De havik werd door Friese  weidevogelsubsidie-boeren  al bestreden, nu ook door Staatsbosbeheer en Natuurmonumenten

De havik werd door Friese weidevogelsubsidie-boeren al bestreden, nu ook door Staatsbosbeheer en Natuurmonumenten

Eerder werden de meeste roofvogels gedood en nesten verstoord door vooral klandestiene jagers, duivenmelkers en (vrienden van) boeren die honderden euro’s SNL-A subsidies uitgekeerd krijgen per hectare verbouwde grutto. De Werkgroep Roofvogels Nederland meldt in haar laatste kwartaalverslag dat nu Staatsbosbeheer en Natuurmonumenten deze klassieke vervolging negatief overtreffen door habitatvernietiging via massale boskap, ook in het broedseizoen. Zo zaagde Staatsbosbeheer nestbomen met jonge haviken om, verwoestte Natuurmonumenten roofvogelhabitat via boskap in de Compagnonbossen onder het motto ‘uitbreiding reptielenleefgebied’. Het excuus is vaak natuur’beheer’, een SNL-subsidie gedreven ruilverkaveling waarbij natuurclubs voor subsidiabele soortjes het terrein omkeren. Vooral Staatsbosbeheer blijkt massaal huis te houden in het broedseizoen, en daarbij alle aangeleverde gegevens over aanwezige nesten te negeren. Natuurvereniging Geaflecht deed nu aangifte tegen de zwaarste overtreder van de Flora en Faunawet, de Bosgroep Noord-Oost Nederland na constatering van 150 overtredingen.

Formeel/op papier houdt men zich aan regels door vrijwilligers of adviesbureaus vooraf een kartering te laten doen. Die is vaak ondeugdelijk en meer proforma, waarbij amateurnatuurkenners een eekhoornnest verwarren met dat van een wespendief.

Zoals de laatste natuuronderzoeker in het bos en mijn veldgoeroe ecoloog Rob Bijlsma schrijft- winnaar van de Gerard Donckersprijs voor zijn kritische geest en natuuronderzoek, hekelt met name het proza van reclamejongen Marc van den Tweel (Natuurmonumenten):

(er is) bovenop de klassieke kwaadwillende vervolgers tegenwoordig een nieuwe kaste van vervolgers ontstaan die onder gebruikmaking van vierkleurenfolders en hooggestemde idealen bestaande leefgebieden verwoesten. En dat niet alleen ’s winters maar ook midden in het broedseizoen. Jan Publiek gelooft de folders en de bordjes, vrijwilligers laten zich misbruiken om die ruilverkaveling te legitimeren, ecologische adviesbureaus verdienen er een boterham aan, de bosaannemer wrijft in zijn handjes.

En de terreineigenaren? Die vinden zichzelf geweldig: ze redden de antuur, dichten de gaten in hun begroting met houtverkoop, slaan piketpaaltjes voor een nieuwe toekomst, creëren draagvlak, brengen enthousiast de mantra van het bedrijfsleven- People Planet Profit- in de praktijkd, zijn in het kader van zelfredzaamheid en ondernemerschap op zoek naar verdienvermogen, staan open voor nieuwe ideen. communiceren hun verhaal naar de burgers, maken verbeterslagen, hebben oog voor de eigen pareltjes, , harmonieren met de ookale omgeving, gaan uitdaagingen aan, opereren binnen interessante spanningsvelden, doen hun stinkende best, kortom: dan is vernieling van het leefgebied van honderden roofvogelparen (om van de rest maar te zwijgen) toch kinderspel?

En mag je best de wet overtreden in je streven naar een betere wereld vol ‘bescherming, beleving en benutting’ en ‘een mooie groene toekomst’.

Zelf constateerde ik hier op het Landgoed Eijsingastate ook meerdere overtredingen van de Flora en Faunawet. Van 1 daarvan deed Das en Boom nu aangifte. De aangiftes lopen normaal via de NVWA wat een bureaucratisch gedrocht is dat waarnemers niet serieus neemt. Overigens heb ik ook geen hoge pet op van de milieupolitie, het zijn niet de helderste geesten. Dus is de natuur in de praktijk vogelvrij: en wordt deze vogelvrij in letterlijke zin. Onze gastblogger Martijn de Jonge constateerde ook al hoe Staatsbosbeheer een broedpoging van zeearenden verstoorde.