Tom Grijsen is een onethische oplichter, en dat doet hij alleen voor geld

Tom Grijsen is een onethische oplichter

Al in de jaren ’90 vroeg hoogleraar journalistiek Marc Chavannes zich af: is de publieke omroep nog wel van deze tijd, waarna hij pleitte voor afschaffing. Anno nu heeft Floortje Dessing- tussen reclameblokjes ingepropt- de publieke taak ons te informeren over haar reislust.  We hebben voor 54 euro per Nederlander per jaar dagelijks de slecht geïnformeerde PvdA-opinies van het NOS Journaal waarvan de klimaat- en energieredactie het verschil niet kent tussen energie en vermogen. En dit kan er ook nog wel bij. De NPO laat de fondsenwervende actiemultinational Greenpeace haar programma’s samen stellen/(sponsoren?), om zo goedwillende jongelui geld af te troggelen voor een campagne van Greenpeace.

Dat blijkt uit de campagne-mail die deze entiteit rondstuurt over het fondsenwervingsprogramma voor Greenpeace bij BNN: De Zeven Zeeen. Hoe veel bewijs is nog nodig, om te tonen dat mainstream-media je voor de gek houden..

Bron ICES: tong wordt gewoon op MSY bevist

Bron ICES: tong wordt gewoon op MSY bevist

Onder het mom van neutrale voorlichting verspreiden zij anti-wetenschappelijke laster tegen onze sinds de jaren ’90 al met 40 procent gekrompen Noordzeevisserij die de belangrijkste visbestanden van de Noordzee al duurzaam bevist (= op MSY):

Floortje voor zeereservaten
Presentatrice Floortje Dessing zegt het ook: zeereservaten zijn gewoon heel hard nodig, ook in de Noordzee. Maar veel mensen beseffen (nog) niet welk drama zich onder de zeespiegel afspeelt. Daarom was Greenpeace nauw betrokken bij de ontwikkeling van ‘De Zeven Zeeën’. Want hoe meer mensen zich, net als jij, erover druk maken, hoe groter de druk op de Tweede Kamer om stappen te zetten. Te beginnen dit jaar met echte bescherming voor het Friese Front en de Centrale Oesterbanken.

Is er een uitweg?

Is er een uitweg?

 

Genaaid worden doe je zo! Greenpeace liegt dat het gedrukt staat
Dat veel mensen zich niets van dat drama bewust zijn, kan mede komen omdat dit in de dynamische en zandige delen van de Noordzee een verzinsel is en doordat Greenpeace LIEGT, zoals wij reeds in vele blogs aantoonden. Zie ook deze afbeelding in Science in 2008.

Bron: Halpern et al, Science 2008, zie figuur C: groen betekent lage ecologische impact

Bron: Halpern et al, Science 2008, zie figuur C: groen betekent lage ecologische impact

Waarheid is waar het BEWIJS naartoe wijst!
Wel zijn er instituten als het Planbureau voor de Leefomgeving die gekleurde informatie over visserij leveren, die deze clubs van pas komt. En de met Greenpeace-campagnes meewerkende anti-visserijpopulist Han Lindeboom van Imares, die ook best weet dat hij een loopje met de wetenschap neemt. Of nog erger, de ambtenarij bij EZ: ze willen op last van Greenpeace ook 34 procent van de Doggersbank dichtgooien, dat is dat groene plekje op de kaart (lage ecologische impact), waar dus al geen noodzaak bestaat. IN de zandige dynamische delen van de Noordzee zijn zeereservaten symboolbeleid dat de oligarchie dient van ambtenarij, daarvan afhankelijke ‘wetenschappers’, milieuclubs en vrinden.

Over de rug van onze vissers, die ons vers zeevoedsel leveren uit onze eigen Noordzee. Vandaar dat ik geen schijn-objectiviteit hoef te betrachten, want het is evident wie hier aan de goede kant staat en wie hier fouter dan fout is. Wie roept ‘de waarheid ligt vast innut midduh’, wil ik vragen: in het midden van wat? Waarheid ligt waar het bewijs naar toe wijst, niet in het midden van jouw kuddegevoel, een opinie die je door slecht geïnformeerd media-gepapegaai (‘kwaliteitsjournalistiek’) is ingeprent.

