Shell durft eindelijk weer eerlijk te zijn

Van Beurden cr 590

Ben van Beurden (CEO Shell): duurzame doelen volstrekt onhaalbaar
Later in dit blog volgt meer over wat hij precies gezegd heeft, daar gaat het niet eens om. Want dat weet iedere lezer van dit blog al jaren. Wat wel bijzonder is, is dat deze grootmacht na jaren stilzwijgen en meeheulen met Greenpeace en consorten nu eindelijk de moed heeft om met de waarheid naar buiten te komen.

Enige jaren geleden had dit akkefietje Van Beurden nog de kop gekost omdat Shell zich de woede van de media niet kon permitteren. Greenpeace had met het Brent Spar publiciteitsdrama Shell voor 20 jaar de mond gesnoerd. En hoewel de volstrekt onterechte aantijgingen ook het begin van het verval van Greenpeace inluidden, was het kwaad voor Shell al geschied.

Maar al is de woedende reactie van een paar klimatofoben niet iets waar Van Beurden blij mee zal zijn, de grote media gaan hier niet meer met een eensgezinde hetze op reageren. Teveel journalisten zijn voorzichtig geworden, en zullen er hoogstens genuanceerd over schrijven.

Met het terugkeren van de kritische opstelling van een aantal journalisten kunnen we dus meer van dit soort “incidenten” van eerlijkheid tegemoet zien. Bedrijven en bestuurders kunnen de jarenlang door de pers opgelegde hypocrisie van zich afwerpen en weer eerlijk zijn.
Deze ontwikkeling leidt inmiddels tot verdwaasde en radicale reacties van het ooit almachtige eco-kamp, in een soort laatste stuiptrekking van deze periode van massale volksmisleiding.

De doodstraf voor wie de waarheid spreekt!
Want de vertegenwoordigers van de duurzame gevoelens van ooit de meerderheid van de burgers radicaliseren snel nu hun publiek hen in de steek laat, en verlagen zich tot verontrustende uitspraken. Het interview met Van Beurden, die weinig nieuws toevoegde aan wat Shell al lang als boodschap heeft (nota bene in goede vriendschap met Greenpeace), een goed geleid bedrijf dat geen druppel olie levert waar de wereld niet om schreeuwt, inspireerde de door de staat duurbetaalde ecoactivist Jan Rotmans tot de tweet:

Rotmans tweet cr 450

Onze waarde vrienden van Greenpeace gaan nog een stapje verder: gewoon onthoofden die klimaatverziekers!
Het beoogd slachtoffer was hier Matt Ridley, een gerespecteerd maar kritisch journalist, enkel schuldig aan een optimistisch wereldbeeld, prachtig onderbouwd in zijn TED talk “When ideas have sex”. Een aanrader die weinig heel laat van het wijdverspreide eco-doemdenken, en dus blijkbaar een onthoofding onvermijdelijk maakt…
Richard Tol constateerde deze eco-radicalisering in zijn artikel “Radical Greens

Snelle decarbonisering is een illusie
Ik licht twee claims uit het artikel (zie Blendle) nader toe.

Van Beurden wilde vooral duidelijk maken “Er is geen carbon bubbel”

De laatste tijd wordt door de transitiedenkers gesuggereerd dat Shell’s aandeelhouderswaarde zal instorten omdat ze lang niet al hun voorraden uit de grond zullen kunnen halen zonder de wereld aan de kook te brengen. Van Beurden’s redelijk ferme uitspraken zijn bijna zeker voortgekomen uit de behoefte om de aandeelhouders gerust te stellen.
En terecht: de fossiele energieproductie zal nog jaren stijgen en uiteindelijk stabiliseren. Dalen tot onder de 50% is zeker de eerste 50 jaar niet aan de orde

De volgende plaatsjes illustreren dat:

Total_World_Energy_Consumption_by_Source_2010

 

Je ziet dat van de 16% “duurzaam” bijna 12 % voornamelijk het allerminst duurzaam opstoken van sprokkelhout in ontwikkelingslanden betreft. Dit veroorzaakt een enorme luchtvervuiling, en miljoenen doden als gevolg van binnenshuis op hout koken. Dit aandeel tot nul reduceren door deze mensen spotgoedkoop aardgas te bieden zou vanuit humanitair oogpunt absolute prioriteit moeten hebben. Maar de CO2 alarmisten willen het tegendeel: fossiel moet juist onbetaalbaar duur worden. Ook Van Beurden wees op deze kant van de duurzame hype.

