Nuchter en politiek neutraal tegengif voor anti-vlees alarmisme

Nuchter en politiek neutraal tegengif voor anti-vlees alarmisme

De eters van vlees noch vis lanceren tegen hun omnivore medemensen een nieuwe anti-vleesdocu Cowspiracy, zo meldt Foodlog: een Zembla-achtige ‘de industrie spant tegen ons samen’-rolprent die  oude onwaarheden van stal haalt over de impact die de koe op ons wereldmilieu zou hebben (18 procent CO2-uistoot uit FAO 2006, 100.000 liter water per kilo vlees, graan-vleesconversie 1:10).

Als tegengif voor moraal- en levensstijlgedreven propagandafilms tegen vlees is ‘Meat a benign extravagance’ van bioboer Simon Fairlie een politiek neutrale aanrader, omdat hij enkele veel herhaalde ‘feiten’ tegen het licht houdt, en ondermeer zelf een stier opfokte om te kijken hoeveel voedsel en water hij per kilo vlees kwijt was.

Over de waterclaim is Fairley Brits-gortdroog nadat hij stier Bramley in 550 dagen opfokte tot 125 kilo 1ste klas biologisch grasvlees:

This (100.000 liter/kilo) means that over the course of his 16 month life, he consumed 12.500 tonnes of water, which is equivalent of an acre ten foot deep in water, or 25.000 liters on each of the 500 days of his life. How he managed to achieve this feat this I am at a loss to explain, since all Bramley did while he was alive was hang out in the field and eat grass, without ever manifesting an unusual appetite for water.

  • Fairlie komt- rekening houdend met de vele mitsen en maren die activisten vermijden- op een voedselconversie 3:1 bij eiwitconversie door runderen, tot 5:1 (in plaats van de 10:1 die activisten hanteren), omdat de tegenstanders van rundvleesconsumptie diverse voordelen weglaten. Runderen eten gras en andere zaken die mensen niet eten, dat zetten ze om in wél eetbare zaken. Er is geen 1 op 1 vervanging van voor runderen geteeld gewas met gewas voor menselijke consumptie, ongeveer 24 procent van de zaken die koeien eten is ook voor menselijke consumptie geschikt.
  • Daarnaast is een veestapel een goede buffer waarmee je graanoverschotten kunt omzetten in voeding. Graanproductie per hoofd van de bevolking ligt gemiddeld op 314 kilo per capita, met uitschieters naar boven en beneden van 50 kg. Die 50 kilo graan levert 15 kilo vlees op. Helaas gaat steeds meer graan richting door klimaathysterie gedreven productie van biobrandstof, zodat je nu voor 15 kilo vlees/50 kilo graan nu 160 kilometer met je auto kunt rijden. Ik kies liever voor een vriezer vol rundvlees. Kortom: bij het sluiten van kringlopen kan de dierhouderij helpen, terwijl graan via biobrandstof voedsel uit de voedselketen haalt.
  • Dan de relatie tussen runderteelt en regenwoud: er is een sterk wetenschappelijk vermoeden gepubliceerd in 2007 dat juist de zogenaamde BSE-crisis de sojateelt in Brazilie aanwakkerde, waarmee het verbod op dierlijk voedsel (10 procent van totaal) aan consumptiedieren van kracht werd. Dat gat werd gevuld met soja uit Brazilie, goed voor een geschatte extra 10 miljoen hectare sojateelt. Varkens die anders diermeel kregen moeten nu soja eten, volwaardige dierlijke eiwitten zijn dankzij de BSE-hysterie ‘afval’, in plaats van voedsel geworden. Dus een verzachting van de BSE-gedreven regelgeving kan de ruimtedruk door sojateelt meer verlichten dan een anti-vleescampagne. De Europese commissie overweegt herziening van enkele regels in 2015.

Herbivoren en omnivoren aller landen; verenigt u tegen voedselhysterie en klimaathysterie
Voedselhysterie maakt directe slachtoffers, die als verspilling worden vernietigd/geruimd. De vondst van sporen van een middel waarvan me even de naam is ontschoten kost in Nederland momenteel weer 2500 kalveren de kop en 50.000 varkens. Allemaal naar de destructie. Consumptie is volstrekt ongevaarlijk. Is er niet een afdeling ‘eten voor eigen risico’ in het leven te roepen, waar destructiedieren nuttiger worden benut. Ik zou niet aarzelen een biefstuk of droge worst van een risicoloos vervuild dier te eten.

In Nederland (40 procent rundvleesconsumptie is import) komt alle rundergehakt van uitgemolken koeien van eigen bodem, gevoed met Hollands gras. Nadat ze 8 jaar melk leveren, hebben ze nog een dubbelfunctie in de Pasta Bolognese. Kortom, meer dan moraal en politiek gedreven hysterie is pragmatischer kijk op dieren en voedsel een oplossing voor dierwelzijn- en milieuproblemen als je het mij vraagt.

Misschien wordt het tijd voor een omnivoor manifest van een nieuwe actiegroep Lekker Dier: de filosofie voor Dierengerechten heb ik al opgetekend, lekker eten doe je niet alleen met je geweten. Er zijn ook Dierenplichten, één daarvan is de plicht om lekker te smaken wanneer wij ze een leven lang gratis voedsel en bescherming geven tegen roofdieren.