Foto: Shutterstock.

Van een onzer correspondenten.

Ondanks de ambitie van de Europese Centrale Bank om zelf bij te dragen aan de strijd tegen klimaatverandering wil het niet echt vlotten, analyseert de NRC. De Amerikaanse centrale bank, de Fed, meent dat klimaatbeleid louter een zaak is voor gekozen politici en dat zij daarvoor zelf geen mandaat heeft. De ECB ziet dat anders, zo schrijft de krant. Zij erkent dat de politiek de hoofdverantwoordelijkheid heeft om emissies terug te dringen, maar meent dat ook zij zich als EU-instelling zich niet kan onttrekken aan de klimaatdoelen van Parijs.

Kortom, de ECB voert amper nog groen monetair beleid, alle ambities ten spijt.

Met name het opkopen van bedrijfsobligaties zijn, om financiële stromen meer in lijn te brengen met klimaatcriteria, inmiddels vrijwel beëindigd. Daarmee is het tot nu toe belangrijkste instrument voor vergroening van het ECB-beleid zo goed als weggevallen. Dit alles heeft te maken met de scherp opgelopen inflatie in de eurozone. Door schulden van bedrijven op te kopen, drukte de ECB de leenkosten voor bedrijven. Maar inmiddels is de inflatie juist veel te hoog enprobeert de ECB deze te temmen met een stringenter monetair beleid. Het opkopen van bedrijfsobligaties werd daarom in juli 2022 stopgezet. Bij ondermeer enkele voorzitters van Centrale Banken heerst ook de vrees dat het thema klimaat afleidt van de centrale missie van de ECB: prijsstabiliteit.

***

Voor het uitgebreide artikel, zie hier.

***