WNF befehl und AH folgt!

WNF befehl und AH folgt!

Tjebbe Onnes van Albert Heijn stelt samenstelling van het visassortiment niet af op consumenten… Hij laat zich leiden door campagne-druk van anti-wetenschappelijke (zie deel 1 en deel 2 van deze serie) doch puissant rijke activisten (WNF kreeg al 330 miljoen euro Postcode Loterij). Daarom verkoopt Appie Heijn geen heerlijke vettige (kweek)paling meer sinds 2010. Het Wereld Natuur Fonds vertelde Onnes dat de paling zou uitsterven. Onnes mag enkel nog WNF-vis verkopen met MSC-labeltje.(van WNF/Unilever)

  • Dus dan springt Onnes in de houding, roept ‘Earth First’, zegt een gebedje voor Moeder Aarde, neemt een slok Rooibosthee en met zweetdruppels op zijn voorhoofd rent hij voor Carel Drijver en zijn Ingvild om aan hun eisen te voldoen. Terwijl Carel een achterafkamertje opzoekt bij de AH met Ingvild om haar eens flink te… voorlichten over het redden van de oceanen. Er klinkt gehijg en gezucht achter de deur, oh, ja, oooh, nee, oh ja, wat raken die zeeen leeg in 2050!
  • Als het WNF-Oceanenpaar dan rood nagloeiend als MSC-kreeften weer terugkeert in Onnes zijn blikveld, knielt Onnes en zegt hij: ‘zijn jullie nog boos op me, ik heb alle vis uit de schappen weggegooid, die niet jullie goedkeuring heeft. Accepteer mij nu!  Wees toch goed voor Albert Heijn in media, zeg ons dat we duurzaam zijn! Oh alsjeblieft, please, toe…’

Tjebbe, wees welkom in de realiteit
…Wanneer ik even mijn verbeelding loslaat, maar laten we terugkeren naar de realiteit. En als Tjebbe Onnes zich na onderstaande achter de oren krabt, wil ik hem uitdagen/ uitnodigen: ga een keer met ons mee in de realiteit kijken. Zoals ik ook met mijn Vereniging Wetenschapsjournalisten Nederland deed voor onze visexcursie met de TX10, waar Simon Rozendaal net over schreef in Elsevier: laat je niet voor de gek houden en chanteren door die activisten Tjebbe…wees welkom in de realiteit, en vergelijk die met de jouw door het WNF aangesmeerde campagne-‘waarheid’.

Doe jezelf niet te kort, en je klanten. Je moet die vissers ook niet geloven, je hoeft niemand te geloven: kijk zelf hoe het zit!

Een rek gerookte uitgestorven paling in 2015, voor een vis die er in 2009 niet meer zou zijn smaakte hij fantastisch

Een rek gerookte uitgestorven paling in 2015, voor een vis die er in 2009 niet meer zou zijn smaakte hij fantastisch

De paling zou al in 2009 uitsterven, maar luisterde niet naar Willem Dekker
Stierf die paling ook uit in 2010? Het antwoord is: neen, een vis die ijstijden overleefde en miljoenen jaren meegaat sterft niet uit op commando van het Wereld Natuur Fonds. Daarnaast, er werd al jaren nagedacht over herstelmaatregelen van de aalstand, geheel zonder enige constructieve bijdrage van het Wereld Natuur Fonds.

Onder druk van biologen als Willem Dekker van Imares werd in 2009 op Europees niveau een aalmanagementplan ingesteld, waarvan ook een Nederlandse versie werd ontworpen. Want het ging slecht met de paling in zowel Nederland als andere landen door een combinatie van factoren als (over)bevissing en vooral ook de onmogelijkheid van glasaal om fatsoenlijk in te trekken in de door dijken en gemalen afgesloten polder. En uit te trekken als volwassen schieraal, om dan ergens in de Bermuda Driehoek zich voort te planten.

De uitspraak dat de paling zou uitsterven, heeft het WNF geleend van Willem Dekker (Imares). Dekker is eenoog-koning in het land van de aalwetenschap, omdat van deze oervis bijna geen gegevens bestaan in Europa behalve in Nederland: die van de vangsten in het (onnatuurlijke) IJsselmeer in afgelopen eeuw, en de momenteel ter discussie staande glasaalindex van Imares bij Den Oever. Zo werd de voor Nederland unieke dalende trend in paling model voor heel Europa, terwijl de internationale glasaalintrek al jaren vele malen groter was. Dus de veilingaanvoer in het IJsselmeer werd zo gelijkgesteld aan de daadwerkelijke stand in heel Nederland.

Terwijl herberekening van Imares (door ook sloten en binnenwateren mee te rekenen) al een 2 maal grotere paling-populatie gaf dan ‘officieel’ in het Nederlands Aalbeheerplan 2009 staat.

Dekker riep in 2004 dat ‘de aal over 5 jaar uitsterft’. In 2009 kwam de aal nog in heel Europa voor, maar Dekker’s alarmkreten hadden toen wel tot het Europese aalmanagementplan geleid, waarmee hij definitief aan de bal kwam.

Het doel van dat aal-managementplan was gecontroleerd bestandsbeheer, met behoud van gecontroleerde consumptie. Nederlandse palingkwekers, dat zijn ongeveer 15 bedrijven, moeten de glasaal die ze voor de Franse kust betrekken nu voor 60 procent uitzetten als pootaaltjes (opgroei-paling) in daarvoor geschikt water. Daar krijgen ze dan Europese visserij-subsidies (EVF) voor. Afgelopen week zetten ze er weer 400.000 van uit. Daar hopen die palingboeren van Dupan (Duurzaam Palingfonds, dat onderzoek en herstel met consumptie betaalt) dan media-aandacht voor te krijgen.

