Klimaatcrisis bij de scheiding van machten

Klimaatcrisis bij de scheiding van machten

In Trouw moedigt Jaap Spier,advocaat generaal bij de Hoge Raad (vergelijkbaar met officier bij OM) klimaatfanaten aan om zaken tegen de staat aan te spannen. Voor ‘het klimaat’. Volgende week dient (als ik mij niet vergis) een showproces van Urgenda in die geest.  De club van Jan Rotmans en Greenpeace-activiste Marjan Minnesma ving al 2 miljoen euro loterijgelden om lastenverzwaringen aan te moedigen van 500-1000 euro over de energierekening. (het Energieakkoord, sponsoring van windmolenaars met miljardensubsidies) En dus voor showprocessen tegen de staat. Zo willen zij afdwingen wat via democratische weg niet lukt. Omdat Nederlanders bij eerlijke voorlichting daar geen enkel belang bij hebben.

Op het krantenpapier van Trouw neemt de ernst van de al 17 jaar stagnerende opwarming steeds verder toe. Er valt geen mus van het dak of CO2 krijgt weer de schuld. Omdat klimaatactivisten in Parijs op de alweer 21ste klimaatconferentie resultaten willen boeken: grote emissiereducties op papier. Terwijl India ondertussen aankondigt dat zij 5 procent meer steenkool per jaar gaan produceren.

..buiten Europa kiest de rest van de wereld voor MEER steenkool

..buiten Europa kiest de rest van de wereld voor MEER steenkool

Misschien ongemerkt doet Spier een voor ons belangwekkende uitspraak. De overheid dwingen tot EFFECTIEF klimaatbeleid. Dat willen wij ook wel.

Jaap Spier:

  • Definieer voor ons eens wat je onder effectief klimaatbeleid verstaat?
  • Wanneer is het klimaat- het gemiddelde weer over dertig jaar, en daarvan het wereldgemiddelde- ‘goed’, zoals het hoort en hoe meten we dat?
  • Met welke beleidsinstrumenten denk jij de aarde te kunnen afkoelen, en kun je per instrument voorrekenen hoeveel graden dat scheelt?
  • Kun je voorrekenen wat die afkoeling ons economisch oplevert, en hoeveel gunstiger het klimaat in 1850 was?
  • En kun je per uitgegeven euro aangeven welk instrument dan het meest effectief is?
  • En wanneer weten we of het klimaatbeleid effectief is geweest? Hoe meet je dat?
  • In wiens belang is dat klimaatbeleid? Definieer welke groepen er hoeveel op vooruitgaan wanneer de aarde zou afkoelen
...sparen geen grammetje CO2 op Europese schaal

…sparen geen grammetje CO2 op Europese schaal

De Leeuwarder Courant kondigt aan dan gedeputeerde Hans Konst instemt met nog meer windmolens van Henk Kamp. Nog 200 MW aan gigamolens in het Friese landschap. Dat gebeurt uit naam van ‘het klimaat’. Terwijl zelfs Tjerk Wagenaar van Natuur en Milieu mij schriftelijk erkende dat die molens GEEN CO2 uitsparen in Europees verband.

– meer windmolens, dat kan Spier dus alvast niet bedoelen…Maar aan zijn proza te lezen over ‘klimaatcrisis’ bedoelt hij dat wel. We moeten miljarden euro’s belastinggeld uitkeren aan windmolenaars zodat Spier een goed gevoel krijgt over zichzelf.

We kampen met een ernstige intellectuele crisis kortom. Een met de potentie om Nederland en andere Westerse landen tot groen totalitaire tweede wereldlanden te degraderen of erger. En iedereen slaapt rustig verder. Ik ook trouwens, je gelooft ergens nog dat het gezonde verstand zal zegevieren.