Bodemdaling meter Wad: geen probleem voor overheid

Bodemdaling meter Wad: geen probleem voor overheid

Terwijl klimaatschuld en boete langzaam op zijn mediaretour is, schoolt het Bureaucratisch Academisch Complex al samen op de volgende vluchtheuvel tot behoud van conferenties, publieke geldstromen en ambtenaarwerkverschaffing: de bio di ver si teit! Het Planbureau voor een Bureaucratische Leefomgeving (PBL), hofleverancier van beleidsvraag-gestuurde pseudowetenschap ventileerde gisteren weer een aantal zekerheden over het jaar 2050 die een catastrofe beloven, tenzij we een plotse Grote Omslag maken in landbouw, bosbouw,waterbeheer en visserij. Utopia 2.0 zal dan aanbreken. Of Bureautopia?

Bij deze vat ik het PBL persbericht op als uitnodiging om dat instituut kapot te schrijven, want dat is wat ze verdienen. U hoeft deze profeten achter hun bureaucomputer niet te geloven. Het is niet nodig nog meer ambtenaren bij betrokken ministeries en NGOs nog meer volmacht te geven over onze belastingen met nog meer nieuw beleid dat grossiert in ontoetsbaarheid, afwezige kostenverantwoording en volslagen desinteresse in de echt bestaande natuur. U mag het PBL controleren, en dat is wat wij hier graag voor u doen.

Want voor betrouwbaarder gegevens over natuur moet je niet in de computers in Bilthoven zijn. Het zijn de Leidse biologen die een feitelijk overzicht van de Nederlandse Biodiversiteit geven en die beschreven/vonden in 2010 al 7000 MEER soorten dan bij de eerste uitgave in 1993 zoals wij al blogden. Wij maken biodiversiteit graag wat meer concreet. We zien een gemixt beeld van soorten in ons land, plussen en minnen, maar niet enkel kommer en kwel.

Korter gezegd: de Vierde Global Biodiversity Outlook is uit, en het PBL wil de aandacht vestigen op de brouwsels van Rob Alkemade. De mean species abundance, hier reeds besproken die de soortenrijkdom in NL sinds 1700 met 85 procent laat afnemen in de computer, terwijl deze buiten de computer afgelopen eeuw toenam. Ik kom nog regelmatig op dit thema terug, want met Marcel deed ik een literatuurstudie over de vraag: hoe staat het daar nu echt mee.

Waar ik mij boos over maak is het aanhoudende bedrog van het PBL in haar media-uitingen, want de grootste bedreiging voor de soortenrijkdom op onze planeet laat zich niet vangen met wat globale kreten over land- en bosbouw of visserij, die onder grotere controle van meer VN ambtenaren zou moeten komen (???)

Bij effectieve natuurbescherming heb je weinig aan globale kreten, ook biodiversiteit is een lege huls. Alle aanslagen op natuur zijn regionaal of lokaal. In Nederland steeds met kleine hapjes die zo door de MER geloodst worden, zoals windfarms in Natura 2000 gebied. Of neem Sharon Dijksma, die zoutboren onder de Waddenzee toestaat, waardoor honderden hectares Wadplaat onder water blijft dankzij 1 meter bodemdaling.  Kijk, dan maak je het concreet: de overheid bedreigt bij ons biodiversiteit meer dan boeren vissers en bosbouwers. Averechts waterbeheer op advies van het PBL verlaagde de visproductie….

We hebben al voldoende aan bescherming van onze eigen natuur, dus waarom met geheven vinger in een regenwoud rondlopen, en het PBL is louter een groene schaamlap voor een overheid die enkel datgene doet dat het meeste geld oplevert, danwel het meeste ambtenaren en gelieerde lobbies aan het werk helpt.

Kan iemand bij het PBL vertellen wat voor drastische hervorming van onze mondiaal toonaangevende landbouw nu nodig is om Dijksma hier op andere gedachten te brengen.  Laten we dat toch echt liever over aan mensen die daar ook verstand van hebben? Of wat voor verbouwing van onze reeds met 30-40 procent gekrompen vissersvloot helpt tegen de trekvogelimpact door die meter bodemdaling?  Of wat voor verbouwing van onze bosbouw waar ons bosareaal in 2 eeuwen tijd met een factor 2,5 toenam?

Is er kortom ook maar iemand bij het PBL in de realiteit geinteresseerd? Nou ja, de Global Biodiversity Outlook is er dus weer, hebben NGOs en bureaucraatjes weer iets om over te vergaderen… Wij zetten er de zaag alvast in.