Sympathieke hippiekoeien zijn ook na slacht nuttig voor natuurbeheer

Sympathieke hippiekoeien zijn ook na slacht nuttig voor natuurbeheer

Liefde voor de natuur buiten het Wollen Sokken Segment stimuleer je meer via de maag, dan door de natuur als zielig broos vaatwerk af te schilderen voorzien van je gironummer, zo is al mijn stelling sinds Scharrelwild. De palingrokers van Dupan financieren daarom palingherstel via consumptie (van kweekpaling), en krijgen Wereld Natuur Fonds, Stichting de Noordzee en Greenpeace op hun dak, inclusief klacht bij Reclame Code Commissie. Toch werken geestverwanten van WNF volgens het zelfde principe, en dan is er niets mis mee: Free Nature (voortgekomen uit Ark Natuurontwikkeling), beheerder van kuddes grote grazers haalde in 2013 al bijna 30 procent van haar inkomsten  uit de verkoop van vlees van overtallige grote grazers via Wildernisvlees, in 2010 was dat 21 procent. Free Nature ‘leaset’ graaskuddes aan eigenaren van ongeveer 25 natuurterreinen. Het vlees is onmisbaar om de tent draaiende te houden.

Volgens directeur Chris Braat is daarmee qua omzet ook de tax bereikt, omdat ze natuurlijk in eerste instantie geen oerboerderij zijn waar vleesproductie voorop staat. Ze moeten hun boventallige dieren kwijt om overbegrazing te voorkomen, en dus kwamen afgelopen jaar zo’n  140 dieren onder het mes. Het geeft wel aan hoe je via de maag mensen  extra bij je eigen natuurvisie en natuurterreinen kunt betrekken, in dit geval natuur waarin grote grazers een bosweide-landschap vormen volgens Frans Vera-concept.

Het mag bekend zijn dat ik als auteur van Falende Grazers wel eens mijn bedenkingen had bij die wildernisvisie met grote grazers. Wat mij betreft mag het wel iets gedoseerder, omdat je anders overal die trapveldjes/golfcourses met pitrus, akkerdistel, sleedoorn en meidoorn krijgt. Maar als mensen dat graag op hun eigen terreintje willen is het mij best, zolang ze hun natuurvisie maar niet dwingend opleggen aan andere mensen met een ander natuurbeleid.

  • Dan krijg je biomonotonie in plaats van biodiversiteit.

Voor de oogst van wildernisvlees, tegen de oogst van wild…
Zo zit ons natuurland nog vol met schizofrene trekjes die contraproductief werken voor de biodiversiteit. Waarbij de één de ander zijn natuurvisie probeert op te leggen via de overheid, en waarbij de clubs die het meeste investeren in marketing en lobby gelijk krijgen (Natuurmonumenten en andere clubs die vroeger goed deden, maar nu gevallen zijn). Ik sprak net Leo Linnartz van Ark Natuurontwikkeling, die samen met Natuurmonumenten op ideologische wijze gekant is tegen jacht door de menselijke predator en actief menselijk wildbeheer. Daar haalt hij met geestverwanten allerlei gelegenheidsargumenten voor uit de kast: tot de zichtbaarheid van wild aan toe. De ‘plezierjacht’ zou verderfelijk zijn.

Terwijl edelherten in Nederland nergens zo goed zichtbaar zijn als op het terrein van Nationaal Park  (met jacht voor heerlijke wildpakketten/wildernisvlees van moeflons beheerde) de Hoge Veluwe waar jaarlijks duizenden mensen bij de bronst samenklonteren voor een foto van de zéér dicht naderende edelherten, zich geheel onbewust van de onzichtbaar makende werking van de jacht.

Nergens is wild zo zichtbaar als op de bejaagde Hoge Veluwe

Nergens is wild zo zichtbaar als op de bejaagde Hoge Veluwe

Pleziervleeseters aller provincies verenigt U!
Waarom is Wildernisvlees wél goed als je het met oormerk naar de slager brengt, en slecht wanneer je het schiet nadat het jaren vrij rondliep, en dat zonder stress bij de slager.  Leo, geloof je jezelf wél? Stap eens over je schaduw. ‘Waarom mag je geen plezier hebben in de oogst van lekker vers wildernisvlees zonder oormerk, dat jaren in de vrije natuur rondliep? Ik heb net een stuk ganzenbiefstuk soldaat gemaakt, eerlijk geschoten zonder stress bij een slachter, heerlijk!

Als je nu heel Nederland aan de wilde gans krijgt, en je stort per geschoten gans een euro in biotoopverbetering van agrarisch landschap: win win. De onkosten, lobby en marketing die Natuurmonumenten en geestverwanten nu besteden aan anti-jachtretoriek kunnen ze beter besteden aan promotie van wildernisvlees van ganzen, zodat meer geld voor natuurontwikkeling beschikbaar komt.

In plaats van elkaar op ideologische gronden te verketteren kunnen we op het kleine stukje aarde dat Nederland heet beter ieder op eigen wijze zoveel mogelijk goed doen voor de natuur, zoals wij dat op eigen stukje grond graag zien. De één wil graag tuinieren via actief menselijk ingrijpen, de ander via interactief ingrijpen met grazers die binnen een omheining op een kunstmatige dichtheid jaarrond hun ding doen, waar ze in vrijheid zouden wegtrekken.Ook Defensie doet op haar eigen terreinen veel goede dingen, met het voordeel dat hier niet dag in dag uit recreanten met honden lopen (waardoor de zichtbaarheid van wild keldert)

Zo krijg je toch ‘diversiteit’, wanneer je niet één visie dwingend oplegt maar ieder op eigen stukje aarde zijn eigen natuur-ideaal laat vormgeven. En als je dan ook via de maag mensen bij natuur kunt betrekken, in plaats van dat ze enkel als toeschouwer met de handen op de rug op afstand naar natuur mogen kijken. (de Harm Niessen, Faunabescherming-benadering die mensen van natuur vervreemdt, enkele wollen sokken en Bram van Oijk-metromannetjes uitgezonderd)

Ieder zijn eigen ding, zo krijg je diversiteit
Wanneer de mensen rond Ark hun linksige ideologische weerstand tegen de menselijke jager eens opgeven, wil ik graag het wildernisvlees hier via Climategate.nl aanprijzen. Uiteindelijk oogsten menselijke jagers al millennia wildernisvlees, en is slechts een paar procent van de Nederlandse bevolking vegetarier (waar ik als overtuigd strijder voor Dierengerechten niets tegen heb, als je daar vol overtuiging achter staat moet je dat vooral doen).

De adrenaline bij het stalken van edelherten, ze zo dicht mogelijk naderen en te slim af zijn: dát is ook natuurbeleving. Als het je kopje thee niet is, lobby dan niet voor een verbod op theedrinken maar ga koffie zetten. Ik verzet mij alvast niet meer tegen de liefhebbers van het grote grazen. Als zij dat graag doen, en de natuur die zo ontstaat mooi vinden: laat ze. Ik heb mijn vleespakket Schotse Hooglander alvast besteld en popel om eens flink te smullen. Wie weet ga ik die doornige trapveldjes met oerkoe dan ook meer waarderen.

Iets vergelijkbaars schrijf ik ook voor het nieuwe voedselblad Vork, waarbij je via de maag ideologische verschillen over natuur kunt overwinnen.