RZ14 Sneeuw windmolens

Door een onfortuinlijke samenloop van omstandigheden komt dagelijks weer een pakket PvdA/Orthodoxe Milieubeweging-gezinde kwaliteitspulp mijn brievenbus constiperen: de papieren Volkskrant. Je hoopt op diepgravende journalistiek zonder politiek vooringenomen wereldvisie die de journalist verhindert de juiste vragen te stellen. Kom geef ze nog een kans…Maar ik krijg @#$%&!!! Jeroen Trommelen, Groene Jeroen de Oen. Allesjez@#%!!! En de moed zakt je in de schoenen. 

De archetypische politiek correct berichtende maar feitelijk onjuiste ‘wir sind so Gut’-grune Gutmensch. Met ‘Zeiken op Zonnepanelen’ als nieuwe missie wil Groene Jeroen ons voor zelfstandig nadenken behoeden in het artikel:

“Geen Windmolens meer? Vergeet het”

en ‘

Met 124 miljoen zonnepanelen in nederland zouden windolens voorlopig overbodig zijn. Probleempje: in de winter is de vraag naar stroom het grootst.’

De groene logica van Groene Jeroen de Oen/Natuur en Milieu: als je met een schildpad geen hardloop-race wint van een hazewindhond moeten we DUS maar zoveel mogelijk slakken gebruiken, want veel slakken samen zijn opgeteld een cheetah. Omdat ik geen andere dieren wil kennen die van een hazewindhond kunnen winnen. En daar ook niet over WIL schrijven want dat zou de lezer maar overtuigen dat die hardlooprace per definitie het verkeerde uitgangspunt heeft. (je moet gelijke dieren tegen elkaar laten rennen om prestaties eerlijk te vergelijken)

Guilty by political motivated omission
Dat dit nog AFGEDRUKT mag worden in een krant, zonder dat er ‘opinie’ boven staat en de potentiële belangenverstrengeling vermeld is. Mijn kritiek valt samen te vatten in ‘guilty by political motivated ommission’:

  1. Het Zeiken op Zonnepanelen van Trommelen kun je ook 1 op 1 als kritiek op windmolens lezen, die ook vaak WEL stroom leveren als het NIET nodig is: een verlies dat je moet aftrekken van de opbrengst. Door de week tussen kantooruren en ’s ochtends vroeg is de vraag het grootst, en in het weekend is de vraag lager. Windmolens leveren vaak ’s nachts als er GEEN vraag is veel stroom.
  2. Uit bovengaande volgt: met wisselvallige levering kun je GEEN basislast vervangen, behalve in het wereldbeeld van Jeroen en zijn groene geestverwanten waar het geloof natuurwetten overwint
  3. De titel klopt alleen wanneer je zoals sektarische milieuactivisten doet- de optie van kernenergie weglaat. Dat dit dankzij de lobby van sektarische en anti-wetenschappelijke milieuactivisten in ons Energieakkoord ook gebeurde en politieke realiteit werd (je voelt het antwoord van de Ombudsman al kilometers aankomen ‘nou de blabla dus onze redacteur heeft wel gelijk, want hij stemt OOK PvdA)
  4. Voor advies gaat Trommelen in zee met sektarische milieuactivisten van Natuur en Milieu die hij ‘experts’ noemt. In werkelijkheid voert Natuur en Milieu met geld van de windmolenbranche van NWEA en Eneco campagne vo0r meer windmolens, handelen deze experts in CO2-aflaten. Zou Trommelen- als hij een deugdelijk journalist was en dat is hij niet- niet bij onafhankelijker experts te rade kunnen, bijvoorbeeld bij Ingenieursvereniging Kivi die met ‘De Rekening Voorbij’ al lang op correcte wijze voorrekenden wat Groene Jeroen hier opnieuw fout doet?
  5. Nee met zonnespeeltjes kun je OOK geen kolencentrales vervangen. Ik vergelijk de gemiddelde opbrengst van een paneel per jaar van 120 kWh met een landmolen van 3MW VERMOGEN JEROEN DE OEN: 3x 24x 365= 26280 MWh, met correctie productiefactor van 0,22 (gemeten door Kema van landmolens) kom je dan op 5781 MWh wisselvallig geleverde ENERGIE/STROOM. Deel dat door 0,121 MWh van 1 miezerig zonnepaneeltje, en je hebt er zelfs 48 DUIZEND vierkante meter zonnepaneel nodig.  Deel dat door de oppervlakte van een gemiddeld paneel, 1,65 vierkante meter en je komt op 29.200 zonnepanelen. Dat zijn er al 10DUIZEND minder dan Natuur en Milieu voorhoudt per molen.
  6. Maar de vergelijking is al slecht, omdat zonnepanelen op andere dag en maanddelen pieken dan windmolens: je kunt er geen huishouden stabiel op draaien zonder steun van het net.
  7. Dan nog, heb ik liever een paar paneeltjes op mijn dak, met 5 kan ik al de helft van mijn elektriciteitsrekening drukken, dan dat ik Natuur en Milieu en Nutsbedrijven 200 euro SDE+-subsidies per jaar afdraag voor die windsubsidies.
  8. Groene Jeroen de Oen: hoe duurzaam is energieleverantie die alleen op belastinggeld rendeert? Hoe duurzaam is belastinggeld? Kom aub niet met ‘subsidies op fossiele energie’: er bestsaat wel de mogelijkheid dat voor groen beleid gedreven verwoesting van de stroommarkt de staat straks ook de Nuon’s en Eneco’s moet bijspringen.\
  9. Groene Jeroen de Oen wil ik een declaratie sturen van 50-100 miljard euro onkosten van het Energieakkoord, waar politiek vooringenomen kwaliteitspulpjournaille als hij debet aan zijn. Stel de kwaliteitspulpjournalistiek hoofdelijk aansprakelijk voor dit grootste financiele debacle en schandaal uit de Nederlandse staatsgeschiedenis
  10. En zijn verweer zal als volgt zijn ‘oh, dat zijn die klimaaseptiesiee ur ur, of ‘dat zeg je omdajetur niet mee euns bent’ of ‘oh jullie urur zijn die windmolehaters, nou ik ben niet zo eenzijdig hoarrrrr’. Leer mij dat NVJ-ambtenarenafval kennen. Nee, het klopt gewoon niet wat je schrijft Groene Jeroen de Oen

Alleen Arnon Grunberg nog..
In een van een krant die zich aankondigt als ‘ de grootste kwaliteitskrant’ en die 3 euro 60 kost. Dat is een grote kwaliteitsprijs. Terwijl ik in het voorbijgaan van de vitrine Arnon Grunberg kan lezen en dan al genoeg weet. Dat is meer dan 8 gulden, daar kon je 15 jaar terug nog gezellig voor lunchen. Nu kun je er @#$ alleen nog Groene Jeroen Trommelen zijn mening lezen Windmolens JAAA of alweer een nieuw PvdA-plan dat wordt bejubeld, waarna je de rest zoals het vrouwenkatern met allerlei intellectualistisch gekwebbel, gebabbel en gekakel direct richting oud papier kunt sturen. Als professioneel bomenknuffelaar doet het toch al pijn, al die bomen die voor Jeroen en zijn collegae dienden te sneuvelen. Hoeveel CO2-uitstoot is dat?

En kan ik zo snel mogelijk van al dat papier af in mijn brievenbus. Zonde voor het milieu, zo’n… k.w.a.l.i.t.e.i.t.s.krant. Hoe slecht zijn kranten dan zonder die slechte kwaliteit?