that scientific evidence needed to play a stronger role in policymaking, firing a warning shot at countries that have banned GMOs. “I think we could really get somewhere in Europe if when evidence is used partially, there were an obligation on people to say why they have rejected evidence,” she said.

EU Instituten verdraaien feiten volgens Glover
In haar afscheidsinterview kwam Glover met stevige uitspraken over de problemen waar Europa mee kampt. ‘Find me the evidence that demonstrates that this is the case’ zo karakteriseerde ze de werkwijze van sommige EU Commissarisen. Misbruik van wetenschap om gewenst beleid door te drukken, de kunst van cherry-picking. Nou ja kunst, eigenlijk is het meer een misdrijf.

De functie van CSO is enkele jaren geleden door Barroso ingesteld op aandringen van het Verenigd Koninkrijk. Er is geen EU verplichting voor zo’n functie, maar in antwoord op vragen van EP lid Girling heeft Juncker aangegeven dat hij de functie weer zal invullen. Dit moet uiteraard nog blijken. Belangrijk is ook wie er zal worden aangesteld. Glover was zelf zeer duidelijk over haar onafhankelijkheid bij haar aanstelling:

..for me it would only be attractive if I was regarded as an independent chief scientific advisor. What I said to him [Barroso] was that, for me to have any value or credibility, I need to focus on evidence and not on political considerations

Of Juncker ook de moed zal hebben een echt kritische wetenschapper aan te stellen en geen ja-knikker die het EU beleid helpt ‘onderbouwen’ moeten we afwachten. Wat betreft schaliegas lijkt hij voorlopig net als de milieubeweging in de ‘voorzorgshoek’ te zitten..

Greenpeace en vrienden willen alvast geen nieuwe kritische Glover die ‘zich richt op bewijs, niet op politieke overwegingen’, stel je voor! Het bezwaar dat ze in de brief aan Juncker naar voren brengen is dat de post fundamenteel problematisch is;  ‘it concentrates too much influence in one person, and undermines in-depth scientific research and assessments carried out by or for the Commission Directorates in the course of policy elaboration’

Je moet maar durven.