Ingrid Thijssen. VNO-NCW.

Van een onzer correspondenten.

Achter de schermen is er dit weekend volop beraad geweest door een nieuwe groep maatschappelijke organisaties die wil dat het klimaatbeleid moet worden doorgezet. Het gaat om vakbonden, netbeheerders, gemeenten, subsidie-instellingen als Natuur en Milieu en Natuurmonumenten, maar ook klimaat alarmistische actiegroepen als Greenpeace en Urgenda. Veel belanghebbenden in de energie-transitie en klimaatsubsidie-bubbel zijn in rep en roer en zoeken elkaar naarstig op.

 

Let wel: Urgenda ondersteunt Extinction Rebellion die op haar buurt wegen afsluit en kunstwerken bekladt.

Ingrid Thijssen van VNO-NCW vindt dat het klimaatdoel absoluut niet mag stilvallen en dat het beleid op het terrein van warmtepompen en zonnepanelen moet blijven. Een voortvarende aanpak van kernenergie liet zij buiten beschouwing in een interview op bij de NOS vanochtend.

Thijssen:

‘De uitvoering van de klimaataanpak mag absoluut niet stilvallen. Er is natuurlijk allerlei wetgeving over wat er bijvoorbeeld met het elektriciteitsnet moet gebeuren. Dat heeft ontzettend veel invloed op hoe mensen en bedrijven kunnen verduurzamen.’

Goed beschouwd is deze gelegenheidscoalitie een farce. Leden van de groep, zoals Greenpeace en Urgenda hebben jarenlang de druk opgevoerd voor een bizar klimaatbeleid – zelfs via de ondemocratische rechter – en nu de concrete democratische legitimering door de val van Rutte IV wegvalt, zouden de miljarden verslindende klimaatgelden toch moeten worden uitgegeven. De teneur is: zet de democratie buiten spel als het om klimaat gaat.

Deze sentimenten zijn niet alleen funest voor het vertrouwen in de overheidsbestuur en politiek, maar ze zeggen ook veel over de werkelijkheid van de losgezongen subsidiecultuur die ons land in een verkeerde greep heeft en klimaatdoelen als verdienmodel propageert. Dat afgedreven voorlieden van werkgeversorganisaties hier in mee gaan, zal ondernemend Nederland uiteindelijk zuur opbreken en de vermeende klimaatcrisis zou wel eens in een subsidiecrisis kunnen omslaan.

***