Peter Muller alias A.L.Snijders

Peter Muller alias A.L.Snijders

Net stuurde Marc van den Tweel nog vrijwilligers langs de deuren om te collecteren voor het directiesalaris van een half miljoen euro. En dan horen we weer dit: Natuurmonumenten zet de zaag in monumentale oude beuken op landgoed De Velhorst in de Achterhoek. Het hout zouden ze verkopen aan de Chinezen die er speelgoed van maken voor de Action. Dat meldt de Amsterdams-Lochemse schrijver en winnaar van de Constantijn Huygensprijs Peter Muller alias A.L Snijders in zijn ZKVtje in de VPRO gids van 15 januari:

Ik kan het bijna niet geloven, goedkoop speelgoed van beukenhout, de mooiste boom uit het bos. Slachtoffer van de uitgekiende geldzucht van Natuurmonumenten.

Oorverdovend natuurschoon
 Het inzetten op goedkoop Chinees speelgoed voor het gepeupel past ook in zijn strategie van Natuurmonumenten van ‘goed ondernemer zijn’. De organisatie voert houtkap op in hun met subsidies verworven terreinen. En omgordt dat dan vervolgens met ondernemersproza dan wel biodiversiteitsproza. Sharon Dijksma wil namelijk alleen nog organisaties steunen die in haar gareel passen voor ‘het draagvlak en de natuur die midden in de samenleving staat’ (de samenleving stond al dagelijks meer dan ooit midden in de natuur zo schreef ik al in HP de Tijd in 2006). Het ondernemersproza en gehamer op nog meer draagvlak is een reactie van de natuurclubs op de schok die Henk Bleker veroorzaakte met zijn bezuinigingen op grondaankoop voor natuur. Dijksma voert vrijwel 1 op 1 Bleker’s beleid uit, maar krijgt geen kritiek omdat ze de zelfde politieke kleur heeft als het NM-management en de meeste journalisten.

Natuurmonumenten: Geef ons uw geld! Een boswachter bij Natuurmonumenten wacht in een duur kantoor in het bos op zijn salaris

Natuurmonumenten: Geef ons uw geld! Een boswachter bij Natuurmonumenten wacht in een duur kantoor in het bos op zijn salaris

Toenemende verwoesting bos door natuurclubs
Zoals ook de Werkgroep Roofvogels Nederland meldt in haar laatste kwartaalverslag maakt Natuurmonumenten zich meermaals schuldig aan overtredingen van de Flora en Faunawet, en de verwoesting van bospercelen met roofvogelnesten. Vorig jaar constateerde Das en Boom al de vernietiging van een bos met dassenburchten door Natuurmonumenten in Drenthe. De vernietiging van bestaande natuur met de zaag, trekkers, bulldozers en intensieve overbegrazing gebeurt steeds onder de vlag van ‘natuurontwikkeling’, en uiteraard voor ‘de biodiversiteit’.

Ook op Planken Wambuis is Natuurmonumenten bezig met haar oorlog tegen wat de boswachter de ‘verbeuking’ noemt. Men krijgt dan bijvoorbeeld een SNL-subsidie voor een ‘kwaliteitsimpuls’ en verwoest dan onder dekking van ‘biodiversiteit’-proza de bestaande natuur.