Het heilige symbool van de Groene Kerk

Het heilige symbool van de Groene Kerk

Windenergie Energieakkoord? Tienduizenden banen! Gratis stroom! Voor het klimaat! ..en ik meen dat ook Ed Nijpels bij Nieuwsuur nog zeer liberaal met de waarheid mocht omspringen over kosten en afwezige (milieu)baten van dat Energieakkoord. Maar wat schetst onze verbazing…Zelfs het anders zo trouw de ‘waarheden’ van de overheid en groene kerk papegaaiende Nieuwsuur stelt nu al de hamvraag: Heeft windenergie NOG de toekomst, en je zou zweren dat de redacteur Climategate.nl heeft gelezen waar wij deze kostenoptelsom afgelopen jaar maakten met onderhavige voorbeelden:

Op het land is er groeiende lokale weerstand tegen meer en grotere windmolens. Daarom moeten veel van de nieuwe windmolens in de Noordzee komen. Via een verhoging van de energierekening voor huishoudens komt hier een bedrag van 18 miljard euro voor beschikbaar, die gedurende 15 jaar de verliezen op ‘wind-op-zee’ moet compenseren. Dat is meer dan de investeringen in de Joint Strike Fighter, de Betuwelijn, De Hoge Snelheidslijn en de Fyra samen.

Goed zo Willem Lust! Een journalist bij de publieke omroep die eens niet optreedt als verkondiger van het Ecovangelie van de Groene Kerk, maar die de juiste vragen gaat stellen. Ik knijp me in mijn arm, ben ik al wakker. Ja ik heb twee bakken Douwe Egberts koffie van Motorolie-sterkte op.

  • Een foutje, Willem Lust van Nieuwsuur schrijft dat opwekking van stroom uit kolen EN GAS ongeveer 3 a 4 cent kost.

Dat is onjuist. Stroomopwekking uit KOLEN kost ongeveer 3 a 4 cent maar stroom uit gas opwekken kost twee maal zo veel. Daarom staan nu ook veel goede en gloednieuwe gascentrales stil, of worden deze stilgezet. Dus Willem, lees climategate.nl beter dan je nu deed: dan had je deze fout kunnen voorkomen, want twee jaar geleden heb ik die kosten al op een rij gezet nadat Henk Kamp zeer liberaal met de waarheid omsprong bij het beantwoorden van Kamervragen. Dat op een rij zetten deed ik nadat uit een enquete onder 1100 politici volgde dat 42 procent GELOOFT dat windstroom (10-12 ct) evenveel kost als kolenstroom (3-4ct). Oftewel, bijna de helft van de controlerende danwel besturende macht heeft geen enig flauw benul wat ze zegt of beslist over de ruggengraat van onze economie: energie.

Hier nog even de optelsom die Theo maakte van het Energieakkoord:

Die 55 miljard voor 15 jaar windenergie is namelijk al bijna drie maal zoveel als de kosten van de Deltawerken, de Betuwelijn, de Hoge Snelheids Lijn, de Oosterscheldedam, de Noord-Zuid lijn, de Fyra en de Joint Strike Fighter bij elkaar!

(In miljarden euro’s:)

5 Betuwelijn
4,5 JSF
4 Oosterscheldedam
3,5 HSL
3,0 Noord-Zuidlijn
1 Deltawerken
0.5 Fyra
21,5 Totaal (vgl. 55 tot 98 miljard voor windenergie in het energieakkoord)