Het verzet tegen turbines bij Iens is zeer kleinschalig...

Het verzet tegen turbines bij Iens is zeer kleinschalig…

Het door de belastingbetaler gefinancierde draagvlakcircus van Fryslan foar de Wyn (Friesland voor de Wind) speelt haar parodie op democratie vandaag uit door vroegtijdig een door TNS-Nipo enquete te lekken waaruit de mate van weerstand per regio in Friesland tegen megaturbines is gepeild. Daaruit zou blijken dat met name de weerstand van omwonenden bij de kop van de Afsluitdijk het grootste is terwijl die bij Wommels en Iens (greidhoeke idbv Bolsward) het kleinste zou zijn.

Aan de lezers van Climategate.nl de vraag dit door u gefinancierde stuk beleidspropaganda eens kritisch door te nemen. Wat zijn de uitkomsten, hoe worden de vragen gesteld, en waarom zouden wij in godesnaam op basis van publieksenquetes ons energiebeleid gaan voeren?

De enige reden van zo’n enquete is dat deze de suggestie van inspraak moet geven, terwijl de Rijksoverheid iedere lokale inspraak juridisch onmogelijk maakt met de Permanente Crisis en Herstelwet en Rijkscoordinatieregeling. Daarnaast geeft de enquete inzicht in de plaatsen waar ze hun – energetisch overbodige- subsidiegeneratoren met minste weerstand kunnen doordrukken.

Terwijl wij moreel verontwaardigd over Poetin doen, bedrijft onze overheid de zelfde tactieken, maar dan met hogere economische schade. Een industrie mag met gebruik van het geweldsmonopolie van de overheid haar gedwongen winkelnering bij ons in de tuin zetten, op onze kosten, aangemoedigd door entiteiten die zich ‘natuur en milieuorganisatie’ noemen.

...molens kunnen mooi zijn, hier zit een set aalscholvers in de wieken

…molens kunnen mooi zijn, hier zit een set aalscholvers in de wieken

Voor nieuwkomers op dit dossier klinkt dit extreem (‘huh, maar molens leveren duurzame energie….’)maar wie zich beter inleesst ziet: het IS een beetje extreem en onze massamedia blijven wat slapen, of lekkere verhaaltjes en mythes verspreiden: zoals op gezag van Timmermans kwebbelen dat boze Russen het rampvliegtuig plunderden (als het goed klinkt, vindt een mainstreamjournalist het ‘waar’: je hebt lies, damn lies and mainstreamjournalism…) op een zelfde wijze hebben massammedia u ook vals ingeprent, op gezag van ‘deskundigen’ (klimaat-timmermansen) dat windmolens nodig zij voor het milieu, of zoals Pier Vellinga dit weekend loog: om minder afhankelijk te worden van de Russen…(als Russen donkerder huidskleur hadden, heette dat xenofobie of racisme…)

Ik heb alvast geen aversie tegen Russen, en heb zelfs Russische heidense metal: Arkona, met een brute en mooie dame die kan grunten als Zijne Laagheid zelve. Die zou je in bed verscheuren….

Het verzet tegen de turbinisering van onze mooie provincie komt van onder af, de nieuwe milieubeweging die uit liefde voor haar omgeving handelt in plaats van met angst voor het onbekende te adverteren (wnf, greenpeace enz) voor financieel gewin. Ook It Fryske Gea (het Friese Landschap) speelt hier op zijn best een bedenkelijke en vrij laffe rol, zich meer bekommerend om haar imago en inkomsten dan het landschap.

Maar om ook dat lidmaatschap op te zeggen….. Zijn er betere clubs die meer voor ons landschap doen?

..een molen bij Vegelingsoord (met zwanenbloemen op voorgrond) die landschappelijke waarde toevoegt...

..een molen bij Vegelingsoord (met zwanenbloemen op voorgrond) die landschappelijke waarde toevoegt…

Megaturbines: ieder vergelijk met molens ontbreekt

Megaturbines: ieder vergelijk met eerdere molens ontbreekt