Rond de visserij hangen velen die een graatje meepikken, zoals ik momenteel

Rond de visserij hangen velen die een graatje meepikken, zoals ik momenteel

Van lezers van Climategate.nl kreeg ik anoniem het financieel jaarverslag 2012 van de Vissersbond toegestuurd, een zeer roerig jaar waarin de Visserijsector MEER DAN OOIT een consequente steun van haar voorlieden nodig had. Het voor mij als eerste in het oog springende feit, is dat de contributies van leden, de vergoedingen PO-IJsselmeer en PO Nederlandse Vissers Bond (NVB) volledig opgaan aan de salaris- en pensioenlasten van de 6,75 fte Vissersbond-personeelsleden, die zo met 85.000 euro bruto per jaar toch rustig en degelijk de haven binnenlopen tot ze op hun 65ste met feestgedruis in Urk afzwaaien. Als Zelfstandige Zonder Pensioen (ZZP) denk je dan: ik heb het toch onhandig aangepakt, want ik moet voor mijn 65ste een bungeejump zonder elastiek doen, een parachutesprong met falende chute of gaan zwemmen met haaien. Rondzwerven als Roemeense trekzakgigant met bejaarde schurftige hond die de pet rondbrengt is ook nog een optie: we bestuderen de mogelijkheden.

Een ander opvallend wapenfeit van de Vissersbond: ze financieren van de contributies GEEN ENKEL PROJECT, dat iets doet om de publieke zichtbaarheid en weerbaarheid/machtspositie van de visserij en connecties met haar afzetmarkt te verbeteren. Voor zover er projecten plaatsvinden, gebeurt dat enkel met subsidies uit het Europees Visserij Fonds die buiten de boeken van de Vissersbond omgaan. Waarbij de overheid dus voorwaarden mag stellen, de zelfde overheid die ook samen met NGO’s je visgebied afpakt en op orders van Brussel je sector om zeep helpt.

Het is duidelijk dat de onvrede over de leiding hier al jaren groeit: anders sturen mensen mij het niet op met enkele kruisjes bij dubieuze posten waar zo enkele tonnen in rook opgaan. Daarover later meer.

Wapenfeiten van de Vissersbond als belangenvertegenwoordiger: de Calimero-strategie
Die onvrede over de (afwezige) effectiviteit als belangenvertegenwoordiger op belangrijke dossiers is ook terecht. Laten we enkele wapenfeiten van de Vissersbond nagaan, in de 3,5 jaar tijd dat ik tegen wat zere benen aanschop in het wereldje en me met name geliefd maakte bij NGOs uit groene hoek en de overheid. Ik beperk mij tot slechts 10, om niet de indruk te wekken dat men daar in Urk al te actief bezig is. Want zie bijvoorbeeld

