Ken geen twijfel meer en doneer

Ken geen twijfel meer en doneer(!) Nog steeds 200.000 Nederlanders zijn zo gek dat inderdaad te doen…maar tienduizenden opzeggingen per jaar tonen het groeiend verstand

 

Het gros van Nederland is de groene drammers van Greenpeace beu, ook NRC Handelsblad gaf ze al een trap na. Maar behalve naar terreur neigende acties tegen vissers, is vooral hun leugenachtigheid zo storend. Op hun ‘Ken Geen Twijfel Meer Doneer‘-pagina voor windmolen-subsidies beweert Greenpeace nu dat windturbines niet schadelijk zijn voor wildlife. Windmolens verstoren de natuur niet…want vogels mijden de uitgestrekte turbineterreinen waarmee Greenpeace ons land wil bedekken. En hypergevoelige zeezoogdieren als dolfijnen vluchten op tijd weg, voor het heien met 200 decibel in zee begint, zodat hun gehoororgaan niet explodeert….

In hun feitenvrije campagnewereld althans. Nothing to see here, move along.

….dus wat in de Flora en Faunawet en in de laatste eeuw natuurbescherming ‘verstoring’ heet – het ongeschikt maken van leefgebied zodat vogels het omzeilen, waar tot 70 vleermuizen per turbine kunnen sneuvelen, en waarvoor zeedieren constructie ontvluchten – dat wordt in de fantasiewereld van Greenpeace plots een gunstig effect.

Niets aan de hand, de constructie van zo’n olieplatform/stad/snelweg, de wildlife is al weggevlucht als de bulldozers geweest zijn….als we Greenpeace-logica doortrekken.

De groene drammers kennen geen twijfel

De groene drammers kennen geen twijfel dankzij selectief lezen van één Imares-rapportje

Ken geen twijfel meer, doneer!
Bruinvissen worden door Typhoon Capital (4,2 miljard euro subsidies voor een turbineterrein in Natuurgebied de Noordzee) van tevoren via portofoon gewaarschuwd ‘we gaan nu beginnen’ en dus vluchten ze al op tijd weg… Als vissers een bruinvis doen vluchten heet dat ‘verstoring’….. In de visvergunning moeten vissers verder 500 meter afstand houden tot zeehonden die vissersschepen volgen voor over boord gezette bijvangst.

Zie dan nu deze bewering en hoe in steen gebeitelde ideologie leidt tot (zichzelf) voorliegen:

Trekvogels hebben vrijwel geen last van windparken. Ze vliegen er omheen of overheen. Het komt nauwelijks voor dat vogels worden geraakt door wieken.

Hoe ziet deze club dat voor zich, op de schaal waarin zij windfarms willen ontwikkelen en waarmee heel Nederland moet worden volgezet? Misschien dat ze hen bij dagblad Trouw geloven, de kerkbode voor groengelovigen. Wie geloofstwijfel kent, die pakt liever een rekenmachine.

Je moet wel bij de slechtste krant van Europa werken om dit op te schrijven....

Je moet wel bij de slechtste krant van Europa werken om dit op te schrijven….

Wat zijn de feiten in de onafhankelijke literatuur buiten een rapportje van Imares?
Wie geen twijfel wil kennen, schept dus de eigen fantasiewereld waarin de volledige turbinisering van Nederland leidt tot een nieuw soort turbine: de wildlife-vriendelijke windmolen, door een rapportje van Imares op gewenste wijze te interpreteren. Zie dan liever bijvoorbeeld deze reviewstudie in Acta Gyropterologica in 2010 ‘Bat mortality at wind turbines in North West Europe’:

..tot wel  20 dode vleermuizen per turbine

..tot wel 20 dode vleermuizen per turbine, vooral jagers van de vrije ruimte

Zie verder in het European Journal of Wildlife Research in april 2015 dat in Duitsland PER JAAR een geschatte 250.000 vleermuizen – vooral op trek – sneuvelen wanneer ze zich in de open lucht begeven. Dus dat jaarlijks 5 maal zoveel vleermuizen door turbines sneuvelen dan er overwinteren in Europa’s grootste winterrustplek, dat is volgens Greenpeace ‘niet schadelijk voor dieren’….

Screen Shot 2015-06-05 at 08.25.29

Zie bovendien deze reviewstudie van Anders Hedenstrom (Universiteit Lund) waar tot wel 70 vleermuizen per turbine kunnen sneuvelen. Zij refereren verder aan Duits onderzoek naar de impact op vogels: hoe vooral traag reproducerende roofvogels als de zeearend door windfarms worden getroffen, en zangvogels tijdens de nachttrek.

De plaatsing van turbines maakt daarnaast een heel leefgebied ongeschikter, zoals ook blijkt op de Smola-archipel in Noorwegen. Plaatsing van turbines doodde niet alleen direct zeearenden. Ze gaan voorheen geschikte leefgebieden uit de weg. Bij ganzen en zwanen is al op 1500 meter een vermijdingseffect gezien. Enorme gebieden worden dus minder geschikt voor vogels, waar ze dat eerder wel waren als rust- en doortrekgebied. Meer dan de (vaak vrij lage) killfactor per turbine is die habitatverstoring een weggemoffeld effect. Sterker nog, als ergens vrij weinig vogels per turbine sneuvelen, komt dat omdat daar geen vogels meer willen komen. Dat is dus negatief, niet positief.