Dan is er ruim 3% hydropower, wat volgens veel criteria redelijk duurzaam is maar wel tot enorme ingrepen in de natuur leidt. Daarbij kan ik me niet voorstellen dat stuwmeren geen ontzettend grote methaanproducenten zijn. Maar dat is me nog nooit bevestigd.

De rest van de duurzame bronnen is marginaal en leveren elk een bijdrage van een fractie van een procent.

Maar het wordt pas echt interessant als je naar de voortgang van de “energietransitie” kijkt. Laten we het vorige plaatje van 2010 vergelijken met dat van 2013:

Total_World_Energy_Consumption_by_Source_2013

(Wikimedia geeft deze bron, maar daar kan ik het plaatje niet vinden, zie voetnoot)

Als je dan de bronnen voor duurzame stroom bekijkt (zon, wind, geo, ocean), is het totale aandeel daarvan gedaald van 0,643% naar 0,521%. Ondanks duizenden miljarden aan windparken en zonnefarms. Dus is niet alleen de absolute fossiele productie gestegen als gevolg van de groei van de welvaart in met name Azië, zelfs het aandeel groen duurzaam neemt af! [1]

Goh, hoe rijmt zich dat met de woeste noodzaak om binnen 20 jaar onze CO2 uitstoot met 80% te reduceren, wat moet om de aarde te redden volgens het IPCC? Welke benevelde dromer kan hier nog een zinnig scenario bij bedenken? Daartoe schiet zelfs de sterkste Nederlandse wiet ernstig tekort.
Een dergelijke open deur dacht Van Beurden nu eindelijk in te kunnen trappen. En daar ben ik blij om!

Staat ons dus een klimaatramp te wachten?
Niet door CO2, als je de eigen IPCC rapporten goed leest. Die wijzen richting een opwarming van zo’n 1,5 graad per verdubbeling van de CO2 concentratie. Dan kunnen wij (want dat doen wij, niet Shell) rustig al Shell’s voorraden opstoken, en dan is het daardoor volgens deze berekening alleen maar ietsje aangenamer geworden op aarde. Zelf kom ik op een nog veel zwakkere invloed van CO2, maar daar hoeven we het dus niet eens over te hebben.

Wat trouwens ook uit deze plaatjes blijkt: als je een beetje je best doet en investeert in een 1% efficiëntere fossiele keten heb je meer gedaan tegen de luchtvervuiling en de CO2 productie dan alle mosgroene bronnen bij elkaar. En ik kan u verzekeren: ik ken mensen die gegarandeerd elk fossiel proces 5 tot 50% efficiënter kunnen maken, meestal met investeringen die zichzelf gewoon terugverdienen. Maar daarvoor is amper interesse: men sleutelt liever niet aan bestaande installaties, en als fossiele industrie zit je toch al in het verdomhoekje, dus loop je niet extra hard om het jezelf nodeloos moeilijk te maken. Daarbij is investeren in nieuwe projecten aantrekkelijker voor een bedrijf.

De duurzame lobby onder leiding van Greenpeace en Natuur en Milieu wil het al helemaal niet: die heeft in het energieakkoord de meest duurzame vorm van fossiel (warmtekrachtkoppeling op schoon aardgas) nadrukkelijk de nek omgedraaid. Wat zoals u weet evenveel extra CO2 uitstoot gaat opleveren als het 18 miljard kostende wind op zee programma gaat reduceren. Het kost wat, maar dan heb je ook niks.

Van Beurden was ook voor een verhoging van de ETS CO2 prijs, omdat dat gas goedkoper maakt dan steenkool en CCS wellicht betaalbaar zou kunnen maken..

Uiteraard zit hier het belang van Shell achter: ze zijn een gasmaatschappij. Maar dat is geen vrijblijvend zelfbelang: Shell heeft enorm geïnvesteerd om van een oliemaatschappij een gasmaatschappij te worden, en wel degelijk omdat Van der Veer CO2 als een grote bedreiging zag, of althans ervan uitging dat de wereld dat voor lange tijd als een bedreiging zou zien. De pro-gas opstelling als eigenbelang af te doen is dus onterecht en onheus naar Shell toe.

