Krijg geld terug van de overheid op voorwaarden van de overheid

Krijg geld terug van de overheid op voorwaarden van de overheid

Mensen, kijk Dogville van Lars von Trier, vanwege dit citaat uit de mond van Nicole Kidman, voor duiding van deze post:

‘I always thought people in a village were as greedy as people in a city, but less succesfull in exploiting their greed’.

‘ Wel 3050 euro subsidie’ : zo lokte mijn gemeente Friese Meren hier in de diepe binnenlanden van Boerghanistan bewoners naar een informatie-avond over een nieuw project.Het heet in het lokale dialect hier ‘Tuk Wenjen’, wat ‘slim wonen’ betekent. Kut wonen kun je hier in de winter al zonder groen gebla. Het project helpt lokale bouw- en installatiebedrijven aan het werk met een groen excuus. Een zoet subsidiepotje Friese Energiepremie van 11,2 miljoen euro steun moet nog leeg-gebouwd en vertimmerd. En dat kan via het (nog verder) isoleren van je woning, en het overstappen op een kachel met houtpellets danwel zonnepanelen. Want dat heet ‘duurzaam’ , ‘duuesssaaam’ zoals ze dat hier uitspreken. 

Ookal is hout afkomstig van bomen. Bomen zijn houtige gewassen die wel degelijk op kunnen raken als iedereen met subsidies van de gemeente een houtpelletkachel aanschaft. Dat noemt men dan ‘ontbossing’, en ik maar denken dat milieuvrinden zich daar ooit zorgen om maakten. Maar de houtpellet is voor bos, wat de kiloknaller is voor vlees. Onherkenbaar verpakt maakt niemand zich nog druk. Biomassa is een subsidiabel woord, voor wat sinds de uitvinding van het vuur 200.000 jaar gangbaar was: het kappen van bomen voor je kampvuur. Maar wanneer de Langweranderthaler dat kampvuur in zijn Langweerder Grot dus wat modern aanlegt met pellets en je praat wat nasaal over ‘duesssaame eenessiee‘, stook je met belastingteruggaaf.

Vanavond was in een lokale kroeg hier een presentatie van de projectleider Johan Lukkes van Grontmij, die namens de gemeente beloftes mocht doen.

  • a.  Belastingvrij je zonne-energie terug leveren. De Salderingsregeling waarbij je belastingvrij energie teruglevert aan het net, blijft tot 2020 bestaan. Maar niemand kan garanderen dat dit belastingvoordeel gehandhaafd blijft, wat het rendement op je investeringen in zonnepanelen drukt.
  • b.Als reden om in te stappen schermt Johan Lukkes met stijgende energieprijzen. Hij vermeldt echter niet dat de grafiek met exponentiële stijging vooral de energiebelastingen van de overheid bedragen (70 procent van je rekening met btw over btw) en dat energie besparen minder oplevert dan besparen op de overheid
  • Je woning met energiabel c is meer waard dan d. Het opwaarderen van je woning met subsidie leidt ook tot hogere WOZ waarde, en dus lager rendement
  • Het hoofdargument blijft lagere energiekosten. Maar het is de overheid die voor haar ‘duurzame’ beleid nog eens 200 euro extra belastingen (SDE+) over je rekening gaat heffen voor 2020, zodat je besparingen op kale energie relatief steeds minder opleveren. Energiekosten zijn een steeds kleiner deel van de energierekening.
  • Isoleren kun je leren. Maar kent een limiet, en is zelfs ongezond: het dichtsealen van je woning bedreigt de luchtkwaliteit in je woning. Dus dan gaan we CO2 uitstoot buiten besparen voor onze ‘gezondheid’ (het werd echt gezegd) om de CO2 binnen zo ver op te krikken dat je lamlendig wordt. Redt het binnenklimaat, zo schreef ik al in Het Parool

Hoewel ik ook best een zonnepaneeltje op het dak wil, zonneboiler en vloerisolatie, hebben we hier dus een kluit Langweranderthalers in een kroeg zonder een gram kennis van zaken over de energiemarkt, integriteit of waarheidsliefde. Maar beladen met ultiem pragmatisme: de gemeente geeft ons geld en wij volgen. Zoals ook de projectleider Johan Lukkes desgevraagd stelt: Dit is de realiteit en daar kun je je voordeel mee doen, of er niets mee doen.  Alle Nederlandse woorden die na uitvinding van de trekker gangbaar werden waaronder die uit het Groene Boekje, worden vervolgens verboerst. Je hebt energie wat dan ‘enerzjy’ wordt en ‘coöperatie’ wordt ‘kooperaasje’, duurzaam heet ‘dworsom’. Er is een compleet nieuw groenig jargon ontwikkeld rond de oude motieven van inhaligheid en opportunisme die alle mensen kenmerkt.

Iets minder Schopenhaueriaans: Je kunt het project zien als belastingteruggaaf, take it or leave it….Als we dan toch gaan taalvervuilen. Je moet ook niet te dwars zijn en gewoon boerenslim je voordeeltje pakken, het lokale bouwbedrijf profiteert mee en zo heb je dan win-win, alleen dan zonder waarheidszin.