Jaap Spier Hoge Raad overtreedt scheiding van machten met klimaatuitspraken

Klimaatcrisis bij de scheiding van machten

Klimaatcrisis bij de scheiding van machten

In Trouw moedigt Jaap Spier,advocaat generaal bij de Hoge Raad (vergelijkbaar met officier bij OM) klimaatfanaten aan om zaken tegen de staat aan te spannen. Voor ‘het klimaat’. Volgende week dient (als ik mij niet vergis) een showproces van Urgenda in die geest.  De club van Jan Rotmans en Greenpeace-activiste Marjan Minnesma ving al 2 miljoen euro loterijgelden om lastenverzwaringen aan te moedigen van 500-1000 euro over de energierekening. (het Energieakkoord, sponsoring van windmolenaars met miljardensubsidies) En dus voor showprocessen tegen de staat. Zo willen zij afdwingen wat via democratische weg niet lukt. Omdat Nederlanders bij eerlijke voorlichting daar geen enkel belang bij hebben.

Op het krantenpapier van Trouw neemt de ernst van de al 17 jaar stagnerende opwarming steeds verder toe. Er valt geen mus van het dak of CO2 krijgt weer de schuld. Omdat klimaatactivisten in Parijs op de alweer 21ste klimaatconferentie resultaten willen boeken: grote emissiereducties op papier. Terwijl India ondertussen aankondigt dat zij 5 procent meer steenkool per jaar gaan produceren.

..buiten Europa kiest de rest van de wereld voor MEER steenkool

..buiten Europa kiest de rest van de wereld voor MEER steenkool

Misschien ongemerkt doet Spier een voor ons belangwekkende uitspraak. De overheid dwingen tot EFFECTIEF klimaatbeleid. Dat willen wij ook wel.

Jaap Spier:

 • Definieer voor ons eens wat je onder effectief klimaatbeleid verstaat?
 • Wanneer is het klimaat- het gemiddelde weer over dertig jaar, en daarvan het wereldgemiddelde- ‘goed’, zoals het hoort en hoe meten we dat?
 • Met welke beleidsinstrumenten denk jij de aarde te kunnen afkoelen, en kun je per instrument voorrekenen hoeveel graden dat scheelt?
 • Kun je voorrekenen wat die afkoeling ons economisch oplevert, en hoeveel gunstiger het klimaat in 1850 was?
 • En kun je per uitgegeven euro aangeven welk instrument dan het meest effectief is?
 • En wanneer weten we of het klimaatbeleid effectief is geweest? Hoe meet je dat?
 • In wiens belang is dat klimaatbeleid? Definieer welke groepen er hoeveel op vooruitgaan wanneer de aarde zou afkoelen
...sparen geen grammetje CO2 op Europese schaal

…sparen geen grammetje CO2 op Europese schaal

De Leeuwarder Courant kondigt aan dan gedeputeerde Hans Konst instemt met nog meer windmolens van Henk Kamp. Nog 200 MW aan gigamolens in het Friese landschap. Dat gebeurt uit naam van ‘het klimaat’. Terwijl zelfs Tjerk Wagenaar van Natuur en Milieu mij schriftelijk erkende dat die molens GEEN CO2 uitsparen in Europees verband.

– meer windmolens, dat kan Spier dus alvast niet bedoelen…Maar aan zijn proza te lezen over ‘klimaatcrisis’ bedoelt hij dat wel. We moeten miljarden euro’s belastinggeld uitkeren aan windmolenaars zodat Spier een goed gevoel krijgt over zichzelf.

We kampen met een ernstige intellectuele crisis kortom. Een met de potentie om Nederland en andere Westerse landen tot groen totalitaire tweede wereldlanden te degraderen of erger. En iedereen slaapt rustig verder. Ik ook trouwens, je gelooft ergens nog dat het gezonde verstand zal zegevieren.

Door | 2015-04-08T12:11:23+00:00 8 april 2015|14 Reacties

14 Reacties

 1. Ivo 8 april 2015 om 12:53- Antwoorden

  Ik ben dan toch benieuwd hoe deze magistraat het verdrag van Aarhus uitlegd. Daarin staat dat de toegang tot alle informatie omtrent miliemaatregelen beschikbaar moet zijn en dat er inspraak in de besluitvorming moet zijn. http://nl.wikipedia.org/wiki/Verdrag_van_Aarhus

 2. R.Bijsterveld. 8 april 2015 om 13:29- Antwoorden

  Als een rechter een uitspraak doet over co2 uitstoot zal het verband tussen co2 uitstoot en klimaat onomstotelijk bewezen moet zijn. En of eventuele opwarming van het klimaat
  nuttig of schadelijk is.

  • Rob B 8 april 2015 om 17:18- Antwoorden

   Die rechter hoeft helemaal geen uitspraak te doen als het e.e.a. “onomstotelijk is bewezien”, de “aanname dat het zeer voor de hand ligt” (wat dat ook moge betekenen) is reeds voldoende voor een uitspraak.

