...dan hoor je ze wel uitgebreid...

…dan hoor je ze wel uitgebreid…

Sharon Dijksma gaf aan zoutboer Esco de vergunning om de bodem onder de Ballastplaat bij Griend met 1 meter te laten dalen. Dat zal wel in haar Natuurpact staan of zo…..Natuurmonumenten kondigde vorig jaar acties aan in haar jaarverslag. We lezen

‘Waddengoud gaat voor Waddenzout’. De hartenkreet van een Wadliefhebber werd het motto van een emotio- nele campagne tegen de zoutwinning in de Waddenzee. Natuurmonumenten voorziet grote ‘natuurlijke’ problemen met name voor de miljoenen trekvogels waarvoor het natuurgebied onmisbaar is. Om het protest te versterken, maar vooral om te weten of de organisatie ook namens de achterban sprak, is een peiling gehouden. Het resultaat gaf de doorslag: zo’n 95% van de ondervraagden – leden en andere Wadliefhebbers – waren en zijn gekant tegen zout- winning. Handen af van de Waddenzee!

Het pleit is nog niet beslist. Ook voor 2014 maakt Natuur- monumenten zich op voor een gezamenlijke actie.

Actie, een ‘zucht’ nadat ze verloren en een website-je
Het jaar is nu slechts 3 dagen aftellen tot de zonnewende, en dan ligt heel Nederland vervolgens een paar weken plat. Waar zijn de acties, de demonstraties, mediacampagnes geweest voordat Sharon Natuurpact Dijksma besloot de Ballastplaat onder water te gooien, en RIjkswaterstaat 2 miljoen kuub extra zand te laten opspuiten in de verzandende Waddenzee( als natuur’compensatie’ terwijl suppleties schelpdieren begraven) ? Ze konden immers ook kabaal maken tegen een kolencentrale van Essent in de Eemshaven (omdat ze dan via de rechter natuurcompensatiegelden konden vangen…)

In mijn beleving was Natuurmonumenten vooral bezig met vissertjepesten in 2014, ze ventileerden hun succes daarbij afgelopen najaar uitgebreid richting leden en media. Waarbij Alje Zandt in de Telegraaf bovendien tegenstrijdige en pseudo-ecologische argumenten gebruikte om ecologische trends op de Waddenzee toe te schrijven aan (bijvangst door) garnalenvissers, daarbij de veel omvangrijker zeehondenvraat negerend. Verder zagen we nog dat reclamejong Marc van den Tweel kleine kinderen bestookt met vals ottergesnotter, om ze 10 euro afhandig te maken door de otter als eigendom te claimen van Natuurmonumenten. Ooit was Natuurmonumenten een sjieke nette organisatie….

Het enige dat ik in media verder vernam van acties van Natuurmonumenten tegen deze zoutwinning, was een ‘zucht’ van Otto Overdijk in een persbericht op 3 september, toen Sharon Natuurpact Dijksma toch zwichtte voor de zak geld.

‘Dit hadden we van een staatssecretaris voor natuurbeheer niet verwacht. Het gaat hier om een aantasting van de kernwaarden van Werelderfgoed Waddenzee’, zucht waddenbeheerder Otto Overdijk van Natuurmonumenten.

En het in de lucht gooien van een website Foutzout.nl voor een paar tientjes zodat internetsurfers Esco mogen gestoken. Alsof dat helpt, zo’n aflaat voor de lafheid van Natuurmonumenten in dit dossier.

Kon Natuurmonumenten niet meer missen, waar ze jaarlijks al 20-30 miljoen euro spenderen aan promotie van de noodzaak van de eigen organisatie en fondsenwerving? (waaronder ‘spreekbuis zijn voor de natuur’ , wat ordinaire organisatiereclame is) Terwijl hun enige eigendom in de Waddenzee, Griend, grenst aan die Ballastplaat waar de trekvogels hun eten halen die bij hoog water op Griend komen rusten… Is Natuurmonumenten dus meer bezig met de gebieden die GEEN eigendom van ze zijn, om daar een beleidsvinger in de pap te hebben.

Of was het een hele luide zucht, die van Otto Overdijk….Kortom, heb ik iets gemist dat anderen wel gezien hebben?

Campagneteam Natuurmonumenten rust uit....het hele jaar

Campagneteam Natuurmonumenten rust uit….het hele jaar