 1. Hoe ik- en dat is niet onze verdienste- met lezer Klaas Janssen in een uurtje google en navragen bij de juiste mensen al in een paar blogs boven tafel krijg, waar vissers al jaren over klagen: dat ze ten onrechte met hun verse eigen Hollands Natuurproduct uit de supermarktschappen worden geweerd, dat de wetenschappelijke onderbouwing van de Viswijzer niet deugt, en dat dit mogelijk in strijd is met consumentenrecht. Een lastig dossier in een land, waar de Postcodeloterij iedere 1-zetelpartij aan de linkerzijde van het politieke spectrum miljoenen toestopt om heel Nederland te laten vinden, wat hooguit 1 procent zou willen. Maar dat is een uitdaging.
 2. Of wat ik met de SWNM en de kennis van Paul Hagel en Dolf Boddeke kon doen, wat altijd effectiever was dan deze wandelende visserijbiologie-archieven negeren, of zelfs torpederen als zij het plakkend pluche in gevaar brengen. Iedere visie op Natura 2000 ontbrak, waar dat dossier toch al weer 10 jaar loopt.
 3. Waar is het mediabeleid? Het is knap dat heel Nederland nog niet weet dat per 2016 de nationale visserijsector onder water gaat dankzij de Brusselse discardban- de aanlandplicht voor bijvangst die van de gehele kottervisserij op platvis een verlieslatende onderneming maakt. De Vissersbond beval haar leden zelfs protest te staken: ze hadden een potje vaseline bij Sharon Dijksma bedongen uit het EVF-fonds, zodat de fistfuck door overheid en NGO’s wat soepeler naar binnen glijdt. Terwijl de directeur van de Vissersbond in 2006 al iets riep over beter communiceren naar buiten, dat is 8 jaar geleden. Ik heb nog nooit 1 goede campagne gezien in mainstreammedia, behalve dan ‘ ooh van schol, daarvan worden wij dol’, of ‘het leven is balen zonder Hollandse garnalen’ : je laat het drijfhout/wrakhout van communicatieland wat EVF-subsidies verbranden en poetst zo je eigen blazoen. Eigenlijk is dat de belangrijkste component van zo’n belangenclub, zichtbaar zijn.  Er zijn kortom best betere manieren om meer dan een half miljoen euro contributies en PO-vergoedingen per jaar te besteden
 4. Een ezel stoot zich geen twee maal tegen de zelfde steen, maar helaas werken bij de Vissersbond geen ezels. En dus zet je eerst bevend en billenknijpend je handtekening onder Vibeg, een zwak onderbouwde nep-samenwerking met zichzelf als natuurbeschermer afficherende NGO’s die dreigen je kapot te procederen als je niet een gebied ter grootte van Provincie Utrecht op slot zet voor kustvisserij. En herhaalt dat kunstje nog weer eens in het Waddenconvenant: waarvan de convenanttekst onderschrijft dat zo weinig mogelijk visserij het zelfde is als natuurbescherming.(?????!!!)
 5. Omdat de Vissersbond geen enkele eigen ecologische visie heeft op de relatie visserij-natuur gestoeld op moderne ecologische inzichten, een club die @#$^@#!!! leeft van het oogsten uit die natuur, je gelooft het toch werkelijk niet…….. Oh ja, wie weet als we 11.000 hectare Waddenzee weggeven houden die ‘ Groenen’ als vijandbeeld eindelijk eens op met gemeen zijn.Wij noemen dit: De Calimero-Strategie. Goh, zij zijn groot en ik is klein, Da’s nie eerluk. Als ze medelijden krijgen houden ze vanzelf op… Waarom houdt men de valse tegenstelling natuur-visserij zelf in stand?
 6. We klagen in het geniep wat over ‘ De Groenen’ maar zodra die vervelende Rypke Zeilmaker langskomt vallen we liever bij Christien Absil om de hals (Hoofddorp september 2012, was u er bij?), de persoon van Stichting de Noordzee die de visserij via intensieve lobby de discardban bezorgde zoals ze zelf beschrijven in hun jaarverslag, met subsidies overigens van het Ministerie van EZ. Huh, wie gaat er nu amicaal doen met iemand die hem een mes in de rug steekt zonder zelf de wapens op orde te hebben?
 7. Wist u dat de Vissersbond financieel MEER slagkracht heeft dan Stichting de Noordzee, wanneer we de vele buiten de boeken van de Vissersbond omgaande EVF-subsidies meetellen? Hoe kan het dan dat SDN wel overal aan tafel zit om OVER vissers te beslissen en beleid op de Noordzee die bij SDN zelfs tot in Vietnam reikt, waar de Vissersbond zelden als serieuze gesprekspartner opduikt als je het mij vraagt? Dat zou ik ook niet moeten doen hoor, al bij het openslaan van de deur ga ik per ongeluk op de verkeerde tenen staan, als de deur al niet in iemand’s gezicht sloeg. Maar ik zou de gladste haai en charmerende slijmbal van het Noordelijk Halfrond inhuren om via de meest gemene en gehaaide leutercampagne overal voordeel uit te glibberen.
 8. Als daad van ultieme visieloosheid vraagt de Vissersbond nu leden om ‘mee te denken’ over hoe het verder moet op het IJsselmeer. Ze weten het zelf niet, terwijl enkelen al 25 jaar maal minstens een ton euro de tijd hadden om een visie te vormen op basis van goede wetenschap en moderne inzichten over duurzaamheid.
 9. Het belangrijkste, waar ik enig verstand van heb: Er is geen enkel proactief mediabeleid, men reageert alleen defensief als de zoveelste milieuclub weer iets onzinnigs te melden heeft over de lege zee, terwijl de Noordzee bulkt van garnalen en schol momenteel. Of had ik dat al gezegd?
 10. Verse schol uit een bulkende Noordzee wordt zelfs doorgedraaid tot diervoeding, bij afwezigheid van een goede afzetmarkt. Een topprestatie in een tijd waarin iedereen wegloopt met vers natuurproduct van eigen bodem
 11. Ik zou het bij tien laten….
Prachtig natuurbedrijf...

