...van ergens naar helemaal nergens in een krimpregio: de Centrale As

…van nergens naar helemaal nergens in een krimpregio: de Centrale As voor 300 miljoen euro gemeenschapsgeld

Het Fries Natuurbeheerplan 2016 verscheen op 12 mei als nieuwe oefening in papieren maakbaarheid.  De  ‘biodiversiteit’ stimuleren de Friezen via subsidiegestuurde productiedoelen per hectare. Zelfs Lenin zou lachen om deze geleide planecologie. Die zelfde provincie doorsnijdt nu de ziel van Nationaal Landschap Noordelijke Friese Wouden met de nieuwe vierbaans N-weg – de Centrale As- van nergens (Garyp)naar helemaal nergens (Dantumadiel 13000 inwoners). Met 300 miljoen euro Rijkssubsidies.

De weg moet de krimpende herseninhoud van decentraal denkende bestuurders tegengaan. In een krimpregio waar bordjes  ‘Kans op File!’ melden met uitroepteken van enthousiasme : wij tellen ook eindelijk mee!

Aflevering zes vandaag dus, van onze zoektocht naar Sharon Dijksma-Natuurpact-natuur die ‘midden in de samenleving’ staat: hoe de Centrale As het Friese Landschap in de as legt. Hoe deze As de kloof tussen bureau en natuur verbreedt, burger en overheid, getuigt tegen het democratisch gehalte van Nederland.

Want er was een burgeralternatief Fryslan Moai voor minder geld en meer landschap.

...er was een burgerbeweging met alternatief, goedkoper en meer landschap sparend. Bot genegeerd

…er was een burgerbeweging met alternatief, goedkoper en meer landschap sparend.

 

Maar Barbertje moest hangen…Zo vond de bestuurder Piet Adema.

Bureaudiversiteit 
En zo staat ook bij Lelystad bij vogelgebied Oostvaardersplassen de uitbreiding van Schiphol op de rol. Alsof duizenden ganzen en vliegtuigen goed samengaan. Op papier is alles te verenigen in onze totalitaire bureaucratie met kansen en uitdagingen voor ‘de biodiversiteit’. Bureaudiversiteit neemt alvast toe, hoe vaker ambtenaren dit woord in de mond nemen.

Stemt de realiteit niet overeen met het doel, dreigt de ambtenarij en haar steunpilaren van NGO’s ‘draagvlak’ te verliezen? Dan roept Sharon Dijksma het Planbureau voor de Leefomgeving wel er bij: zeg mij dat ons beleid werkt- voor het draagvlak- en ze fabriceren de juiste grafiek voor haar. Hocus pocus, natuurontwikkeling helpt! Een wijziging op papier in het bestemmingsplan van ‘agrarisch’ naar ‘natuur’ doet plots exact in 1990 de biodiversiteit opveren, nadat Sharon haar Natuurpact september 2013 een veer in de reet nodig heeft.

Onder Bleker in 2011 ging volgens het zelfde PBL die natuur nog achteruit in 1990

Onder Bleker in 2011 ging volgens het zelfde PBL die natuur nog achteruit in 1990, nu veert hij op bij het zien van Sharon Dijksma: it’s a miracle!

De bestuurder die verantwoordelijk was voor de centrale verassing van het Friese lanschap, hij  heet Piet Adema (Christenunie), vandaar de titel. Zijn opvolgster van het CDA heeft een naam die wij hier om wille van al te gemakkelijke woordgrapjes niet zullen vermelden. Het is een scheet van een meid hoor, Sietske, daar niet van…

RZ15.centraleas (6)

Alle op- en afritten van die weg rekenen met bulldozer en kettingzaag af met iedere illusie van landschapsbescherming. Bij het rijden door de Friese Wouden komt als vanzelf het liedje van Paul Hardcastle ’19’ in je hersens spoken. Een in de jaren ’80 innovatief dance-trackje, dat je nu op  Radio Veronica kunt horen, het radiostation van mijn generatie (ik word 40):

De.de- de.de- de.de- de.de-structiooon!!!

