Dankzij acties Greenpeace 3200 kg extra kwik in milieu door spaarlamp

Dankzij acties Greenpeace 3200 kg extra kwik in milieu door spaarlamp

Deze blog toont dat een verbod op spaarlampen in de EU en terugkeer naar de gloeilamp ruim 50 maal meer kwik-emissies bespaart dan de actie van Greenpeace tegen RWE. Greenpeace zorgde er met Philips voor dat de gloeilamp in de EU werd verboden. Daar in de plaats moest de spaarlamp komen, en Greenpeace voerde daar actie voor met de campagne ‘Weer de peer kies voor spaarlampen’, een 5 mg kwikdamp-houdend gevaarlijk ding dat u bij defect blootstelt aan concentraties kwikdampen die schade aan uw zenuwstelsel veroorzaken.

De spaarlampenproductie en verwerking van oude spaarlampen zorgt voor kwikemissies, die dankzij de spaarlamp een extra kwikverbruik per jaar geven van 3,2 TON in de EU. Dat zelfde Greenpeace wil nu met het ‘kwik-argument’ de nieuwe door Jacqueline Cramer vergunde kolencentrale dichtprocederen: die van het dankzij klimaatbeleid reeds op omvallen staande RWE/Essent in de Eemshaven. Die centrale mag maximaal 95 kilo kwik per jaar uitstoten en dat zou een factor 3 minder moeten. Dus ongeveer 30 kg, 60 kg minder

kees kodde (@keeskodde_GP)
12-03-15 09:08
#Mansveld en #Groningen weigeren giftige kwiklozingen in Waddenzee te beperken

Een volle leugen, want er wordt niets geloosd in de Waddenzee, ja koelwater. Het is wel zo dat bij de verbranding van steenkool zeer kleine hoeveelheden zware metalen als kwik vrij komen, en dat dankzij hun grote en groeiende inzet in de energiemix mondiaal kolencentrales de grootste kwik-emissiebron zijn, zie dit artikel in Atmospheric Environment uit 2010.

We willen zo snel mogelijk minder kwik-emissies en kiezen een strategie.

  1. Via het kapot procederen van 1 kolencentrale, die is gebouwd omdat deze oude minder efficiente (en dus meer emissies veroorzakende) centrales moest vervangen. Dat is de Greenpeace- manier.
  2. Of de Climategate.nl-manier: een verbod op de spaarlampen van Greenpeace – die eerder vooral in China werden gemaakt, beroemd om haar strenge milieubeleid (grapje) . De Climategate.nl manier zou alvast meer dan 50 maal zoveel kwikemissies schelen, vergeleken wat Greenpeace bij RWE/Essent in de Eemshaven wil afdwingen.

Greenpeace wil geld zien
Waar gaat het hier dus om. De terroristen van Greenpeace willen RWE laten omvallen via eindeloos procederen. Waar het eerst ook al Natuurmonumenten was die tegen de Eemshaven-centrale procedeerde. Dat leverde ze meer dan een miljoen euro natuurcompensatiegelden op van de rechter, te betalen door RWE. Greenpeace wil natuurlijk 0ok gewoon geld zien. Het gaat deze mensen alleen om geld, en het kapotmaken van RWE/Essent. Greenpeace heeft zelf een handeltje in alternatieve energie in Duitsland, Greenpeace Energy. Dat kan wel wat klanten gebruiken.

Dankzij de door Greenpeace afgedwongen sluiting van 8 functionerende kerncentrales in Duitsland, zijn daar de CO2-emissies door overstap naar meer kolenenergie fors gestegen, in 2013 met meer dan 2 procent. Dankzij de d0or Greenpeace afgedwongen stop met kernenergie in Duitsland, konden dus ook de kwikemissies uit kolencentrales daardoor MEER stijgen, dan ze via het kapotprocederen van de centrale in de Eemshaven besparen.

Wie wil nog beweren dat Greenpeace een goed doel is, tenzij het vergroten van milieuvervuiling een nobele zaak is? In een normale functionerende democratie was dit tuig in een diepe kerker opgesloten.