Foto: Shutterstock.

Van een onzer correspondenten.

Ierland overweegt de komende drie jaar bijna 200.000 koeien te doden om haar klimaatdoelen te bereiken, zo blijkt uit een intern document van het Ierse Ministerie van Landbouw dat in handen kwam van de krant Irish Independent.

Boeren kunnen 3.000 euro tot 5.000 euro per gedode koe krijgen. Het doden van de dieren zou niet verplicht worden, maar wel lucratief zijn.

De Ierse regering wil de uitstoot van de landbouwsector, die verantwoordelijk is voor 36 procent van alle uitstoot in het land, verminderen. De emissies in de landbouwsector moeten volgens de klimaatdoelen met 20 procent dalen, maar de tot nu toe geplande maatregelen zouden ontoereikend zijn. Een van de voorgestelde maatregelen voorziet het jaarlijks doden van 65.000 koeien of zo’n 10 procent van de Ierse veestapel. De regering wil boeren daarom vrijwillige en financieel aantrekkelijke opties bieden, zoals diversificatie. Boeren kunnen bijvoorbeeld 3.000 euro à 5.000 euro per gedode koe krijgen. Het doden van de dieren zou niet verplicht worden, maar wel lucratief zijn. Een koe stoot jaarlijks 100 kilogram methaan uit, wat tien tot twintig keer schadelijker is dan CO2.

‘Dit soort rapporten versterken alleen maar het beeld dat de regering achter de schermen werkt aan het ondermijnen van onze melkvee- en veesector’, zegt Tim Cullinan, voorzitter van de Irish Farmers’ Association, tegen The Telegraph. ‘Hoewel er misschien enkele boeren zijn die de sector willen verlaten, moeten we ons allemaal concentreren op het bieden van een pad voor de volgende generatie om in de landbouw te stappen.’

Het aantal melkkoeien in Ierland is sinds de afschaffing van de melkquotering in 2015 flink gestegen. De melkveestapel telde eind 2022 1,5 miljoen stuks. Dat is bijna 450.000 koeien meer dan in 2012. Daarnaast lopen er 913.000 zoogkoeien in Ierland.  Ierse melkveehouders behalen de beste resultaten in Europa. Hun koeien hebben een gemiddeld ‘celgetal’ van 75.000 cellen.

Een woordvoerster van de Ierse regering benadrukt dat het document ‘onderdeel is van een adviesproces en nog geen definitieve politieke beslissing.’ Ook andere opties worden onderzocht.

***

Bronnen o.a. hier, hier en hier.

***