RZ10Bij5

We berichtten al hoe de mede-oprichter van het Wereld Natuur Fonds met enkele collega-milieufanatici bewijs fabriceerde tegen een nieuwe groep pesticiden, neo-nicotinoiden, om daar verhoogde wintersterfte (meer dan 10 procent van de kolonie) van bijen aan te koppelen. En om met hun publicatie de Europese politiek (succesvol) te beïnvloeden. Er ontstond een mediahype rond een verzonnen fenomeen Colony Collapse Disorder, alsof er sprake was van een plots fenomeen dat zo uit de lucht kwam vallen. Terwijl al langer bekend is dat de invasieve parasiet varroamijt de Europese kolonies van bijen aantast, en dat de moderne bloemloze agribusinessterreinen en tegeltuinen een niemandsland voor bijen creëren. Zo blijken ook de wilde bijen die het meest achteruit gaan de bijensoorten te zijn, die afhankelijker zijn van de plantensoorten die ook achteruitgingen. Al jaren betogen wij hier dat het eenzijdig toeschrijven van bijensterfte aan pesticiden uit deze groep een hoax is, en dat Zembla haar excuses moet aanbieden aan Wagenings onderzoeker Tjeerd Blacquiere.

Inmiddels bevindt die wintersterfte zich in Europa weer rond het ‘normale’ niveau (10 procent), waar wintersterfte in Australie nooit een probleem vormde. Terwijl neo-nicotinoiden bij de Aussies intensief worden gebruikt. In neo-nicotinoideloos Zwitserland trad ondertussen wel verhoogde bijensterfte op. Oftewel: het eenzijdig toeschrijven van verhoogde wintersterfte van bijenkolonies aan neo-nicotinoiden klopt niet. Dat kunnen we lezen in een artikel van chemieboer Bayer in het kerstnummer van Vork. Een laagintelligente complottist (=journalist) zal direct bezweren: dat is niet onafhankelijk. Ik kijk liever, kloppen de feiten die ze aanhalen. En zie dan ook deze overzichtstudie van de Eco Health Alliance die ik van de website van Syngenta kan downloaden. Natuurlijk zit agrochemie-boer Syngenta ook in het complot, als ik Zembla-journaille mag geloven. Maar ik ben niet zo gelovig.

Kortom:

  • a. we zijn weer eens voor de gek gehouden door de alliantie van milieufanatici en chemofobe journalistjes die overal een complot zien van hun klassenvijand De Industrieeeee.
  • b. wie iets voor bijen wil doen, plant bloemen in zijn tuin, hangt klimop tegen de kale muur, plant fruitbomen, en trekt tegen strijde tegen de tokkiemedemens, die zijn tuin ombouwt tot kattengrindbak met bloempot/tegeltuin voor de onderhoudsarme hersenpan, of strak betegelde binnenplaats van een kerncentrale.
  • Er is dus eerder sprake van Environmental Movement Credibility Collapse (EMCC)

Ik neem WEL een hoge correlatie waar tussen dommigheid en tegeltuinierders. Het zijn bijna altijd laagintelligente en laagbeschaafde mensen die hun tuin vertegelen, die je dan met een blik van onpeilbare mentale leegte nagapen als je er wat van zegt. Nou ja, als je er wat van zegt op de manier die ik bezig: dan is die blik ook wel voor te stellen.

Meneer wat bent u dom en afgestompt!