De zeearend is 1 van de belangrijkste turbine-slachtoffers in Duitsland

De zeearend is een van de belangrijkste turbine-slachtoffers in Duitsland

Windfarms worden no-go area: hoe leg ik iets negatiefs uit als positief
Dus dat relatief weinig vogels in absolute aantallen door turbines gedood worden heeft te maken met VERMIJDINGSGEDRAG. Turbineterreinen worden een ecologische achterbuurt, waar je als vogel niet meer wilt zijn. Oftewel, een gebied dat voorheen WEL geschikt was, is dat na plaatsing van turbines NIET meer voor die vogels. DUS de plaatsing van turbines op de schaal die Greenpeace voorstaat, maakt heel Nederland als leefgebied minder geschikt voor een heel scala vogelsoorten en vleermuizen.

En nog veel belangrijker voor alle Nederlanders die van ons lieve landje houden: het is niet zo dat windturbines populair zijn bij omwonenden…

Ergo: zoals ik al in Vrij Nederland stelde. De Milieubeweging is de grootste vijand van de natuur. Die stelling is onbetwijfelbaar waar. Op de kerncentrale van Borssele zijn net weer kerngezonde slechtvalk-kuikens groot geworden.

Zie ook de rest van hun fantasie-argumenten in een wereld waar kernenergie niet is toegestaan, windenergie maakt Nederland gezonder…in plaats van dat omwonenden knettergek worden van het gezwiep en lawaai. Of deze:

Hoe goedkoop is 73 miljard euro subsidies voor effectief 1 procent van de energievoorziening (Energieakkoord)

Hoe goedkoop is 73 miljard euro subsidies voor effectief 1 procent van de energievoorziening? (Energieakkoord)

Windenergie is goedkoop. Hoe goedkoop zijn 73 miljard euro exploitatiesubsidies voor windmolenaars en houtbijstokers tot 2023 in Nederland (Algemene Rekenkamer), een biljoen euro kosten Energiewende voor de Duitsers? Dan verzin je hypothetische gezondheidsschade door kolencentrales. Ook een mooie: Greenpeace procedeert tegen de uitstoot van kwik door een kolencentrale in de Eemshaven, die een fractie van de hoeveelheid kwik uitstoot die in Europa vrijkomt dankzij de door Greenpeace zo vurig gewenste spaarlampen.

Windmolens vervangen geen fossiele energie, en aardgas wekt nog een fractie van onze stroom op

Windmolens vervangen geen fossiele energie en aardgas wekt nog een fractie van onze stroom op

De Poetin-kaart wordt getrokken alsof je aardgas – dat vooral in de chemische industrie en voor huisverwarming wordt gebruikt en nog maar 12 procent van de elektriciteit opwekt – met windmolens vervangt… En ja hoor, terwijl geen gram extra fossiele brandstof in de grond blijft door windturbines, beweert men:

In een wereld zonder kernenergie?

In een wereld zonder kernenergie?

Windenergie drijft de hollen-en-dan-weer-stilstaan-economie
In een wereld zonder kernenergie (waar klimaatactivisten als James Hansen nu juist vurig voorstander van zijn, evenals de voormalige campagnevoerder voor Greenpeace Mark Lynas) daar ga je dus de hele wereld laten draaien op weersafhankelijke vogelchoppers. Die deze wisselvallige output leveren op zowel korte als lange termijn, zie Wind Energy the Facts…en zie die wiebelgrafiek in blauw; dat is de voor Nederland voorspelde situatie in 2020.

The answer- wind energy destabilizes the grid- lies blowing in the wind

Een stabiel vooruitzicht in ons stabiele klimaat, die windenergie? [Bron: Wind Energy the Facts]

En de variatie op korte termijn, wanneer een storm langs Denemarken trekt:

Stabiele energievoorziening?

Stabiele energievoorziening? Windenergie is de motor van de hollen-en-stilstaan-economie [Bron: Wind Energy the Facts]

…en dan nu weer terug naar de fantasiewereld van Greenpeace: The answer is blowing in the wind, windenergy destabilizes the Grid en destroys our wealth, economy, wildlife etc…

Facebookspam voor zij die geen twijfel kennen

Facebookspam voor zij die geen twijfel kennen

Voor de mensen die durven twijfelen aan de met reeds 57 miljoen Postcode Loterij-euro’s gevoede propaganda: deel dit bericht.

En Greenpeace: jullie zijn zo ontzettend over datum/achterhaald, wanneer doen jullie Nederland een plezier en heffen jullie jezelf ein-de-lijk op?

Alle screenshots maakte ik zodat ze de content niet kunnen wijzigen en het bewijs is geleverd, namelijk dat Greenpeace een leugenachtig bedrijf is dat maar één ding wil: U met hun leugens geld uit uw zakken kloppen zonder enige interesse in de negatieve ecologische en economische  effecten van het beleid dat zij voorstaan.