Patrick Moore.

Van een onzer correspondenten.

Deze week waarschuwde medeoprichter van Greenpeace Patrick Moore in een interview op Biznews:

‘Als we daadwerkelijk net zero bereiken, zal tenminste 50 procent van de bevolking sterven als gevolg van honger en ziekte. En mensen willen daarbij kunstmest in de ban doen. De helft van de wereldbevolking is juist afhankelijk van kunstmest voor de voedselvoorziening.’

Moore wees erop dat er in Nederland stemmen opgaan die een verbod op kunstmest willen afdwingen. Bij GroenLinks klinken inderdaad signalen van een ban op kunstmest of heffingsmaatregelen op het gebruik. Kamerlid Laura Bromet (GL) tijdens een kameroverleg eerder deze maand:

‘Kunstmest is een zegen maar het is ook een product waar je heel veel CO2 mee veroorzaakt. In het kader van het klimaatakkoord is het onhoudbaar.’

Het is de door Den Haag tot onaantastbaar dogma verklaarde biologische landbouw die in Sri Lanka een catastrofe teweegbracht.

Moore verwees in het interview naar de voedselcrisis in Sri Lanka waar een plotselinge stop op het gebruik van kunstmest van kracht werd in het kader van duurzame landbouw. Het Amerikaanse blad Forbes Policy omschreef het experiment in de volgende termen:

‘Technocratische arrogantie, ideologische waanideeën en pure kortzichtigheid dreven Sri Lanka naar een crisis die zowel de politieke leiders als de bepleiters van de zogenaamde duurzame landbouw zich moeten aanrekenen. Bepleiters van duurzame landbouw zijn medeschuldig.’

Ook de Franse krant Le Monde wond er geen doekje om:

‘De landbouwhervorming was een ramp.’

Op faillisementsdossier.nl schreef de journalist Henk Hanssen:

‘Voor de dramatische ontwikkelingen die in Sri Lanka de laatste weken tot een opstand en een staatsfaillissement leidden worden tal van redenen aangevoerd. Maar in de Nederlandse media kiezen veel analisten ervoor om misschien wel de belangrijkste oorzaak onbesproken te laten. Het is de door Den Haag tot onaantastbaar dogma verklaarde biologische landbouw die in Sri Lanka een catastrofe teweegbracht.’

Moore:

‘Het is een verkapte doodswens. Het gebeurt allemaal onder het mom van het redden van de aarde. De aarde hoeft niet gered te worden.’

***

Bronnen o.a. hier en hier.

***