Het aantal gansjes rond  Waddenzee-dossier nam spectaculair toe sinds de jaren '80

Ieuw duswel beswel, nou, dan heb ik zoiets van toch duswel het klimaat, ja duhhh….Het aantal gansjes in de journalistiek  nam spectaculair toe sinds de jaren ’80. Maar misschien pijpt ze als de beste, ieder zijn of haar talent

Het programma Naar een Rijke Waddenverenigingzee masseert de geesten in media via een persbericht  met beweringen over de al in 1991 door Dolf Boddeke geconstateerde  ‘dalende visstand’ . Alleen laten ze zorgvuldig belangrijke oorzaken weg als de gedaalde draagkracht door verminderde fosfaatbemesting. En de sinds 1990 vertienvoudigde vispredatie door zeehonden. Het persbericht lijkt te passen in de massage-campagne richting politiek voor de op 55 miljoen euro uit het Waddenfonds begroottte Vismigratierivier, die deze ‘dalende visstand’ dan zou keren. De mediastumperds van Nu.nl nemen het vanzelfsprekend direct over.

Dit op 55 miljoen euro begrootte gat in de Afsluitdijk- de Vismigratierivier is volgens de eerste ontwerper van visvriendelijke gemalen Marcel Klinge (Witteveen en Bos) een prestigeproject van de Waddenvereniging om naar de achterban te tonen dat ze goed bezig zijn.

16 april 1991 NB vh Noorden: bioloog Dolf Boddeke voorspelt al snel dalende bestanden schelpdieren en Vis

Flashback 16 april 1991 NB vh Noorden: bioloog Dolf Boddeke voorspelt al snel dalende bestanden schelpdieren en vis

Volgens Klinge- en experts van Rijkswaterstaat- is dat gat in de Afsluitdijk helemaal niet nodig, naast de al 27 gaten die er al zijn. En kun je met een fractie van de kosten veel meer bereiken, zoals het hier reeds besproken visvriendelijker spuibeheer bij Kornwerderzand en Den Oever. Maar toch gaat dat project door, want er zijn vele miljoenen uit het Waddenfonds mee gemoeid waarmee meer partijen profijt kunnen halen. Dus ‘wat zeur je dan’ krijgen critici te horen.

Dit campagne-onderzoek van Naar een Rijke Waddenvereniging masseert de geesten er alvast voor, door migratie-mogelijkheden van vis als eerste optie voor ‘herstel’ te opperen. Voor herstel naar de visstand in de jaren ’80 met volledig andere milieuomstandigheden in de kustzone.

Geen woord over fosfaat, draagkracht of vertienvoudigde zeehondpredatie vissen
IN het persbericht wordt de activiste Paddy Walker- afkomstig van de Waddenvereniging, nu iets duurzamigs- als vis-expert opgevoerd. En zoals al die leugenachtige activistentypes verzwijgen ze de belangrijkste milieutrend op het Wad sinds de jaren ’80 die de voedselrijkdom spectactulair verlaagde, en die wel in het EVA2-onderzoek werd vermeld van Bruno Ens: de verlaagde fosfaattoevoer en lagere draagkracht. Het RIVO, voorloper van Imares was in 1993 nog WEL zo helder van geest dit te vermelden zoals je hier kunt zien:clip_image002[2]

 

Uitkomst ‘nieuw onderzoek’ al 22 jaar bekend
Die ‘minder vis’-mantra is bepaald niet nieuw wilde ik maar zeggen, die kennen we al 22 jaar.Ook verzwijgt het persbericht de vertienvoudigde predatiedruk van zeehonden sinds de jaren ’90, terwijl dat kabeljauw- en platviseters pur sang zijn. Bij graterige vis kan de consumptie per zeehond tot boven de 8 kilo per dag oplopen, en er zijn nu 10.000 zeehonden, tegen maximaal 1000 in 1990.

Dus als er op het Wad en de Noordzeekust 50-80.000 kilo vis PER DAG verdwijnt in zeehondenmuilen, tegen minder dan 5000 kilo per dag in de jaren ’80 (toen er minder dan 900 zeehondjes waren). Neuhh, dat zal vast geen invloed hebben. Het moet de klimaatverandering zijn, die joker die je altijd kan inzetten als je het niet WILT weten. Of ‘de visserij’.

Vegetarische zeehondenpopulatie op het Wad

Vegetarische zeehondenpopulatie op het Wad, deze heet vast Jolande Sap

Geen woord over die vertienvoudigde zeehondpredatie van vis…alsof het vegetariers zijn. Terwijl zoals wij al berekenden- die zeehonden 7 maal meer visbiomassa onttrekken dan de bijvangst uit garnalenvisserij per jaar. We lezen enkel wat kek gezwam over ‘de klimaatverandering’ omdat zo het vaderlands ingenieurswezen in bedrijf gehouden kan worden met allerlei deltaprojectjes, zoals de Deltacommissie voor ze bedacht.

Uit het onderzoek van het Programma naar een Rijke Waddenzee blijkt dat er een aantal duidelijke korrelaties zijn tussen de visstand en het verdwijnen van goed leefgebied door grootschalige processen zoals klimaatverandering, visserij, zandsuppleties, zandwinning, aanleg van dijken en natuurlijke sterfte.

Alleen als je dieper graaft op de website van Naar een Rijke Waddenverenigingzee, lees je daar een kleine lippendienst aan in het Engels, maar dat komt niet in media terecht

It is clear that fish populations have declined in the Wadden Sea since the 1980’s. The drivers are unclear, but increased water temperature, damage of coastal habitats (through sand nourishment, dredging and fisheries) and heightened predation by top predators probably play a role.

En hier in de samenvatting van het ‘onderzoek’ (zonder nieuwe gegevens die al lang bekend waren) lezen we de mantra waarmee dat leugenachtige NIOZ/Imares-volk nog jarenlang uit het Waddenfonds wenst te graaien. Dit is geen echt onderzoek maar een politiek beleidsdocument voorzien van biologenproza, van biologen met te eenvoudige toegang tot het Waddenfonds.

De visstand in de Waddenzee is de afgelopen decennia achteruit gegaan. In het voedselweb ontbreken vissoorten, en de grotere individuen (oudere vissen) komen niet of onvoldoende voor. Ook de kraamkamer functie van de Waddenzee voor soorten die vooral op de Noordzee verblijven, zoals schol, staat onder druk. Helaas zijn alle ecologische relaties niet eenduidig. Veel weten we nog niet.

Rijk worden met het Waddenfonds

Rijk worden met het Waddenfonds

En die reusachtige gans daar op EZ, Sharon D gakt vervolgens lekker mee:

Eén van de onderdelen van de Ministeriële Verklaring van Tønder is om te werken aan de verbetering van de visstand. Sinds februari jl. is Nederland voorzitter van de Trilaterale Waddenzee Conferentie. Er is mij veel aan gelegen om dit herstel tot één van de prioriteiten onder mijn Nederlands voorzitterschap te maken.

Een betere blauwdruk van hoe Nederland zich op publieke kosten in bedrijf houdt kan ik kortom niet geven. Naar een Rijke Waddenzee.