Z

Kenyon Gibson in het Londense Chiswick – hij had een uil als huisdier op zijn WC, die hij op straat uitliet-gaf me zijn met henneppapier gemaakte boekje ‘Hemp for Victory’ over de vele toepassingen van hennep, inclusief zijn complottheorie over de regering Bush in de WTC-affaire. Wie dacht dat THC onschadelijk was? Maar deze stond er nog niet bij: fytoremediatie, het met snelgroeiende vezelhennep saneren van bodems, zoals de radioactief vervuilde bodem van Fukushima. THC in de plant – natuurlijk insecticide- maakt additionele insecticiden door mensen overbodig. Het is van het bedrijf Pantanova van een lezer van Climategate.nl.

De Japanse overheid heeft tot 30 kilometer rond Dai-ichi is een no go area ingesteld, daarbuiten is circa 800.000 hectaren landbouwgrond voor decennia ongeschikt voor grondgebonden landbouw. Duizenden boerenfamilies in dit gebied zijn afhankelijk van akkerbouw en veeteelt en hebben thans nauwelijks middelen van bestaan.

Er zijn verschillende criteria te onderscheiden om te beoordelen in hoeverre beplanting geschikt is voor bodemsanering. Een hoge biomassaproductie is hier een van. Zodra deze voor diverse doelenden kan worden toegepast, kan uit de nood een deugd groeien. Hoeveel tijd het vergt om de topsoil terug te brengen tot een verantwoord niveau van radioactiviteit waardoor voedselproductie weer mogelijk is, valt op voorhand niet te zeggen.

Voedselproductie
Vezelhennep is een relatief eenvoudig te produceren landbouwgewas, dat weinig bemesting en geen bestrijdingsmiddelen nodig heeft. Door jaarlijks in te zaaien wordt voorkomen dat akkerbouwers besmette landbouwgrond in arren moede alsnog voor voedselproductie gebruiken.

Achter het Wageningse Droevendaal stond een plantage met vezelhennep,  in Droeftuintjes groeide vooral de meer THC-rijke variant.  Wie weet is een combinatie in Japan ook mogelijk.

Droevendaal12