De CCS (CO2 opslag) technologie hebben ze nu eenmaal, daar wordt door de politici een beroep op gedaan omdat ze anders hun mooie duurzame dromen zelfs met de fraaiste verzonnen cijfertjes niet meer kunnen onderbouwen. Dat Shell dat niet gratis doet is duidelijk. Maar ook hier zit geen boosaardig plan achter om even lekker binnen te lopen.

Wat er niets aan verandert dat een hoge CO2 prijs verwerpelijk is: die leidt onherroepelijk tot een onnodig dure energiemix die structureel ten koste gaat van de welvaart.

Rem op olie en gas is niet realistisch
Overigens een rem op steenkool al helemaal niet, met zijn grootste en goedkoopste fossiele reserves van de wereld, maar dat terzijde. Van Beurden had dus groot gelijk.
Ook geen enkel in Parijs te onderhandelen nieuw Kyoto protocol zal enig merkbaar verschil in de CO2 productie blijken op te leveren.

Van Beurden zei dus in feite:  Klimaatbeleid is puur peperduur symboolbeleid.
Hij mag zich wat mij betreft aanmelden als onze nieuwste blogger!


Voetnoot bij de twee grafieken:
[1] De hier vermelde 2% afname van fossiel wordt niet verklaard: als je het “Renewable” deel optelt kom je uit op 16,9% in 2013 tegen 16,7 in 2010, 0.2% hoger door een toename van waterkracht met 0,4%. Er is dus 2% zoek. Ik neem aan dat dat een niet meegerekende fossiele bron is geweest, waarschijnlijk schaliegas. In het rapport waar de illustratie uitkomt is hij niet (meer?) te vinden, wel de opmerking dat de data uit 2013 niet vermeld werden omdat ze niet volledig waren.

Door | 2015-01-31T05:52:13+00:00 31 januari 2015|24 Reacties

24 Reacties

 1. Hugo Matthijssen 31 januari 2015 om 07:42- Antwoorden

  Nu de pers nog.
  Dagblad van het noorden kwam afgelopen week weer met een paginagroot plaatje van alle “slechte ” weer in de wereld en weer werd de link gelegd met “de opwarming” die echter al jaren uitblijft.
  Ze houden het kennelijk vol om dit soort onzin te publiceren tot er geen lezers meer zijn.

 2. TINSTAAFL 31 januari 2015 om 08:40- Antwoorden

  Kernenergie is de enige realistische oplossing voor het door de klimataliban verkondigde “CO2 probleem” én de rem op de fossiele energie.

  Dit laatste Greenpeace bastion dient doorbroken te worden, desnoods moeten daarvoor koppen rollen (figuurlijk gesproken natuurlijk).

  • Koos 3 februari 2015 om 08:17- Antwoorden

   Maar als ik het verhaal goed begrijp is er helemaal geen Co2 probleem en is kernenergie dus ook niet nodig.
   En dat scheelt dan weer een hoop overheidsinvesteringen en een enorme berg radioactief afval.

   • Turris 3 februari 2015 om 08:27- Antwoorden

    Enorme berg radio-actief afval? Kernafval van kerncentrale per jaar is ter grote van 4 oliedrums en is gewoon grondstof voor opwerking.

 3. dwk 31 januari 2015 om 14:41- Antwoorden

  Heeft Van Beurden de onzinnigheid van het huidige duurzaamheidsbeleid nu wel of niet expliciet benoemd? Wat ik hier lees is jouw interpretatie toch? Als je van mening bent dat de pers (hand in hand met de NGO’s ) een grote rol speelt bij de beïnvloeding van de industriepolitiek, door beïnvloeding van de publieke opinie uiteraard, dan bewijst hij met het vragen om een hogere CO2-prijs de Groenen toch gewoon weer een lippendienst. En zo zeurt het maar door.
  Ik vraag me ondertussen ook nog eens af WAT er precies mis mee is als een bedrijf zich naar haar eigenbelang gedraagt? En ja, CCS is onder de streep m.i. toch NIET in het belang van Shell. Immers: de klanten worden er armer van en krijgen er NIETS voor terug, zoals ook de ex-Shell medewerker uit Barendrecht ons zou kunnen vertellen.
  Juist OMDAT een bedrijf zijn eigenbelang vooropstelt (en dat van haar aandeelhouders) zou de overheid eens wat terughoudender moeten zijn met het haar (subsidiërende) bemoeienis met de energiemarkt. Als de overheid met gratis geld wappert gaan ook ondernemers namelijk hele rare dingen doen.
  Het ware beter als Shell eens een historicus in de arm zou nemen die haarfijn uit de doeken doet wat het concern voor de vooruitgang van de mensheid heeft betekend en nog betekent. Dat kan dan mooi eens worden afgezet in duivelse grafiek waarin ook de zeer bescheiden merites van een multinational als GreenPeace worden getoond. Dat wordt lachen met de kraan open.

