De weerzin op het platteland tegen de multimiljonairsfirma op publieke kosten groeit dagelijks

De weerzin op het platteland tegen de multimiljonairsfirma op publieke kosten groeit dagelijks

Natuurmonumenten verloor afgelopen decennium liefst 66 miljoen euro op de beurs, een verlies dat ze niet konden compenseren met gunstige beursjaren in die zelfde periode. Van 2000-2010 was het beleggingsresulaat dan ook -12,3 miljoen euro, oftewel -1,23 miljoen euro per jaar. In haar jaarverslag 2013 claimt Natuurmonumenten echter een POSITIEF ‘langjarig resultaat’ van 8,2 miljoen euro per jaar. Dat doen ze dus door de slechtste jaren weg te laten en een tijdreeks van 2004-2013 te kiezen.

Het beleggingsbeleid is er op gericht om een zo hoog mogelijk rendement te behalen, en tevens de risico’s te beperken. Desondanks kan in enig jaar de opbrengst negatief zijn, zoals in 2008 gebeurde. (-25,5 miljoen euro) Echter langjarig werd een rendement op beleg- gingen van € 8,2 miljoen per jaar behaald. (blz 47 jaarverslag 2013)……

De zelfde schijnopenheid over financiële gegevens vind je ook in een eerder jaarverslag, waarin ze een overzicht van 10 jaar beleggingen tot 1998 geven: een positief resultaat, wij beleggen goed. Dus wat is er dan tussen 1998 en 2003 gebeurd, denk je dan….. De financiële gegevens van die jaren zijn onvindbaar op google, dus moet je oude papieren jaarverslagen opduikelen… En dan blijkt dat Natuurmonumenten in 2002 liefst 26.047 miljoen euro liet verdampen op de beurs, waar ze een winst van 12,4 miljoen euro begrootten.

Begrotingsgaatje van dik 36 miljoen euro, en dus moest 22,7 miljoen als tekort worden afgeboekt op hun inkomen van 98.703 euro (124 miljoen euro in 2013). En in 2001 verdampte liefst 8,307 miljoen euro waar de groene beleggers bij ING en ABN Amro zich een winst hadden begroot van 16,790 miljoen euro. Begrotingsgaatje van 25 miljoen euro.

In twee jaar tijd dus een begrotingsgat van 61 miljoen euro, wat gelijk staat aan 4 jaarcontributies van haar leden. Waarbij dus dik 2 jaarcontributies op de beurs verdampten in 2 jaar achterelkaar, al die brave leden (waaronder ik zelf toen) die denken: met mijn 2 tientjes voor Natuurmonumenten bescherm ik de….

banken.

  • Oftewel: 60.000 brave donateurs van Natuurmonumenten betaalden hun jaarlijkse 20 euro lidmaatschapsgeld tien jaar lang voor nop.
Schier: Leuke hond...

.

Dit is mijn Geldmachine Natuurmonumenten-reeks. Lees ook:

  1. – Natuurmonumenten procedeert voor de buhne tegen Kolencentrale Essent/RWE om zo natuurcompensatiegelden van tenminste 1,3 miljoen euro en grondbezit via de rechter van Essent los te peuteren.
  2. – Schatrijk Natuurmonumenten schudt spaarpotje kinderen leeg met vals ottergesnotter (Over valse marketing: ze claimen de otter als eigendom en vragen er 10 euro voor, en beweren dat dieren op uitsterven staan waarmee het juist steeds beter gaat)
  3. – Natuurmonumenten: Oogst garnalen Wad slecht voor natuur, oogst 175.000 TON biomassa uit natuur is goed (over twee maten meten, Natuurmonumenten wil vissers van het Wad af pesten, maar melkt haar ‘eigen’ terreinen steeds commercieler met houtkap)
  4. Hoe Natuurmonumenten doet alsof zij de Roggenplaat redt, maar zelf als schatrijke club slechts 3 ton bijdraagt, waar de staat 13 miljoen euro moet dokken, en Natuurmonumenten met de eer mag strijken