Van een onzer correspondenten.

Hoewel het Europarlement met een uiterst minieme meerderheid de natuurherstelwet heeft aangenomen, wacht deze vermeende bouwsteen onder de Green Deal nog een moeizame weg om tot wasdom te komen: de weerstand is wellicht groter dan de uitslag van het EP doet vermoeden. In eerdere stadia haalde het wetsontwerp het ook nipt, maar het ontbrekende brede draagvlak voor de wet zou de trein wel eens piepend en krakend helemaal tot stilstand kunnen brengen. Een aantal landen en regeringsleiders trok al aan de noodrem. EP-lid Esther de Lange (CDA), die een fel tegenstander was van de wet laat weten:

‘Een wet die de basis vormt voor toekomstige wetgeving, moet zelf een stevige basis hebben en breed worden gedragen. Deze wet zo doordrukken, is niet verstandig. Onze zorgen blijven: het is onvoldoende duidelijk wat de gevolgen zijn voor voedselproductie en voedselprijzen. Daarnaast mogen de sociale woningbouw en de energietransitie in een dichtbevolkt land als Nederland niet stil komen te liggen door verdere juridificering.’

De EU-natuurherstelwet geldt als een essentieel onderdeel van de Europese Green Deal. Medestanders van Timmermans stellen dat het ‘de wetenschappelijke consensus volgt’ en zegenrijk is voor boeren en vissers. Bovendien wordt ‘een onbewoonbare aarde voor toekomstige generaties’ voorkomen.

Voor o.a. organisaties als de Vogelbescherming is het een kleine overwinning. Men ziet de wet als van groot belang, temeer omdat in Nederland de natuur meer te lijden heeft dan elders.

‘We hebben al soorten verloren, zoals de ortolaan, en ook andere soorten zoals de grutto, de tapuit en de patrijs hangen aan een zijden draadje.’

De ecologische ingreep van Timmermans zou in deze visie een omkering teweeg kunnen brengen bij alles wat leeft in de Nederlandse natuur.

Ook voorvechters als het Kamerlid Tjeerd de Groot (D66) twittert in jubelstemming:

‘Geweldig nieuws! De natuurherstelwet is aangenomen! Zo kunnen we de natuur herstellen en zorgen dat ons continent leefbaar blijft.’

Elsevier weekblad signaleert evenwel een politieke trend die de toekomstige uitvoering kan belemmeren: een verschuiving naar rechts in Europa.

EW:

‘Dat het nu het Europarlement is dat een klimaatvoorstel heeft afgezwakt, is voor Timmermans geen fijn signaal: normaal zijn het juist Europarlementariërs die tegenwicht bieden aan EU-lidstaten die voorstellen het liefst afzwakken. Nu recente verkiezingen in Europa op een verschuiving naar rechts duiden, is het de vraag of dat zo blijft na de EU-verkiezingen volgend jaar.’

Mocht Timmermans lijsttrekker worden van een Groen-Rood Blok in Nederland, dan kan hij het verschil maken.

***

Bronnen o.a. hier, hier en hier.

***