 4. Groene Rypke de Duurzaamste 31 januari 2015 om 18:18- Antwoorden

  Het was een artikel van milieuredactivist Jeroen Trommelen, die hamerde op het Greenpeace-aambeeld waarbij een oliemaatschappij in de beklaagdenbank hoort danwel ter communie hoort te gaan in de Groene Kerk en wanneer ze de geloofsartikelen niet overtuigend genoeg overbrengen, krijgen ze een spervuur vooringenomen vragen.

  Ik ben de ongelukkige van winnaar van de ‘krantentest’ en krijg tot mijn spijt weer het wereldbeeld van slecht geinformeerde links urbane alfaj0ngetjes met tunnelvisie voorgekauwd als zijnde ‘de kwaliteitsjournalistiek en de feiten’. De Volkskrant…
  Waaronder dit hijgerige interview door Trommelen die als een activist van Greenpeace Shell verhoort. Waarop rijdt de auto van Trommelen, wat voor spul verwarmt zijn huis. Wat een meelmuilig stuk vreten die Jeroen Trommelen, en dan die misselijk makende pretentie van kwaliteitsjournalistiek. Zum Kotzen.
  Ik vind een week De Volkskrant nu al zonde voor de boomtak die hiervoor tot papier werd vermalen en zou willen dat ik die krantentest per direct kon stopzetten. Dan zal de reactie van het journaille luiden ‘das omdajeniewilhoreh waarje nie meu euns bent’. Nee, ik ben die slecht doordachte vooringenomen totaalpulp van journalistjes gewoon zat., met hun sturende vragen die hun wereldbeeld dienen te bevestigen, waarbij ze dat beeld aan mij willen opdringen. Ik hoef het niet te lezen. Wat een tijdverspilling. Geef mij een goed boek, zoals nu Vegetatieve Filosofie en bespaar me jullie onzin, pseudokwaliteitmediasukkels

 5. Turris 31 januari 2015 om 20:22- Antwoorden

  Op radio1 kreeg donderdag j.l. Liesbeth van Tongeren, alarmist van alles wat niet windenergie is, weer eens ruim baan tegen de gaswinning in Groningen. Ze daagde Dick Benschop, president-directeur uit om met haar samen de eigenaren van bescheurde boerenhuizen te gaan bezoeken en hen om reactie te vragen. Volgens mij wil Dick Benschop perfide Liesbeth van Tongeren vooral geheel niet ontmoeten. De Groningse schadegevallen hebben zijn interesse zeer zeker als 50% aandeelhouder in de NAM.

 6. Dolf
  Dolf 1 februari 2015 om 00:13- Antwoorden

  @Theo
  Het interview lijkt inderdaad vooral bedoeld om aandeelhouders en investeerders in fossiel gerust te stellen, en wellicht als tegengas tegen de nieuwe groene aanvalslijn gericht op financiën en investeringen(zie onder). Die boodschap van van Beurden is duidelijk. Daarnaast vind ik het vrij wollig, ik vermoed om niet al te makkelijk in het ‘klimaat-ontkenners-kamp’ te worden weggezet.. Dat hoge CO2 kosten ‘positief’ gezien worden is op zijn minst vreemd omdat SHELL ook een chemisch bedrijf is en hoge CO2 voor Europa (‘we kunnen er op kleinere schaal mee beginnen’??) rampzalig is voor de Europese chemie en welvaart.