   Daarnaast doen rechters zo links en rechts sowieso uitspraken die (achteraf en soms al vooraf) onjuist blijken te zijn.

   • Turris 8 april 2015 om 20:43- Antwoorden

    Rechters kunnen zich ook niet-ontvankelijk verklaren, (1) omdat er geen zinnige aanklacht is te formuleren tegen de Staat, (2) omdat de Staat geen partij is in een volstrekt wetenschappelijk discours, (3) omdat de wetenschap zelf met pro- en contra argumenten er niet uit is over de vele nog niet wetenschappelijk doorgronde oorzaken van de wereldwijde, al eeuwen durende, klimaatverandering (warming & cooling).

 3. David 8 april 2015 om 14:00- Antwoorden

  Het wordt tijd de scheiding tussen kerk en staat te benadrukken. Godsdiensten bekijkend stellen we vast, dat indoctrinatie op jonge leeftijd en stelselmatige herhaling daarna tot gevolg heeft dat virtuele werkelijkheden zich als waarheid in het brein nestelen.
  Dat J.S. zijn uitspraak doet is het bewijs.

 4. Honest Broker 8 april 2015 om 15:06- Antwoorden

  Rypke, als je doorklikt naar het Trouw artikel kom je de “Oslo Principes” tegen.

  http://www.yale.edu/macmillan/globaljustice/

  Volgens mij kun je daar helemaal op los gaan.

  HB

 5. Max van de Stadt 8 april 2015 om 15:07- Antwoorden

  Deze uitspraak van de heer Spier vind ik verwerpelijk. Hij dient zich niet inhoudelijk te bemoeien met de klimatologische wetenschap. En hij is geen paus !

  • David 8 april 2015 om 15:33- Antwoorden

   [En hij is geen paus !]
   Dat lijkt mij de kern van de zaak. De paus kan van alles beweren zonder aansprakelijk te zijn. Geloof is per definitie wat niet is te bewijzen. Klimaatalarmisten meten zich gratuit goddelijke (of profetische) gaven aan.
   De middeleeuwen waren in één opzicht beter dan thans: er was een strikte scheiding tussen hemel en aarde. Het hemelse was voorbehouden aan de kerk, de wetenschap mocht zich over aardse zaken uitspreken. Sinds de groene kerk zich met aardse zaken en technologie bemoeit gaat het gruwelijk mis. Met Urgenda is gereïncarneerde inquisitie.
   Overigens is het weer wel het enig overgebleven medium van goddelijke gesel en berichtgeving. Donder en bliksem zijn natuurkundig verklaard, ziekten en plagen zijn nu biologie.

 6. Honest Broker 8 april 2015 om 15:11- Antwoorden

  En oh ja, volgens mij komen die “Oslo Principes” er uiteindelijk op neer dat de ondertekenaars geloven in wat Judith Curry het “speaking to power” fenomeen noemt, het wijdverspreide geloof onder met name intellectuelen en wetenschappers dat de politiek volgzaam doet (of zou moeten doen) wat de wetenschappelijk consensus voorschrijft.

 7. Rob B 8 april 2015 om 17:25- Antwoorden

  Iedereen die enige vorm van belang heeft bij vormen van klimaat-alarmisme is bij voorbaat al niet helemaal zuiver bezig vanwege het feit van het belang.
  Als daarnaast sprake is van feiten onder het tapijt schuifelen om het eigen gelijk te vergroten is het niets anders dan regelrechte oplichterij, list & bedrog,fraude.

 8. Rikken 8 april 2015 om 20:27- Antwoorden

  Toch zijn de gestelde vragen zo gek nog niet, wat de achtergrond daarbij ook moge zijn. Er is geen overheid ter wereld die op deze vragen een beargumenteerd antwoord kan verstrekken. Hiermee slaat Spier dus eigenlijk de spijker op zijn kop; Er is geen legitimatie voor de huidige klimaatgekte met bijbehorende maatregelen.

  • David 9 april 2015 om 11:31- Antwoorden

   Als het klimaat zich inderdaad catastrofaal ontwikkelt, dan zijn de huidige maatregelen volstrekt onvoldoende, zelfs lachwekkend.
   Als het blijft bij een beetje meer CO2 en een half graadje temperatuurstijging dan is elke maatregel weggegooid geld.
   Het geld is dus sowieso weggegooid, zodat een idiote situatie is ontstaan.

   • Turris 9 april 2015 om 13:16- Antwoorden

    Als het klimaat zich catastrofaal ontwikkelt kan dat alleen aan de zon te wijten zijn. Dat is niet te verwachten, de zon dooft heel langzaam. 1 of 2 graden Celcius warmer bij een gunstige verdubbeling van 400 ppm CO2 zou wereldwijd een zegen zijn voor oerwoud, natuur, milieu, mensheid, agrarische productiviteit. Dergelijke gunstige klimaat factoren zijn op aarde eerder geweest. http://klimaatgek.nl/wordpress/co2/

 9. René van Zon 9 april 2015 om 22:31- Antwoorden

  Mijn reactie is nog in moderatie?

Geef een reactie