maartenkeulemans

Natuurlijk ben je als Wageningen alumni welwillend ten opzichte van de nieuwe bestuursvoorzitter Louise Fresco. Zeker omdat ze het uitstekende boek Hamburgers in het Paradijs schreef en omdat ze als lid van het IAC toch het IPCC het vuur na aan de schenen had gelegd. Dus las ik ook het interview dat Martijn van Calmthout met haar had afgelopen zaterdag in de Volkskrant. Lees het hierrr op Blendle. Vanochtend zoekt Maarten Keulemans heerlijk de polemiek met Fresco maar voor de kenner van de verhoudingen zeker ook met zijn collega Van Calmthout. En die wil je niet missen. Download het artikel waarin Keulemans pleit voor zuivere op kennis gerichte wetenschap als baken voor de maatschappij via deze link.

Van Calmthout is wetenschapsdweper pur sang en stelt geen kritische vragen aan Fresco die in het interview betoogt dat de wetenschap moet leren van het bedrijfsleven (duhhh). Dat het allemaal om communicatie gaat. Terwijl elke aan ware kennis toegewijde academicus weet dat het allemaal mis ging in de jaren zestig en dat de huidige vakken wetenschap en samenleving die elke student door de strot worden geduwd juist het begin van de kanker zijn die onze samenleving heeft overwoekerd. Cees Le Pair noemt het in zijn boek De toekomst ligt achter ons de “vermenselijking” van de samenleving. Ik zou het zelf de “vervrouwelijking” van de wetenschap – en vervolgens ook de samenleving – willen noemen.

Autisme
Wetenschap is zo’n gebied waar mannelijke waarden hoogtij zouden moeten vieren. Oplossingsgerichtheid. Doelgerichtheid. Geen tijd voor chit chat. Juist geen rol voor gevoel in een discussie over hoe het nu echt zit. Een zekere mate van autisme! Er zijn aanwijzingen dat binnen ons “ras” het autistische gen goed verbreid is en dat dat uiteindelijk zelfs de superioriteit van onze samenleving bepaalt ten opzichte van wat we in de wereld ook nu weer zien gebeuren. Wat is het belangrijkste verschil tussen autisten en gewone mensen? Inderdaad: radicale eerlijkheid. Dat is wetenschap! Liefde voor de waarheid. De ratio als beste tool om die waarheid te vinden. Dank Maarten Keulemans voor je inzichten en voor je weerwoord aan je waarde collega!

PS Martijn weet het ook wel, maar omdat global warming zijn religie is, moet hij die knieval doen aan “het gevoel”. Tegen beter weten in!