  Financiën en investeringen: we zien al steeds meer dubieuze claims over miljoenen doden en miljarden kosten door chemie, klimaat en noem maar op. Ik was vorig jaar aanwezig bij een lezing van Jonathon Porritt, voormalig adviseur van Tony Blair, en een geweldig charismatisch spreker. In zijn boek ‘The world we made’ schetst hij een vreemde onrealistische utopische economie, maar bij kritische vragen is hij voorzichtiger; ook een tactisch spreker dus. Hij beweerde zonder blikken of blozen dat 2 graden opwarming al dramatisch wordt en 4 rampzalig en hij had het constant over ‘runaway climate change’ dat hij bracht als een vaststaand feit. Maar ook hij, medestander van Al Gore en Lord Stern (https://www.facebook.com/permalink.php?id=254892928040722&story_fbid=328324560697558) , heeft het over de ‘stranded assets’ (of: ‘carbon bubble’) om investeerders in fossiel bang te maken.
  Ik denk dat we in de aanloop naar Parijs hier nog veel meer over gaan horen en lezen; ook al omdat veel MSM journalisten deze ‘grote namen’ en ‘visionairs’ vermoedelijk na-papegaaien zonder de grafieken te bekijken of jouw blogs te lezen over de realiteit van de ‘risk of stranded assets’…, luister maar naar Porritt:
  https://www.youtube.com/watch?v=EmtiXRYSDfY

  • dwk 1 februari 2015 om 11:52- Antwoorden

   ‘Wollig’ is het juiste woord. Precies mijn punt.
   Ik moet de eerste slager die roept dat je maar beter geen vlees kunt eten nog tegenkomen.
   Slappe hap dus.

   • dwk 1 februari 2015 om 11:53- Antwoorden

    Nou ja, slappe hap.
    Het weerspiegelt wel de machtsverhoudingen en daar torn je op deze manier niet aan.

 7. Groene Rypke de Duurzaamste 1 februari 2015 om 10:09- Antwoorden

  ..maar om de Volkskrant niet helemaal af te fakkelen. Het stuk over Churchill was wel weer interessant, en van Martin Sommer neem ik ook graag punten ter overweging waar ik het bij eerste lezing van harte mee oneens ben.

 8. Ivo 1 februari 2015 om 11:29- Antwoorden

  @Theo,
  Lijkt me een goede analyse. Met de columns van Martin Sommer in de Volkskrant kwam er al wat beweging, nu durven CEO’s blijkbaar ook. Zou de kanteling bereikt zijn en mag wetenschap weer de boventoon voeren?

 9. Turris 1 februari 2015 om 14:18- Antwoorden

  VK-Martijn leest wederom uit het Groene evangelie voor, maar heeft vooral geen antwoorden op de kritische klimaatvraagstukken: http://www.volkskrant.nl/wetenschap/haperende-opwarming-geen-argument-tegen-klimaatverandering~a3839711/

  Zoiets schreeuwt om wetenschappelijke uitleg, iets dat bij van Calmthout, in dogma’s blijft steken, en dus altijd uitblijft!

 10. dwk 1 februari 2015 om 14:47- Antwoorden

  Je kunt zeggen wat je wilt, maar Martijn is tegenwoordig wel zo sportief om ook Marcel nog even aan het woord te laten. Dat is toch een hele vooruitgang.

  https://climateaudit.files.wordpress.com/2013/09/boxplot_glb_tas_1979-2013.png

  • Theo Wolters
   Theo Wolters 1 februari 2015 om 18:19- Antwoorden

   Heb je wel de bedoelde link gegeven?

   • dwk 1 februari 2015 om 22:56- Antwoorden

    Nee, dit is duidelijk een foutje in mijn plaatjesarchief. Ik dacht meer aan zoiets: http://tinyurl.com/m7hg4b9 maar dan anders, als tegenhanger bij de eeuwige smeerpijpfoto’s bij de stukken van Martijn.

 11. Turris 1 februari 2015 om 18:45- Antwoorden

  Van Calmthout: “waarvan 0,9 graden in de laatste vijftig jaar”, waar komt dat nu weer vandaan???? Terwijl je met evenveel reden vanwege pre-selectieve warmere meetpunten /foutmarges en Urban-heat-effect correcties 0,6 graden kan worden gesteld. En dat is weer niet bijzonder t.o.v. de vorige 300 jaar. Inderdaad zegt 15 jaar weinig over het klimaat, maar meer over de IPCC-klimaatmodellen. Echter 300, 500, 1000, 2000 jaar des te meer over het klimaat! De fles wijn van Hans Labohm is sportief, maar aan een 30 jaar onsportieve politiek gedomineerde klimaatdiscussie en dito VN-klimaatpanel.

