Omrin van PvdA-corifee Margreeth de Boer direct belanghebbende zoutboeringen

Omrin onder PvdA-corifee Margreeth de Boer direct belanghebbende zoutboeringen

We herinneren ons nog alle campagnes tegen ‘Henk Bleker die de natuur uitkleedt’ en ‘De Verblekering’ terwijl onder Bleker gewoon alle grond is aangekocht voor de EHS zoals oorspronkelijk in het Natuurbeleidsplan stond: 90.000 hectare ‘nieuwe’ natuur, en de natuur onder Dijksma niet beter af is dan onder Bleker. Wij vermoeden hier de hand van PvdA-mediastrateeg en Natuurmonumenten-mediaman Wallaart (PvdA dus) Maar hoe kan het dat bij een ECOLOGISCH veel ingrijpender beslissing als de toestemming van Sharon Dijksma (PvdA) voor zoutboringen onder de Ballastplaat onder het Wad met 1 METER bodemdaling tot gevolg, dat iedere serieuze media-oorlogvoering achterwege blijft?

Bij deze de Rypothese. Er hangt een rode kliek van belangen rond deze beslissing. Allereerst: Sharon Dijksma is van de zelfde bloedgroep als Natuurmonumenten, die ze nog veel voordeeltjes oplevert. En wie is er president-commissaris van Omrin, het bedrijf dat DIRECT profiteert van de zoutboringen, doordat zij de zoutboer energie leveren met hun ‘afvalenergiebedrijf’ in Harlingen?

Margreeth de Boer, van inderdaad, de PvdA en eerder in de Raad voor de Wadden, en eerder milieuminister, en tevens commissaris bij de Waddengasboorders van Shell Nederland, met Exxon weer aandeelhouder in de NAM. Waar de vrienden van Diederik Samsom weer zo tegen te hoop lopen.

Ach ja..het zal er vast helemaal niets mee te maken hebben. Geen journalist die hier zich druk over zal maken, want 95 procent van alle journalisten bij orthodoxe media is ook van de PvdA of erger….