RZ15.centraleas (21)

Hieronder de foto zoals het was, het typische kleinschalige coulissenlandschap, totaal niet van deze tijd en juist daarom zo’n aanbeveling:

RZ15.centraleas (20)

300 miljoen euro voor 5 minuten winst
De Noorderbarbaren mogen nu de gelden voor de afgeblazen Zuiderzeelijn pompen in Noordelijk asfalt. Gemeentes als Tytsjerksteradiel en Dantumadiel klaagden namelijk over krimp. En krimp ga je volgens deze bestuurders tegen door asfalt aan te leggen. Zodat de jeugd met enige ontwikkeling niet langer met 80 kilometer per uur maakt dat ze weg komt. Maar met 100 kilometer per uur. Omdat ze de bekrompenheid die achter deze denkwijze schuilt- de effecten van decennia braindrain- deze achterlijke mentaliteit willen ontvluchten richting oorden met minder verstandelijke krimp.

De nieuwe weg scheelt 5 minuten reistijd, dat wil zeggen: ten opzichte van de ‘spits’-momenten dat er een paar auto’s rond 9 uur en ’s middags 5 uur enkele minuten vertraging hebben. Iedereen die buiten Friesland woonde ziet de absurditeit daarvan. Het besluit is dan ook genomen door mensen die nooit buiten hun postcode kwamen.

...dit staat ook op de rol voor Vernichtung

…dit staat ook op de rol voor Vernichtung

Wij zullen ook ‘hart van de regio’ worden, en dat moet omdat wij per inwoner subsidies krijgen. Maar hoe wil deze regio ooit weer 200-300 miljoen euro gemeenschapsgeld terugverdienen, en is dat ooit aan die weg toe te schrijven?

de voorbereidingen worden al getroffen...

de voorbereidingen worden al getroffen…

De hele wereld 1 Mac Donalds
Tytsjtietjserksteradiel – in China zijn ze beter in de uitspraak dan 11 andere provincies buiten Friesland. Die gemeente wil dan in de oksel van die weg ook eigen bedrijventerreintjes. Bij Europoort kijken bestuurders nu angstvallig of straks de Tweede Maasvlakte nog wel volkomt, als die Centrale As er eenmaal ligt. Chinese containergiganten zien al mogelijkheden om via de Burgumermeer hun transport te verleggen. Rotterdam heeft het nakijken!

Heerenveen, leeg industrieterrein met Dairy Valley in aanbouw

Heerenveen, 20 jaar lang leeg industrieterrein met 2014 eindelijk een melkpoederfabriek in aanbouw, afschaffing melkquotum bracht redding

Dairy Valley
Twintig  kilometer verderop ligt een bedrijventerrein bij Heerenveen in de oksel van 2 A-snelwegen leeg te zijn, al 20 jaar. Het is prachtig verwilderd, en ik maakte er vorig jaar de leukste natuurfoto’s, de blauwborst komt er voor.

Dankzij het opheffen van het melkquotum, kon dat nu plots Dairy Valley worden. Zo haalden zij afgelopen jaar het eerste bedrijf van betekenis binnen: een melkpoeder- massaproducent voor de Chinezen. Dat in stalen golfplaten uitdraagt welke mentaliteit- die van de massamens- zij verkoopt, de hele wereld 1 Starbucks-koffiehuis, 1 Mac Donalds-restaurant, overal gelijk. Sociokapitalistische nivellering.

We zien door de wanden de loonslaven met witte petjes in ploegendienst achter de productieband zichzelf ontplooien. Doordraaien!

Wat zijn we vrij in onze democratie vol onbeperkte mogelijkheden. Kansen, uitdagingen, willen is kunnen.

