freenature2

Onlangs schreef ik dit artikel over wildbeheer (nee geen contradictio in terminis) en haalde ik de nieuwe natuurstichting FREE Nature aan. Chris Braat een natuurbeheerder (ook geen contradictio in terminis) op Schiermonnikoog antwoord als volgt en ik vind alles en zeker ook zijn afsluiting over de Partij voor de Dieren waardevol om te lezen en te laten bezinken…

Beste Hajo,

Dank voor je positieve geluiden over ons werk en voor de informatieve weblogs die je hebt geschreven. Ik heb ze met belangstelling gelezen. Van de zomer heb ik via de mail al eens wat info over wildernisvlees aan je medeblogger Rypke gestuurd.

FREE Nature is in de eerste plaats een praktische organisatie. We zien dat grazers een belangrijke rol spelen in ecosystemen. Die rol proberen we te herstellen en we zien dat door een extensieve begrazing natuurgebieden zich verrassend ontwikkelen en dat heel veel planten en dieren daar baat bij hebben. We laten de grazers zo veel mogelijk ‘verwilderen’, zonder in dogmatiek van ‘nooit ingrijpen’ te vervallen. Discussies over wat in Nederland ‘natuurlijk’ is heb ik nog nooit tot een zinvolle gedachtenwisseling zien leiden, laat staan een conclusie.

Logisch gevolg van de sociale kuddes waarin onze dieren leven is dat er aanwas is: kalveren, veulens. Voorheen verkochten we het overschot aan dieren, maar dan hadden we er geen vat op waar ze terecht kwamen. Paarden die in het wild geboren zijn horen niet te eindigen in een manege, vonden we. Daarom zijn we zelf vlees gaan verkopen. Dat is veel gedoe, maar alles in eigen hand houden levert uiteindelijk meer plezier en geld dan verkoop via een supermarkt. Dan moet nl. alles standaard zijn, en dat zijn onze dieren nou juist niet.

FREE Nature heeft geen standpunt over de Oostvaardersplassen, klimaatverandering en het eetpatroon van mensen, ook al is het interessante materie die raakt aan ons werk. Bij FREE Nature past het meer om de in onze ogen juiste dingen te doen dan om iets van het werk van anderen te vinden. Toch leveren we bij gelegenheid wel een bijdrage aan het maatschappelijjk debat, bijvoorbeeld onlangs in Pakhuis De Zwijger over ‘rewilding’ en Europese landbouwsubsidies. In het Vakblad Bos- en Natuurbeheer komen binnenkort ook een paar stukken uit de praktijk van ons werk. Persoonlijk merk ik dat de wereld vaak net iets anders in elkaar zit dan je op het eerste gezicht denkt. Een standpunt bemoeilijkt voor mij zelf soms een heldere blik op de werkelijkheid, want je raakt er toch aan gehecht en gaat het verdedigen.

Dat grote voedselbedrijven, wetenschap en overheid uit oogpunt van winstbejag en macht bepalen wat we produceren en eten is een feit. Onze scheidend voorzitter Michiel Korthals heeft daar bij zijn afscheid van de WUR een mooie rede over gehouden (“Philosophy produces food – Ethics from soil to table and from table to soil”). Ik kan me de verplichte gesubsidieerde schoolmelk nog goed heugen. Wij stappen uit dat systeem door ons vlees direct aan klanten te leveren.

Met mensen van bijv. Dierenbescherming en PvdD hebben we meestal goed contact. Wat PvdD siert is m.i. datr ze de enige zijn die het ondoorgrondelijke omvangrijke systeem van Europese landbouwsubsidies (GLB/CAP) ter discussie stelt. De emotionele band die mensen soms met dieren menen te hebben zegt ons niet zo veel, er worden dan menselijke emoties en eigenschappen aan dieren toegekend. Daar doe je die dieren geen recht en geen plezier mee. Wij laten dieren liever in hun eigen bestaan met rust. En al wat leeft sterft een keer. Als dat is door de slacht hebben we daar geen moeite mee, zo lang het netjes en met oog voor dierwelzijn gebeurt.

[…]

Het meest dichtbij zijnde gebied waar dieren van ons leven in Noord Holland is het Geuzenbos in de Amsterdamse Haven. Zie de website, wees welkom om er eens te kijken als je in de gelegenheid bent.

We hebben een afhaal punt voor wildernisvlees in Haarlem, sinds kort. Daar was een ondernemer zo enthousiast dat hij ons zelf benaderde. Ook al is het een badkamerhandel, niets is te gek. De verkoop loopt nog niet storm, reclame is dus welkom. Je kunt desgewenst een stapeltje flyers van ons krijgen. Bijgaand de digitale versie ter informatie.

Met vriendelijke groet en tot ziens,
Chris Braat
FREE Nature

chris-ameland-2013

Mooi!