windturbines in natuurgebied: de milieubeweging is het grootste milieuprobleem

windturbines in natuurgebied: de milieubeweging is het grootste milieuprobleem

Afgelopen zaterdag hees Marc van Dinther van De Volkskrant de VU-biochemicus Harry Aiking op een schild die onweersproken wat klassieke groene demagogie ventileert in zijn oorlog tegen de carnivore mens, ‘Eet meer Plant’. Het is al jaren mediagewoonte, De Deskundige die onder de dekking van hoogleraarschap onwetenschappelijke kul mag ventileren omdat journalisten daar nu eenmaal gek op zijn en toch geen inzicht of vakkennis hebben: dat hindert niet, het verkoopt kranten en het verschaft NGO’s subsidies en fondsen. Toch was niet alles dat Aiking zei onwetenschappelijk groene kerklatijn.

Het goede punt dat Aiking maakte: de aandacht voor de milde opwarming tot nu toe van een kleine graad ten opzichte van de koudste periode van het Holoceen, de Kleine IJstijd, sneeuwt de aandacht onder voor veel belangrijker milieuproblemen. Dat is helemaal juist, want daarom bestaat Climategate.nl. Neem de voormalige natuurbeschermers van IUCN die liefst 4,2 miljoen euro van de 13,4 miljoen euro subsidie van ons Ministerie van Buitenlandse Zaken besteedden aan energiepolitiek onder klimaatvlag.

Milde opwarming en de bijbehorende CO2-bemesting van planten is echter netto zeer gunstig voor plantengroei en landbouw. Tot nu toe, met in 2013 nog een recordoogst in graan volgens de FAO. Iedereen die het geleuter van zelfbenoemde kwaliteitsmedia negeert en de gegevens checkt kan tot die conclusie komen. Daar is geen gevoel of geloof bij nodig.

Daarom – dankzij klimaat is grootste probleemgepraat- deugen indicatoren als de Ecologische Voetafdruk (mede) van geen kant, omdat die de voor planten gunstige CO2 als negatieve milieuindicator verabsoluteren. Terwijl erosie door primitieve landbouw, ontbossing, roofbouw met overbegrazing door volken met lage Ecologische Voetafdruk, ruimte- en grondstofbeslag van biobrandstoffen  natuurlijk veel urgentere problemen zijn die de oude milieubeweging mede hielp veroorzaken, danwel verheerlijkte of versterkte. (Door vast te klampen aan ineffectieve schijnoplossingen)

Aiking bewijst verder dat zijn gedachtengoed aan welverdiend pensioen toe is: hij plaatst ‘verlies van biodiversiteit’ op 1 als milieuprobleem. Ook hier kan ik ‘m volgen, waar het evident is dat de Niet Westerse mensheid niet of nauwelijks aandacht heeft voor natuurbescherming zoals wij die traditie in meer dan een eeuw opbouwden. En onze natuurclubs als Natuurmonumenten hebben inderdaad al voldoende moeite met het daadwerkelijk zorgen voor onze natuur, geld- en machtsbelust als ze werden, ingekapseld door een overheid met vele gezichten.

Aiking gaat wetenschappelijk over de schreef als hij de esoterische bewering uit, dat dit biodiversiteitsverlies ’10 maal sneller is dan Het Systeem’ aankan.

Dat 10 maal sneller zal hij wel ergens losjes uit de Rockstrom 2009 studie hebben getrokken, die in 2011 in Trends in Ecology and Evolution onder de kettingzaag van deugdelijke ecologische analyse sneuvelde. Er is niet een uniform ecologisch systeem op aarde dat door een globaal biodiversiteitsaggregaat zou instorten.
Die Rockstromstudie baseert zich- via de Millennium Ecosystem Assessment uit 2005- op uitsterfcijfers sinds 1500 vanuit de Rode Lijst van IUCN. Vrijwel alle extincties vonden plaats op Pacifische en tropische eilanden. En het gaat in Australie momenteel bar met inheemse buideldieren dankzij de opmars van Poekie, de huiskat en andere exoten. Waar op continenten nauwelijks soorten uitstierven. En waar het aantal soorten op die eilanden netto toenam door introductie van exoten.

Zou Rockstrom/Aiking gelijk hebben, dan zou een door het verdwijnen van enkele eilandsoorten in de Pacific een ecosysteem in Nederland ook kunnen inklappen. Er zijn ook ecologen die daar anders naar kijken. Kortom, biochemicus Aiking heeft geen idee waarover hij praat, en dat onder de vlag van Hoogleraarschap dat zo louter dient om overspannen activistenpraat autoriteit te geven. Ook voert hij ideologisch gemotiveerd campagne tegen gentech, waar juist bioloog EO Wilson – mr Biodiversity- efficientere landbouw met ook gentech als manier ziet om druk op natuurlijke ruimte te verlichten in zijn boek uit 2002. Want er is geen wetenschappelijk hard bewijs dat gentech onevenredige risico’s geeft zoals wetenschappelijk adviseur van Obama, Roger Beachy mij bij een etentje in Triest nog eens onderstreepte.
Techniek zonder risico bestaat niet, en er is maar 1 leven zonder risico: na onze dood in de hemel. Of als activist-hoogleraar onder dekking van zelfbenoemde kwaliteitsmedia. Je kunt de meest uitzinnige onzin ventileren als die maar politiek correct is, je behoudt je universitaire positie toch wel…

Zo komen we bij mijn stelling: niet verlies van biodiversiteit, maar het verlies van wetenschappelijkheid en integriteit van de oude milieubeweging is het grootste milieuprobleem waar we mee kampen, niet biodiversiteit, niet klimaatopwarming (afkoeling zou pas erg zijn..). Wij wensen de heer Aiking en geestverwanten een gelukkig pensioen-dat zijn generatie erg goed voor zichzelf regelde- maar laat het denken over milieuvraagstukken voortaan alsjeblieft door anderen doen die meer willen uiten dan bezorgdheid en morele superioriteit vanaf een duur leren leerstoel.

Tijd om de Rotmansappels uit de academische boom te schudden, en het potje Vet uit de KNAW te zetten.