Dairy Valley aan de A32

Dairy Valley aan de A32, bedrijventerrein verwilderd dankzij 20 jaar leegstand

 

  • Laten we dan subsidies besteden aan het stimuleren van Friese taal in officiele stukken. Voor onze identiteit.
  • Word je meer bereikbaar als regio, door voor de rest van het land onverstaanbaar te zijn?
  • Nee, dan liever met asfalt. Als het landschap eenheidsworst is, en alle beleids-Chinees in het Fries vertaald. Nee dan zijn we hier eindelijk onszelf.
  • En dan komen er ook nog honderden windturbines bij
...een jongere rijdt met I-phoneherrie zodat hij de vogels niet hoeft te horen

…een jongere rijdt met I-phoneherrie zodat hij de vogels niet hoeft te horen op de oude weg, en daaronder de Nieuwe Weg

RZ15.centraleas (13)

Natuurlijk, het landschap kan geen museum zijn. We willen de spitketen ook niet terug, de plaggenhutten die in deze regio nog maar een eeuw geleden normaal waren bij de straatarme bevolking. Waar al te snel de Herder-messen getrokken werden. Toch is musealisering nu juist wel het effect: er blijven wat restantjes over van onnut te zijn, snippertjes met straks een gesubsidieerd bordje er bij:’kijk het authentieke woudenland, hier moet u genieten’. Waar de Wouden als organisme door de As zijn doodgestoken.

Eikenstompen, ter voorbereiding op het grote werk

Eikenstompen, ter voorbereiding op het grote werk

Predatiebeheer in Fries natuurplan 2016…decentrale biodiversiteit
Maar gelukkig- er is wel een paragraaf ‘predatiebeheer’ opgenomen in het Fries natuurplan 2016. Bureauboeren wezen boeren aan als natuurbeheerder in Friesland, voor productie van biodiversiteit, bieten en snijmais. Die boeren lopen natuursubsidies mis als ze geen 30 paar akkervogels per 100 hectare telen op papier, en het doel op papier niet wordt gehaald. Dan zijn ze op het bureau heel boos.

Dus mogen zij nu een nestbomen van een buizerd omzagen, vossen doodknallen, kraaien slopen- houtsingels slopen, en dan ook nog beweren dat dit voor de natuur is. Wat verder bijzonder goed uitkomt, dat opruimen van die singels die de werksnelheid hinderen.

Omgezaagde nestboom havik De Potten, straks heet dit 'predatiebeheer' en is het legaal

Omgezaagde nestboom havik Sneek, straks heet dit ‘predatiebeheer’ en is het legaal in Fryslan

Voor de weidevogels, die zo te lijden hebben van de….ja van wie eigenlijk hebben ze nu het meeste te lijden? De provincie, pardon provinsje, maakt zo legaal wat eerder stiekem de norm was in Friesland (zie mijn verhaal ‘Moord op de Roofvogel’ voor HP de Tijd). En wat in andere provincies nog steeds illegaal is. In een notendop heet dat decentraal natuurbeleid, 12 maal Holland op zijn smalst. Dat krijg je wanneer je 12 provincies ieder afzonderlijk naar eigen opportunisme de natuurwetgeving laat invullen.

RZ15.centraleas (11)

Oh ja, die pre daah thooor’n. De dieren die zonder subsidie wel succesvol zijn en waar die gruttoproductie-boeren dus geen geld voor vangen. Waar de beleidsbureaucratie zichzelf niet voor op de borst kan kloppen.

..die mag je met het Fries Natuurplan in de hand omzagen, bestrijden

..die mag je met het Fries Natuurplan in de hand omzagen, bestrijden

De Herder is mijn redder
Overigens heb je hier een verschil tussen het Klei-Fries- dat binnensmondse ge oaaai boaaai droaai -en het beschaafder klinkende Woud-Fries. Zoals je ook Mandarijn-Chinezen en Han-Chinezen hebt, zo heb je in Friesland dus weer verschillende deel-groepen Friezen met klei-Friezen en Woud-Friezen. De Woud-Friezen zijn zeg maar de Han-Friezen. Dit- de Wouden- is de regio waar Marianne Vaatstra werd vermoord met een Herder-zakmes,  het wapen van de Wald-piekjes – de Woudfriezen- waarvan ik een nazaat ben. De Herder is mien redder.

