...maar houdt ook veel achter

…maar houdt ook veel achter

Marien bioloog Klaas Janssen stuurde Ariete Dame van de Plus consumentenservice kritische vragen over de kartelafspraken die zij met Stichting de Noordzee maken over verkoop van vis, en kreeg een wollig en betekenisloos non-antwoord. Dus heb ik nu bij Plus aangedrongen om de gemaakte kartelafspraken te overleggen, omdat we anders bij de ACM een klacht indienen over inbreuk op consumentenvrijheid en kartelafspraken en ook op Europees niveau de boer op gaan voor maximale imagoschade.

Maar liever helpen wij Plus om betere beslissingen te maken, gebaseerd op visserijbiologie in plaats van politieke ideologie van Groen Links BV. We snappen dat ze meer garantie willen over de herkomst van (vis)producten, maar dan kunnen ze zich beter niet laten misleiden door pseudo-objectieve clubs als Stichting de Noordzee, die onder de vlag van ‘het goede doel’ hun eigen handeltje opdringen. Wij hebben vele betere alternatieven in de aanbieding.

Follow the Money: het goede doel doet zaken onder dekking van loterijgelden
Zoals wij reeds aantoonden is hun Viswijzer niet transparant en onwetenschappelijk bij diverse vissoorten, en misbruiken zij bovendien de IUCN- Redlistcriteria om hun particulier smaakoordeel over duurzaamheid aan de Nederlandse bevolking op te dringen. De Viswijzer is een ordinair marketingvehikel van het MSC/ASC-keurmerk, een firma gericht op marktexpansie die onder de vlag van ‘goede doel’ voor 70 procent draait op logo-exploitatie zonder toegevoegde waarde voor duurzame visserij in onze contreien. MSC/ASC levert meestal enkel lastenverzwaring voor onze vissers, géén meerwaarde, consumenten vragen niet om MSC maar krijgen het van clubs als Stichting de Noordzee opgedrongen, en MSC is niet toegankelijk voor kleinschaliger vissers die de tonnen euro’s accreditatiekosten niet kunnen betalen.

MSC is een commercieel bedrijf gericht op marktexpansie. Er zijn vele andere standaarden voor duurzaamheid

MSC is een commercieel bedrijf gericht op marktexpansie, onder dekking van goede doelen-proza met 65-70 procent inkomsten uit logo-exploitatie. Er zijn vele andere standaarden voor duurzaamheid

Stichting de Noordzee heeft niet recht om monopolie op duurzaamheid te eisen
Ook sluit het monopolie dat Stichting de Noordzee opeist voor haar smaakoordeel over wat duurzaam is andere partijen uit met een eigen visie op duurzaamheid. Er zijn vele andere marktpartijen die minstens zo goed weten wat een goed product is, en het is niet aan Christien Absil van Stichting de Noordzee om de consument hier  te betuttelen via geheime afspraken met supermarkten. Ik verwacht uiteraard dat Plus met een volledig betekenis wollig non-antwoord komt. En dan is het oorlog. Wij maken ook zo onze geheime afspraken met andere partijen en kunnen dan nog heerlijk vervelend worden. Sterker nog, dat is mijn werk.

Daarnaast toonden wij al meerdere malen dat- ecologisch gezien- Stichting de Noordzee een leugenachtige entiteit is zonder maatschappelijk draagvlak, dat in 2011 nog voor 2/3de van haar inkomsten leunde op subsidies van het Ministerie van EZ. Omdat Ton IJlstra van dat Ministerie NGO’s handig kan gebruiken als pressiemiddel voor zijn beleidsagenda. Dat ze 10 maal meer likes hebben dan ons nu is ook niet beslist een pleidooi voor Absil. Er zijn ook miljoenen mensen die naar Goede Tijden Slechte Tijden kijken.

Zie hier de link nog naar de campagne van SDN met Plus, waarin SDN beweerty dat wij ‘slecht geinformeerd zijn over duurzame vis’, terwijl het werkelijke antwoord is: DE CONSUMENT IS NIET GEINTERRESEERD in de betutteling door Groen Linkse zweefteeftjes uit Utrecht:

PLUS en Stichting De Noordzee tekenen deze week (3 juli 2011) de samenwerkingsovereenkomst, waarin beide partijen aangeven intensief met elkaar samen te werken. ‘Stichting De Noordzee helpt PLUS met het kritisch beoordelen van het huidige assortiment en het adviseren over het toekomstig assortiment’, aldus Nancy Hermans, category manager Vis van PLUS. ‘Daarnaast denken we met elkaar na over hoe we consumenten het beste kunnen informeren over duurzame vis. Niet alleen de VISwijzer van Stichting De Noordzee speelt daarbij een belangrijke rol. Dit geldt ook voor de etiketten op de verpakkingen. PLUS vervangt in het najaar haar etiketten op visverpakkingen. De nieuwe etiketten geven duidelijk aan of de vis duurzaam gevangen of gekweekt is en waar de vis vandaan komt. Zo hopen we consumenten iedere dag te inspireren om te kiezen voor duurzame vis’.

Precies, er is geen vraag naar, en dus moeten wij er vraag naar krijgen van een zeer politiek bepaalde entiteit die ons haar levensbeschouwing via de achterdeur opdringt.