Schoon! Gesteriliseerd Engels raaigras agro-industrieterrein zonder onkruid (=biodiversiteit)

Schoon! Gesteriliseerd Engels raaigras agro-industrieterrein zonder onkruid (=biodiversiteit)

Wat mij dagelijks tot bloggen drijft is mediahysterie en de overhaaste gevolgtrekkingen die onze politici en beleidsmakers daaruit menen te moeten trekken. Gevolgtrekkingen die MEER SCHADE aanrichten dan het probleem waarover de hysterie ontstond. Zie ook de hysterie over pesticiden en bijen die zoals The Times nu meldt gebaseerd blijkt op het voeren van onrealistisch hoge doses Imidacloprid: met een 2 jarige ban tot gevolg in Europa, waarbij de ban mogelijk schadelijker is dan de pesticide zelf. Waarmee wij van Climategate.nl ALWEER de enige waren in Nederland, die dat direct goed vermelden in plaats van met de wolven in het mediabos van Zembla mee te huilen. Wij bieden een alternatief.

Zoals bijen-autoriteit Norman Carreck van de Universiteit van Sussex ons NOGMAALS bevestigt: de landbouwintensivering met haar herbiciden en ruilverkavelingen, de verstedelijking en vertegeltuining en parasieten als de varroamijt zijn belangrijker als boosdoener.

Zoals een ecoloog van Altenburg en Wymenga tegen mij grapte: Hoe kom je het makkelijkste van je faunaprobleem af op een luchthaven? Laat het vliegveld door een boer beheren, en er blijft niets meer van de biodiversiteit over….Vliegbasis Leeuwarden was de enige plek hier in Boerghanistan waar je afgelopen jaren nog veldleeuweriken kon horen, waar ze in de jaren ’80 in mijn jeugd nog talrijk waren. Predatie speelt hier ook mee overigens, maar de moderne met 40 kilometer per uur naar binnen toe maaiende melkrobots op hun megamonstertrucks zijn gewoon ordinaire natuurbarbaren. De genen die een stapje extra willen zetten met visie zijn alvast niet de regel, maar de positieve uitzondering.

Je kunt het hier met eigen ogen zien, en van de lokale jagers horen die nul op hun rekest krijgen bij verzoeken om met fauna rekening te houden…Alleen de stoppelvelden hebben in het voorjaar nog wat kieviten. Van de 23 (b)oermensen hier zijn er hooguit 3 die ook iets aan biotoopverbetering willen doen, de rest komt met wat zielige verhalen over hoe moeilijk ze het hebben en zo weinig tijd… Veel boermensen hebben wel een windmolen op hun terrein om de pachtsubsidies op te strijken…

Dus die muizenplaag is dan hun verdiende loon en terwijl ik dit schrijf komt er hier weer een velduil over vliegen, een soort die wel weer (tijdelijk) profiteert van soortenarme systemen waar de enkele soorten die wel gedijen in aantal kunnen exploderen.

Daar vliegen ze weer, met dank aan de muizenplaag hier in Friesland...

Daar vliegen ze weer, met dank aan de muizenplaag hier in Friesland…