Prachtig natuurbedrijf…

Wat is er mogelijk?
En weet u bij wie de rekening terecht komt als de visserijsector verzuipt? Bij de belastingbetaler, zoals eerder de vlootsanering van 1990 tot 2009 met ruim 130 schepen ook al met een 90 miljoen euro belastinggeld werd gefinancierd, zoals de Algemene Rekenkamer vermeldt in 2009. Dat is een schijntje met de vele miljarden subsidies die de groene cowboys onder geroep van ‘ duurzaam’ ons  IN 1 JAAR afhandig maken, maar toch….Ook schijnen wij mee te moeten betalen aan sanering van de IJsselmeervisserij, waar deze decennia boven draagkracht bleef doorvissen en meer vistuigen aanschafte. Al dat geklaag dat vissers het zo moeilijk hebben…. Af en toe kom je clubs tegen als Dupan, de palingboeren die het wel door hebben, maar dat zijn uitzonderingen op de regel.

Wat dan overblijft als beeld na enkele jaren gluren bij de buren is kortom een vreemde sector met vele belangen en lijntjes, die dwars door de overheid, bevriende firma’s, geschiedenis en heden lopen met 1 rode draad: een hang naar het verleden en de afwezigheid van fatsoenlijk ondernemerschap, de goeden uitgezonderd. Een tragedie in vele bedrijven, met 2016 als eindpunt, waar ik zo een boek over kan schrijven. En die zich staande moet houden in het decennium waar Groene Gekte in alle gelederen van de samenleving om zich heen grijpt, de zelfdestructieve visie van ‘ Weg met ons’. De Vissersbond moet juist daarom extra sterk zijn, om boven water te blijven.

In een volgend blog geef ik aan wat de Vissersbond een professionelere belangenorganisatie zou maken, waarbij ik me graag beperk tot de terreinen waar ik enig verstand heb. Een praktische vraag: gisteren in de Appie H greep mijn hand ongecontroleerd richting een pakje met 100 gram Noordzeegarnalen. Die zijn er nu meer dan ooit, dus bij groot aanbod zou je denken: 2 euro is zat. Waarom moet ik meer dan vijf en een halve euro voor 100 gram betalen, waar de afslagprijs per kilo rond de 3 euro hangt bij overaanbod? En ik dankzij mijn contacten met garnalenvissers gruwelijk verwend ben, hele zakken naar binnen heb gestouwd direct uit zee. Lekker!!!!

…..Die garnalen liet ik liggen en met een goedkopere biefstuk ging ik huiswaarts. Ik ben geen idealist maar realist, ook bij aankopen. Wie garnalen – een bulkproduct onder in de voedselketen- voor een prijs wil verkopen van een Japans vrij uitlooprund dat weken voor de slacht een persoonlijk shiatsu-masseur krijgt toegewezen…..Hoe gek wil je zijn?