Goede Vis? Er is ook Betere Vis zonder MSC-monopolie als herkomst maar bekend is

Goede Vis of Groen Links Vis? Er is ook Betere Vis zonder MSC-monopolie als herkomst maar bekend is. Laat de handel en consument zelf kiezen welke LEGALE vis goed is, ipv één groepje groentjes, dat eigen onderzoek negeert als conclusie niet bevalt

Terwijl Christien Absil in de Duurzame 100 belandt voor de ‘verdiensten’ van de VisWijzer, horen wij via andere NGO’s op het SDN-werkterrein- de Vereniging Kust & Zee EUCC dat het officieel is: Stichting de Noordzee neemt afstand van de VisWijzer en brengt deze onder in een aparte stichting. Is het omdat ze zich er niet langer aan willen branden? Komt het gewoon bij MSC onder de paraplu? Ik zou graag een reactie lezen.

Stichting de Noordzee negeert eigen onderzoek, omdat conclusie ILVO niet beviel
Wij vroegen al de wetenschappelijke onderbouwing op achter oordelen in de VisWijzer. Alle visserij die geen geld betaalt aan MSC, wordt op vage gronden voor consumptie afgeraden terwijl er vele andere standaarden voor duurzaamheid bestaan, en terwijl bijvoorbeeld schol op MSY wordt bevist, en onderzoek door ILVO – waar SDN zélf opdracht toe gaf- al toonde dat die door SDN verfoeide boomkor zo slecht nog niet is. Toch blokkeert SDN daarom Noordzeeschol uit supermarkten

Wij blijven dat herhalen, want uit SDN-hoek kwam hier nooit een inhoudelijke reactie op behalve in de trant van: ‘wij zijn veel beschaafder als stemmers op de Enige Ware Partij met de Moraal In Pacht dan jullie en verwaardigen het ons niet te hoeven reageren’. Wij hebben niets tegen MSC, dat voor 70 procent van haar inkomsten op logo-exploitatie draait. We stellen alleen maar dat niet alleen Mercedes een goede auto is, bij BMW kunnen ze ook best auto’s bouwen. Dus mag Mercedes niet de verkoop van BMW blokkeren via kartelafspraken. Dat is alles…

IJzeren Gordijn op een kier bij Absil
Nadat wij wat druk uitoefenden maakten Christien Absil en collegae de eerste ‘wetenschappelijke’onderbouwing publiek van 5 soorten. Ten aanzien van paling lieten we gisteren zien dat deze onderbouwing visserijbiologisch ondermaats is: een beoordeling voor zeevis voor heel Europa op één hoop. En dat voor een tussen zout en zoet migrerende vis als paling met grote regionale verschillen in bevissing, overleving en vele andere oorzaken die ‘m bedreigen: waaronder de onmogelijkheid van veel glasaal om in te trekken in onze wateren dankzij gemalen, sluizen en andere hindernissen.

Zoals ze bij Stichting Kust en Zee desgevraagd stellen over het consumptie en vangstverbod van paling:

Het standpunt van Stichting de Noordzee dat alle consumptie maar verboden moet worden, en ook vangst van glasaal voor opkweek is het doodvonnis van de aal. Juist door de helft van die gevangen glasaal weer uit te zetten in het wild help je herstel. Doe je dat niet dan is het in 20 jaar gebeurd.

Natuurmonumenten vangt geld voor aalbevissing
Er zijn dus ook andere standpunten mogelijk, dan wat SDN met haar omvangrijke marketing als ‘waarheid’ verkoopt. Dat de beroepsvisserij de paling heeft overbevist in IJsselmeer en Markermeer staat buiten kijf, dat schrijft DUPAN zelf. Snel indammen, geen gezeur over vader op zoon sentiment: ophouden. Maar kijk eens wie in de Aalherstelgroep deelnam met Sportvisserij Nederland (waarvan leden evenveel aal naar huis nemen als beroepsvisserij IJsselmeer) en Stichting de Noordzee/WNF? Natuurmonumenten, een organisatie die nota bene wateren weer verpacht aan vissers die op aal vissen en daar dus geld aan verdient….

Kan de Aalherstelgroep mij hier ook antwoorden. Of moet het alweer stil blijven onder het motto: als we het negeren bloedt het vanzelf dood. Ik dacht het niet, want we beginnen hier net warm te draaien.