De zeebaarzen zullen zich een gat vreten in de lamgeslagen jonge forel en zalm die voor de Kier wacht

Kier Ecologische val: De zeebaarzen zullen zich een gat vreten in de lamgeslagen jonge forel en zalm die voor de Kier wacht, evenals aalscholver

Natuurmonumenten en het Wereld Natuur Fonds werden recent met miljoenen euro’s Postcodeloterijgeld beloond. Wanneer de Haringvlietsluizen in 2018 vaker open gaan, het Kierbesluit, zou de vismigratie van zalm weer op gang komen en WNF/Natuurmonumenten cs beweren in het kielzog van dit Kierbesluit de natuur te gaan herstellen. Tegelijk kondigt Sharon Dijksma (PvdA/Natuurmonumenten) vandaag haar plannen aan om ook het Grevelingenmeer te verzilten en andere Zeeuwse meren, en zelfs mogelijk de Biesbosch. Echter, volgens het adviesbureau Borm en Huijgens dat ons benaderde is de euforie over alle miljoenen euro’s begrijpelijk, maar ecologisch gezien voorbarig. De Haringvlietsluizen stellen zich namelijk in op de waterafvoer van de Rijn bij Lobith, lees hier hun artikel toen Joop Atsma het voorgenomen Kierbesluit eerder terugdraaide in 2010 waar Rutte 2/De PvdA het weer terug-terugdraaide.

Klassieke Ecologische Val
Rijkswaterstaat m0et een minimum-waterafvoer door de Nieuwe Waterweg garanderen voor de scheepvaart en de ‘kier’ zal dan ook 6-8 maanden per jaar gesloten blijven, met name in het voorjaar, de zomer en najaarsmaanden: dat najaar is bijvoorbeeld voor schieraal de tijd om uit te trekken. Daarnaast is er onduidelijkheid over hoeveel zout de sluizen nu werkelijk binnen mogen laten. Bij geringe inlaat van zout water blijft een harde zoet-zout-overgang bestaan die trekvis lamlegt. Je ziet dat ook bij glasaal die wacht om in te trekken in zoet water. Die liggen eerst weken bij de bodem te acclimatiseren. Bij grotere vis leidt zo’n zoet-zout-shock en visa versa tot kwetsbaarheid van predatie. Oftewel, het Kierbesluit kan leiden tot klassieke ecologische val omdat het waarschijnlijk halfslachtig wordt uitgevoerd, waarbij uiteindelijk de watergarantie voor de scheepvaart op 1 komt.

Zo komt er een bak brakkig water waar zoetwatervis minder gedijt, en tegelijk kan zoutwatervis er niets mee. Een ecologisch dode hybride kan even goed het gevolg zijn. Ik wil hier verder studie van maken, zodat ik zelf kan oordelen over het waarheidsgehalte van de kritiek. Wat WNF/Natuurmonumenten cs betreft past het in een lange traditie om enkel uit te zijn op Postcodeloterijgelden en eigen werkverschaffing zonder naar de wetenschap te kijken en te zien: gaan wij werkelijk ecologisch herstel bewerkstelligen.

Het is zeer goed mogelijk dat Natuurmonumenten cs hier geen onderzoek naar deden, en vooral ook niet willen weten hoe de vork werkelijk in de steel zit. Dat is bij de Marker Wadden ook het geval waar ze al 30 miljoen euro subsidies kregen van dit PvdA-kabinet en 15 miljoen euro Postcodeloterijgeld voor een ecologisch flopproject, waar ze nog op het dubbele bedrag uit zijn via provinciale en rijkssubsidies om ook te kunnen starten dit jaar. (Marker Wadden KAN de voedselsituatie in het Markermeer niet herstellen met het opspuiten van wat slibeilandjes: zie het Autonome Neergaande Trend-onderzoek maar van maart 2014) Maar net als bij het Energieakkoord zullen een aantal ingenieursbureaus en baggeraars wel profiteren, en dat zijn de nieuwe ‘partners’ van Natuurmonumenten.

Laat ik dat dan ongevraagd wel willen weten en uitzoeken. Lezers, voer ons met nieuwe studies en bewijzen! Wat is er bijvoorbeeld gebeurd rond de Leenherenpolder in het Haringvliet, waarover Natuurmonumenten afgelopen oktober een zaak won tegen de staat? Het gebied was eerder opgenomen als Natura 2000-VHR gebied vanwege habitatrichtlijnsoort de Noordse Woelmuis. Maar toen die niet meer hoofdsoort werd verviel dat. Volgens mij heeft Natuurmonumenten zo via deze zaak een toekomstig landjepik gepleegd, door de VHR-status van de polder te handhaven, zodat zij er beslag op kunnen legen in het kader van ‘natuurherstel’/poldervernietiging…

Kortom: zet je roze bril af bij zogenaamde ‘groene’ organisaties, en er gaat een wereld van machtspelletjes, landjepik en geldjacht voor je open…