Het zijn overigens fantastische messen voor het schoonmaken van wild….Solingen-staal.

RZ15.centraleas (3)

…,maar van die wouden blijft weinig meer over. Dus we hebben straks niets meer om ons te verschuilen na een dorpsvete. Het worden ook van die gifgroene Agro-racebanen, massaproductie draaiend voor Dairy Valley.

Men zegt nu dat de kosten 250 miljoen euro zijn, wanneer je de onherstelbare landschapsverwoesting en derving van leefgenot niet meerekent. Het zal uitlopen op een half miljard euro, omdat budgetoverschrijding bij overheidsprojecten de norm zijn. Aannemers tekenen zo laag mogelijk in om de opdracht te krijgen. Bestuurders horen graag zo laag mogelijke bedragen om het politiek te verkopen.En de belastingbetaler moet de portemonnee alsnog wel trekken, als het dubbel zo duur uitvalt, want je kunt het toch niet meer terugdraaien.

In Amsterdam ging dat met die metrolijn door het centrum ook zo.

RZ15.centraleas (14)Fly-over voor de vleermuizen
Maar gelukkig, er komen wel fly-overs voor de vleermuizen, subsidie-compensatietrajecten, er komt een herten-rolstoellift van miljoenen euro’s, een otter-onderduikadres voor gelijk bedrag danwel een ottertunnel voor 3 ton euro per stuk. Alles dat werkgelegenheid oplevert en opdrachten voor de bouwsector krijgt haar eigen symboolbeestje als excuus. Met je fikken van de natuur afblijven als dat niet nodig is, daar verdient niemand iets aan.

RZ15.centraleas (16)En ach, we doen ook nog een haasje-over-ecoduct van zoveel miljoen gemeenschapsgeld. En wie dan nog zeurt, die is ook nooit tevreden. Lekker Puh.

Screen Shot 2015-05-17 at 07.42.48

Want zie in de plannen, er is op papier wel een doel voor droge dooradering, natte dooradering.

Screen Shot 2015-05-17 at 07.42.27

De vierbaansweg zal ook vast droge dooradering zijn. Er trekt een spoor van vernieling door dit lieflijke land van mijn voorvader Rypke Paulusma. Sinds de Saalien-ijstijd met haar gletsjers over het Friese Woudenland walste – daarbij ook de pingo-ruines vormend en de stroombeekdalen van Tjonger en Koningsdiep- is er niet meer zo’n spoor van verwoesting nagelaten.

RZ15.centraleas (12)En tegelijk kunnen Friese bureaucraten in hun Fries natuurplan 2016 op bladzijde 13 iets schrijven als:

Het beschermen van dieren en planten is belangrijk voor de mens. Deze bescherming vindt plaats om ecologische, economische en ethische redenen. De diversiteit van dieren en planten verhoogt de robuustheid en veerkracht van de natuur (ecologie) tegen externe invloeden(…….). Daarnaast is de biodiversiteit een belangrijke productiefactor (economie). Ten slotte worden dieren en planten vanwege hun intrinsieke waarde beschermd (ethiek).(……..) De provincie hecht veel belang aan het behoud en de ontwikkeling van de provinciale natuur. (???????!!!!!!)Daarom verleent zij daarvoor subsidie via het Subsidiestelsel Natuur en Landschap (SNL).

RZ15.centraleas (15)

Het Groene Alternatief
Er was een Groen Alternatief van bewoners dat minder geld kostte, de knelpunten bij dorpen oploste en dat meer natuur zou sparen. Ik schreef er nog een verhaal over, bezocht de lokale actievoerder en tevens jager, sprak de omwonenden. Als ergens nu geen draagvlak was, behalve bij enkele drammers als Durk van der Zee (CDA) met teveel invloed op lokale politiek- die ook voorkwamen dat mijn verhaal werd gepubliceerd.  Het alternatief werd door de bestuurder Piet Adema van de Christenunie van tafel geveegd. Hij zal nu ergens burgemeester- pardon boargemaster- zijn. Je zou er atheïst van worden.

