RZ15vooruitgang

Waarom wil de wereldbevolking toch niet terug naar de Middeleeuwen en een totalitaire ecobureaucratie accepteren, om zo een theoretische opwarmingscatastrofe te voorkomen in 2100? Dat vraagt het huisblad van de Groene Kerk ‘The Guardian‘ zich af, gefrustreerd dat hun heilige gelijk aan inflatie lijdt. We geven hier de afvinklijst. Het komt niet doordat:

  • de voordelen van fossiele brandstof tot nu toe eventuele NAdelen van opwarming oneindig ver overtreffen zoals Matt Ridley gisteren schreef in de Wall Street Journal
  • ‘groen beleid’ het met miljarden euro’s sponsoren van grondbezitters, Vestas, Siemens en andere kapitalisten niets voor het milieu doet, en enkel diepe zakken vult, het landschap verwoest, in Duitsland per jaar een half miljoen vleermuizen slacht, en op trekvogelroutes zeldzame arenden uit de lucht mept
  • milde opwarming en CO2-fertilisatie louter voordelen kennen voor de biosfeer,
  • het IPCC in haar vierde rapport werkgroep 2 er een zootje van maakte, met Porno Pachauri zijn bluf dat de Himalaya ijsvrij zou zijn en vele andere klimaatfouten die allen aan de overdrijvende kant zaten
  • Climategate, de email-hack toonde dat kernleden van het IPCC aanmerkelijk onzekerder zijn over de ‘hardheid’ van hun wetenschap dan zij naar buiten toe voorhouden vanuit politieke druk
  •  je met klimaatmodellen geen zekerheden kunt claimen in een complex klimaatsysteem waar vele andere factoren dan CO2 een rol spelen, laat staan over 20 jaar, 50 of zelfs 100 jaar
  •  juist milieuactivisten de meest kosmopolitische levensstijl leiden, de wereld rondvliegend van conferentie naar conferentie en banket naar banket, zodat ecologen een 2 maal hogere CO2-emissie hebben dan de doorsnee-Amerikaan
  • de frequentie in orkanen niet toenam, het aantal klimaatgerelateerde natuurrampen evenmin, en miljoenen klimaatvluchtelingen niet bestaan, nog geen 1 diersoort door opwarming alleen uitstierf,
  • De Groene Kerk met haar zelfvoldaan morele gelijk en haar totalitaire trekken ieder contact met de weldenkende vrijheidslievende mensheid verliest

..en zo nog wat puntjes. Neeeh….het is volgens huisblad van de Groene Kerk The Guardian een sabotagecampagne van de ontkenners, de emigrees. Een klein clubje zwaar ondergefinancierde sceptici – bejaarde ingenieurs, emeritici en bloggers ondermijnen DE wetenschap en ‘de politieke wil’, zij werpen zo het met miljarden euro’s publiek geld gestutte bureaucratisch academisch complex omver:

It’s a fascinating look at how overwhelming certainty acquired through rigorous scientific enquiry has been time and again upended and delayed by a small group of spin doctors. As one scientist points out in the film, they have to prove their case while their opponents only have to sow the seeds of doubt. Nowhere is that more keenly felt than in climate change, with a massive disconnect between public acceptance and the political will to act.

RZ15HogebeintumBlijf ons vooral vergelijken met holocaustontkenners, verklaar iedereen wilsonbekwaam die zelf durft na te denken, zijn sommetjes maakt in plaats van op blind geloof vaart. Wij wensen de Groene Kerk verdere secularisatie en leegloop toe, en onze lezers een beter alternatief: kom ook naar onze huisingenieur Thorium Theo zijn internationale techniek-conferentie in Delft op 17 april. Wij werken aan oplossingen, de milieubeweging veroorzaakt louter problemen.