Heel bijzonder: Natuurmonumenten laat Exotische Waddenbisons en kilometers hekwerk los op Schiermonnikoog

Heel bijzonder: Natuurmonumenten laat Exotische Waddenbisons en kilometers hekwerk los op Schiermonnikoog

Natuurmonumenten wil de visserij op terrein dat niet haar eigendom is- het Wad-  ‘stapsgewijs in balans brengen met de draagkracht van de natuur’ (verbieden, inkrimpen). Bodemberoering door visserij zou ‘ongestoorde ontwikkeling’ van natuur in de weg staan. Maar juist bij Natuurmonumenten krijgt geen hectare natuur nog kans zich ‘ongestoord’ te ontwikkelen, in haar zucht om met natuurexploitatie het directiesalaris te financieren van een half miljoen euro en 20-30 miljoen euro per jaar aan zelfpromotie. Zo bevordert Hans Massop de boskap voor ‘biomassa‘, en zet Henk Jan Kievit de commerciële boskapafdeling van Natuurmonumenten op.

Volkskrant: ‘Pas op voor natuurbeschermers’
Meer nog dan exploitatie is ‘beheer’ van Natuurmonumenten destructief voor de bestaande natuur, natuurbeheer is het tegengaan van ongestoorde ontwikkeling. Het is Natuurmonumenten dat ook bij de Veluwe haar handen niet wil thuislaten, en pleit voor ‘een fikse opknapbeurt’. Zij willen de wilddichtheid op deze uitgemergelde zandbodem kunstmatig ophogen door dieren uit te zetten, met hun manifest ‘Wild van de Veluwe’. Lees in de Volkskrant hoe hun ex-medewerker Maria Quist het moderne Natuurmonumenten fileert over hun plannen ter overbegrazing van de Veluwe in haar artikel ‘Pas op voor Natuurbeschermers’. 

Een ‘fikse opknapbeurt’ in een natuurterrein, zo heeft de ervaring geleerd, betekent maanden-, soms jarenlang gejank van motorzagen, gebulder van graafmachines, bulldozers en houtversnipperaars, waardoor de rust wordt verstoord en zichtbare en onzichtbare organismen worden vernietigd. De van buitenaf aangevoerde grote grazers en het overige uitgezette wild zullen de draagkracht van het gebied door voortplanting rap gaan overschrijden en korte metten maken met de eeuwenlang bestaande biologische en ecologische processen.

  • Vraag 1 aan Natuurmonumenten: Hoeveel natuur mag zich bij Natuurmonumenten ongestoord door al die ‘beheerders’ en nieuwe natuurbouwers ontwikkelen, met hun bulldozers, kettingzagen en grote graaskoeien ingerasterd door honderden kilometers hekwerk dat vrije wildmigratie verhindert?

Natuurmonumenten meent weer eens boven de wet te staan, want Artikel 14 van de Flora en Faunawet verbiedt het uitzetten van dieren. Bovendien: ernstig dierenleed, want afgezien van de voedselrijkere landbouwgronden is het verhongeren geblazen voor al dat wild boven draagkracht, dat op de heide geen droog brood bij elkaar kan scharrelen.

  • Vraag 2: pleiten jullie voor een nieuwe Oostvaardersplassen op de Veluwe met ernstig dierenleed, door boven draagkracht dieren illegaal los te laten in dit zeer voedselarme gebied?

Lees hier het aanmatigende proza van Natuurmonumenten tegen onze garnalenvissers, waarvan NOOIT door een ecologische studie op de Waddenzee is aangetoond dat zij schade aan de bodemfauna op populatieniveau veroorzaken in dit hoogdynamische gebied:

De garnalenvissers in de Waddenzee beschikken over een nieuwe natuurvergunning. Delen van de Waddenzee worden nu gevrijwaard van garnalenvisserij, waardoor de natuur zich ongestoord kan ontwikkelen.(….)

Die nieuwe vergunning is er nog niet, de garnalenvissers onderhandelen nu over een nieuwe invulling van VIBEG (afsluiting delen Noordzeekustzone). Bovendien, wie VMS-data van garnalenvisserij bekijkt, ziet dat deze zich concentreert op de Noordzeekustzone en de diepere geulen van de Westelijke Waddenzee, meer dan 80 procent van het Wad wordt nooit door garnalenvissers beroerd.

  • Vraag 3 aan Natuurmonumenten: Kan het zagende en bos kappende Natuurmonumenten ook van haar terreinen zeggen, dat zij tenminste 80 procent gewoon met rust laten, hun fikken thuis laten? Of van zelfs maar 30 procent van haar terrein, waar ze ook 30 procent van de Noordzee voor visserij willen afsluiten?

Laten wij zoveel mogelijk oppervlak van Nederland vrijwaren van Natuurmonumenten, dan kan de natuur zich eindelijk ongestoord ontwikkelen, ongehinderd door houtzagers, boeren die voor natuurexpert spelen en overbegrazende grote grazers die Natuurmonumenten exploiteert voor vleesverkoop, bulldozers en beheerders van Natuurmonumenten. Ook vandaag is het weer een prachtige dag om Natuurmonumenten op te zeggen, als u dat nog niet deed. Dat kan HIER.

Afgelopen 10 jaar gingen al honderdduizenden inclusief ondergetekende u voor. Opzeggen van het tot bedrog en geldzucht vervallen Natuurmonumenten is DE rage van 2015.