  •  Als iemand moet voorkomen in de rechtszaal voor diefstal, en alle bewijs toont dat je niets hebt gestolen. Mag de rechter dan oordelen: nou, de waarheid ligt vast in het midden, je advocaat geeft mij geen goed gevoel. Dus krijg je de helft van de straf….

De Greenpeace-methode helpt alleen Greenpeace
Vandaar dat wij van de Vereniging Wetenschapsjournalisten op onze vistrip op 22 mei ook geen Imares-‘wetenschappers’ meenemen, maar integere Vlaamse deskundigen. En mensen van een milieuclub- de Waddenvereniging- die nog wel enige tekenen van redelijkheid vertonen. Daar waar Greenpeace laster verkoopt. Met professionele marketing, dat wel: zodat u nu mogelijk denkt ‘ja maar Greenpeace is toch goed’. De kracht van propaganda…

  • Wie niet misleid wil worden over het thema overbevissing maar geïnformeerd, lees: ‘Overfishing, what everybody needs to know’, van visserijbioloog Ray Hilborn, verschenen bij Oxford University Press. Laat je niet voorliegen door de publieke omroep/Greenpeace, waar je een vierkante meter banksaldo voor deze liegbeestjes mag kopen.

Er klopt weer geen meter van wat Greenpeace roept

 

Er zijn effectiever manieren om waardevolle ecologische delen van de Noordzee te beschermen dan via anti-wetenschappelijke laster wat media bespelen, in de hoop dat dan de overheid- die ook toestemming geeft voor zoutwinning onder de Waddenzee – gebiedjes dichtgooit voor vissertjes, zonder enige effectmeting. Behalve dan dat we geen vis meer uit eigen Noordzee mogen eten.

  • De begroting van Greenpeace op orde, lege borden.

De enige entiteit die dus van Floortje Dessing haar goedgelovigheid profiteert is Greenpeace, dat donateurs werft door ze voor te spiegelen dat ze een vierkante meter zee kunnen kopen(= geld storten bij de groene rupsjes nooitgenoeg zonder enige resultaatmeting) Greenpeace is niet meer van deze tijd, al kan de Postcode Loterij er nog zoveel miljoenen in gieten om dat te verbloemen.

De NPO is niet meer van deze tijd, schreef Marc Chavannes al in de jaren '90

De NPO is niet meer van deze tijd, schreef Marc Chavannes al in de jaren ’90

Wanneer wordt de NPO-ligarchie  eens opgeheven?
De publieke omroep is niet meer van deze tijd: schreef journalist, nu hoogleraar Marc Chavannes nota bene al in de jaren ’90…. Zo bestaan vele ‘publieke’ diensten enkel nog als ‘selfserving’ machinerie om zich met publieke miljarden in stand te houden, waaronder de klimaatindustrie met haar CO2-aflaten en windmolens, die oligarchie van bedrijven, ambtenarij en Postcode Loterij-clubs.

Het vergelijk met buitenlandse publieke omroepen als de BBC is alvast afwezig. Die hebben geen eindeloze reclameblokken tussen programma’s.

Liever de NPO opheffen en daar een miljard euro weghalen, dan mij en nog een miljoen ZZP’ers pakken, onder het mom van ‘betere bescherming’. Toch? Helaas zal dat nooit gebeuren, en zal de ZZP-sector zich niet via mainstream-media kunnen roeren, omdat juist bij NPO en publiek betaalde journalistiek (zelfbenoemde kwaliteitsjournalisatiek) veel ZZP’ers werken

We wensen u daarom een prachtige zonnige dag toe, zonder zonnebelasting, neem ook een met accijns beladen drankje en toast op de afschaffing van de NPO-ligarchie, die politieke correctheid boven feitelijke juistheid stelt om haar begunstigden van publiek geld/ publieke macht te voorzien. 

Ik heb liever 54 euro om een lekker etentje te houden!