Heerlijke garnalen, overvloedig aanwezig op  het 'onherstelbaar'  beschadigde Wad

Onherstelbaar lekkere garnalen, overvloedig aanwezig op het ‘onherstelbaar’ beschadigde Wad

Terwijl Natuurmonumenten met Hans Massop en Henk Jan Kievit de houtkap en oogst opvoert voor houtverkoop en ‘biomassa’, wat de schrijver van ‘Waardevol Groen’ mij bevestigde (als onderdeel van hun strategie voor ondernemerschap), liegt Richard Nemeth van de ledenservice van Natuurmonumenten dat ze dit niet doen.

Natuurmonumenten doet niet aan houtoogst. (…..)Wij zijn geen productie bedrijf. Er wordt bij ons alleen gekapt in het kader van beheer of veiligheid (wij verschuilen ons daar achter, maar verkochten wel oa geoogst beukenhout voor de fabricage van Chinees speelgoed RZ). Het punt bij de Waddenzee is dat er onherstelbare schade optreedt (…). Daar is bij onze processen in het bos gen sprake van.

Vraag aan Natuurmonumenten: kan Richard Nemeth definiëren wat die onherstelbare schade door visserij zou zijn op de beweeglijke zandbodem van het Wad, dus of de invloed van die visserij de enorme natuurlijke dynamiek overstemt met wandelende zandbanken na een storm die de bodem met een meter kunnen ophogen? En terwijl uit het (onbeviste) referentiegebied Rottum geen significant verschil in bodemfauna werd gevonden ten opzichte van beviste delen, er nooit 1 studie schade vond die van natuurlijke dynamiek is te onderscheiden?

Nee, want dat is er niet, Natuurmonumenten zwetst hier wat over het Wad, een gebied dat niet van hen is. Begin aub niet wat te leuteren over discards van garnalenvisserij, die in omvang een factor zes lager zijn dan wat zeehonden aan biomassa opslurpen. En lieg aub niet de invloed weg van de gekelderde fosfaatgehaltes op groei van schelpdieren en vis, wat in ettelijke experimentele onderzoeken en het ANT-onderzoek recent nog is bevestigd… En wat is onherstelbaar?

Juist mariene gebieden kennen volgens deze studie Rapid Revovery of Damaged Ecosystems in Plos Biology verder het hoogste herstelvermogen (binnen enkele jaren terugkeren uitgangsituatie na verstoring), terwijl bosgebieden het langste nodig hebben – wel 40 jaar- om te herstellen nadat Natuurmonumenten loonbedrijven met kettingzaag en bulldozer op pad stuurt voor onze veiligheid en ‘beheer’ (verstoren van natuurlijke successie en kringlopen en het bos tegenhouden zich natuurlijk te ontwikkelen).

800 jaar geleden bestond de hele Waddenzee nog niet, de Waddenzee is een onherstelbare beschadiging door vloeden veroorzaakt in de Middeleeuwse Warmteperiode..

Dit is al mijn zoveelste blog die toont dat liegen uit geldzucht, desinteressse in wetenschap en echt bestaande natuur het nieuwe normaal is bij Natuurmonumenten. Je kunt HIER Natuurmonumenten opzeggen. Vele honderdduizenden ex-leden gingen u voor, waaronder ondergetekende 4 jaar geleden.  Opzeggen is DE trend van 2015.

Ik ging gisteren overigens weer met garnalenvissers vissen op het onherstelbaar beschadigde Wad, lekker verse garnalen oogsten met mensen die de natuur kennen door dagelijkse ondervinding, in plaats van achter een bureau, om de natuur te exploiteren om hun organisatie draaiende te houden met 20-30 miljoen euro reclamekosten. Hierboven mijn avondgerecht, vers gepeld. Onherstelbaar lekker!