  • Turris 2 februari 2015 om 21:12- Antwoorden

   0,9 grC opwarming de laatste 50 jaar. Dat beweert Van Calmthout. Uit welke onbetrouwbare bron komt dat?

 12. tamso 2 februari 2015 om 13:31- Antwoorden

  Er word dus ontkent dat olie en andere chemicalieen onschadelijk zijn voor het milleu.

  Of olie nog voor de komende 50 jaar uit de grond gehaald kan worden betwijfel ik.Die energie reserve’s in die woestijnlanden ook kunstmatig omhoog zijn gekrikt om geen wantrouwen te wekken dat het opraakt.

  “Mijn grootvader reed een kameel, mijn vader ook. Ik rijd in een Mercedes en mijn zoon in een Landrover. Mijn kleinzoon zal ook in een Landrover rijden, maar zijn zoon zal weer kameel rijden.”

  Sheikh Rashid bin Saeed Al Maktoum, emir van Dubai.
  Een voorspelling na het jaar 2030

  • Turris 3 februari 2015 om 08:32- Antwoorden

   Kernenergie! Kamelen in het woestijn reservaat!

 13. Ivo 2 februari 2015 om 16:20- Antwoorden

  Het lijkt me terecht dat ontkent wordt dat olie onschadelijk is voor de natuur. Immers iedereen ziet dat waar olie vrij in de natuur komt, dit effect heeft op planten, waterkwaliteit, vissen, vogels. Dus schadelijk en dus een ontkenning van onschadelijk.

  Chemicaliën is een ander verhaal. H20 valt eronder, C02, medicijnen en alle andere stoffen die bestaan uit chemische elementen, kortom alles. Ook als je je zou beperken tot kunstatige chemicaliën is er een zeer grote groep waarin stoffen zitten die eerder reinigend dan vervuilend werken.

  • Turris 3 februari 2015 om 14:43- Antwoorden

   Aardolie transportlekkage is schadelijk voor milieu. De voordelen van aardolietoepassingen zijn 1000-den malen groter als brandstof en als grondstof voor de chemie/pharma. Plantaardige oliën betekenen of aantasten tropische oerwouden en/of concurrentie met voedselproductie. Beide zijn ook schadelijk voor milieu en voedselprijzen.

 14. […] 2011! 177. 17 januari 2015  Zwitsexit: begin van het einde van de euro? 178. 31 januari 2015  Shell durft eindelijk weer eerlijk te zijn 179. 15 februari 2015 Nijpels en de SER liegen er lustig op los . […]

 15. bert Pijnse van der Aa 6 februari 2016 om 20:09- Antwoorden

  Nog een vraag @ theo Wolters,
  Zijn de 16,9 % reneawables nu bruto of netto . Uit de grafiek zou blijken dat ze een absoluut percentage vertegenwoordigen van de totale energiemix. Maar is daarin verdisconteerd de hoeveelheid fossiele brandstoffen die nodig zijn om ze te oogsten , transporteren, de benodigde installaties te bouwen en af te breken, de energie die nodig is om bv wieken van molens adequaat te verwerken etc etc?. met mijn boerenverstand snap ik nog wel dat dat niet zo zal zijn. ( met windmolens kun je geen windmolens bouwen ) Waarom zou Ben van Beurden er nu doekjes om moeten winden dat zonder fossiele energie alles stopt ?
  In het interview deze week zei hij het zelf al :’ zonder fossiele energie gaan we terug naar het tijdperk van (alleen ) hernieuwbare energie ” = armoede. “.
  James Lovelock heeft dat onlangs ook heel kernachtig omschreven in een interview met Newsweek :
  http://www.lesswatts.nl
  Dat went ze in de burelen van Den haag en Brussel ook wel, maar daar gaat het ook helemaal niet om. It’s the economy stupid !, zeg ik Clinton maar weer’s na. Co2 uitstoot, klimaat, opwarming is volkomen daaraan ondergeschikt.

Geef een reactie