...er was een burgerbeweging met alternatief, goedkoper en meer landschap sparend. Bot genegeerd

…er was een burgerbeweging met alternatief, goedkoper en meer landschap sparend. Bot genegeerd

God’s personeel laat nogal eens steken vallen
Hoe kan een christen, die vroom praat over rentmeesterschap, heelheid van de schepping nu zo’n besluit nemen….Hij zal nu – bij schrijven zondagochtend- ergens in zo’n handjeklapkerk in een fabriekshal wat de Heer prijzen. Terwijl het lawaai van drumstel en elektrische versterking God en zijn engelen nopen oordopjes in te doen.

Ik luister de dodelijkste death metal- Death, een zwaar metalen afwijking sinds vroege jeugd. Toch is deze kerkelijke gristenherrie in massa-hallen lawaaiiger. Lawaai waar stilte en eerbied gepast zijn. Geen amusement als knieval naar de massamens. Alsof God moet buigen voor de vermaak-mij-mens, in de hoop zo weer populair te worden. Zoals ik ook jeuk op zeven plaatsen krijg van die zalvende glimlacherij. Als God’s personeel zich zo aanstelt, als God’s personeel zulke besluiten neemt.

Als boer met kiespijn kun je dan enkel nog christen zijn, of naar Nijkleaster vluchten.

...voor behandeling

…voor behandeling

Vijf jaar lang durfde ik de confrontatie niet aan, nadat ik de mensen bezocht die aandacht vroegen voor hun Groene Alternatief. En foto’s maakte van het intacte landschap. Ik heb na confrontatie 5 dagen moeten wachten met schrijven om niet al te bozig en zuur over te komen

Valse hoop bij rijden langs Veenwoudsterwouden, de weg leek ongerept….maar uitgerukte eikenstompen verderop doden die illusie. Hier komt een tunnel voor vrachtverkeer en een flyover…

..in afwachting van verdere vernieling op exact de zelfde locatie

..in afwachting van verdere vernieling op exact de zelfde locatie

Er komt wel een flyover…. voor de vleermuizen. Die mogelijk in de bomen zitten. Dat dan weer wel, want dat schrijft de wet dan ook voor. Op papier nogmaals, is de natuur in Nederland fantastisch beschermd.

De boer over wiens land de As staat gepland, die mensen die volgens de provincie geschikt zijn voor natuurproductiedoelen op papier met 30 paren nauwkeurig: die heeft alvast extra elzensingels gerooid, volgens een local die ik sprak. Je kunt dat hier zien. Hij dempt de sloten, trekt het land strak zodat hij met zijn boerenmonstertruck productie kan draaien voor Dairy Valley. 20 kilometer verderop. Waar eerder het lieflijke coulissenland uitstrekte, rest alvast kaal weiland, zoals overal. De elzensingels, daar wuift straks het mais voor de veevoeding.

RZ15.centraleas (18)

 

Goed voorbeeld doet volgen...een boer maakt van de As gebruik om zelf ook elzensingels op te ruimen

Goed voorbeeld doet volgen…een boer maakt van de As gebruik om zelf ook elzensingels op te ruimen

  • Vandaar mijn persoonlijke vraag aan de verantwoordelijke destijds: Piet Adema, is de heetste plek van de hel warm genoeg voor je?

Of kan ik het hem ook niet verwijten en zijn we allemaal een beetje schuldig, zolang we als massamens leven, massadingen kopen, doen als iedereen doet, en meer op ons mobieltje kijken dan om ons heen naar de echte wereld. Hoe lang willen we daar nog aan meedoen?