Maar wat doet het Wereld Natuur Fonds met Stichting Ark ook precies op die dag via een media-actie: even verderop een paar steuren uitzetten voor anderhalf miljoen euro loterijgelden…

Geheel toevallig.

En direct roept Sportvisserij Nederland weer iets onaardigs over beroepsvissers: die staan die WNF-steur in de weg. Ze werken qua media goed samen, die campagneclubs, maar investeren GEEN ENKELE EURO in daadwerkelijk herstel. Als er al iets gebeurt moet de overheid dat doen.

Glasaal kan moeilijk intrekken door barrieres, maar visvriendelijk spuibeheer is al 50 jaar een belofte voor de toekomst

Glasaal kan moeilijk intrekken door barrieres, maar visvriendelijk spuibeheer is al 50 jaar een belofte voor de toekomst

WNF en Greenpeace en hun Postcode Loterij-gefinancierde pesterij
Het Wereld Natuur Fonds loopt de Dupan-mensen stelselmatig te traineren samen met de naar terrorisme neigende activisten van Greenpeace, althans, zo vertelde Alex Koelewijn op onze vistrip voor Wetenschapsjournalisten. Terwijl die palingboeren hun eigen visie op aalherstel willen uitvoeren met de internationale Sustainable Eel Group. En een natuur/milieuclub Vereniging Kust en Zee, die niet enkel met fondsenwerving en geld bezig is, maar die constructief wil zijn.

Waar WNF aanvankelijk in 2008 met de palingsector zou SAMENWERKEN aan herstel- er waren onderlinge besprekingen- kwam toen in 2009 de Postcode Loterij met 10 miljoen campagne-euro’s over de brug. Om alarm te slaan over ‘overbevissing’ in de ‘Oceanen’-campagne. Van de ene op de andere week ging volgens de palingboeren bij het WNF toen de deur dicht, en werd het Nederlandse WNF van partner plots een plaag voor de palingboeren. Plots ging WNF met de naar terrorisme neigende activisten van Greenpeace (co-beneficient van de Oceanen-miljoenen) actie voeren TEGEN de sector, samen met Sportvisserij Nederland. Sportvissers wilden toch al van de beroepsvisserij af, die willen zelf paling stiekem mee naar huis nemen.

En de rest is geschiedenis. Het Engelse WNF werkt overigens WEL samen met de Britse palingsector. Die beroepsvissers in Nederland moesten overigens terecht fors inleveren met palingvangst, ze vingen veel meer dan er productie was en dat was oerstom. Maar dat is geen reden om alle consumptie te verbieden, die volgens IUCN juist onder voorwaarden kan bijdragen aan herstel: ook bij zeldzamer geworden beesten.

...zo worden ze bijna niet meer gemaakt

Palingroker…zo worden ze bijna niet meer gemaakt

Mag ik Tjebbe Onnes vragen WAAROM hij hier het Wereld Natuur Fonds zou geloven?
Beste Tjebbe, ben je zelf zo’n bio-organisch gemanicuurde milieuactivist met een poster van Jolande Sap aan de muur? Of ben je gewoon ‘gullible‘, naïef en goedgelovig? Een fondsenwervend bedrijf dat zelf geen onderzoek doet, noch enige voeling met de praktijk. Maar dat zichzelf in bedrijf houdt met al dan niet bestaande problemen die meer WNF als enige oplossing hebben. Waarom bepaalt dat voor mij- via overtreding van het consumentenrecht met valse informatie- wat ik wel en niet bij jullie mag kopen?

Het Wereld Natuur Fonds heeft een vaste werkwijze, die Al Capone ook succesvol toepaste, maar dan met een groen verfje:

Vind een probleem (uit)>>> Maak kabaal in media (‘de zee is leeg, de ….sterft uit, het klimaat gaat naar de sodemieter, de aarde vergaat’), met je marketingbudget van tientallen miljoenen euro’s per jaar. Zet dan druk op de handel om jouw ‘oplossing’ te adopteren en dreig anders met imagoschade- eventueel samen met Greenpeace of zo’n andere club met wie ze achter de schermen samenwerken. Weigert de handel mee te doen, dan zet je miljoenen euro’s in om de handel te beschadigen in media, en biedt je jouw ‘bescherming’ aan als alternatief…

Spoelsoorteermachine houdt vangst nat, bijvangst gaat levend terug, tenzij meeuwen en zeehonden er beslag op leggen

Spoelsoorteermachine houdt vangst nat, bijvangst gaat levend terug, tenzij meeuwen en zeehonden er beslag op leggen

Bijvangst platvis garnalenvisserij al 50 jaar opgelost
Wat die ‘bijvangst van platvis’ betreft: dat probleem was al in de jaren ’60 opgelost door het Rijks Instituut voor Visserij Onderzoek (RIVO), het tegenwoordige Imares maar toen nog wetenschappelijk verantwoord. Zij ontwikkelden de nu verplichte spoelsoorteermachine, waarmee bijgevangen jonge platvis levend over boord kan. In de netten zit een ontsnappingsgat voor platvis (zeeflap), zodat de grotere platvis gewoon in zee blijft.

Er worden wel de nodige door de meeuwen  opgesnoept, en je moet ‘m goed gebruiken. En foei foei, die garnalenvissers halen die zeeflap ’s zomers wel eens uit de netten, omdat hij anders volloopt met wieren. Maar het probleem dat het WNF jullie aanwrijft om MSC op te dringen bij garnalen, is in principe dus al 50 jaar opgelost. En dan nog, als we dan kijken naar de ENIGE studie waarop het WNF zich KAN baseren, die van Ingrid Tulp in 2010 waarbij ze bijvangst monitorde van 0,1 procent van de visserij-inspanning. Dan zien we dat het bijvangstvolume voor enkele procenten uit platvis bestaat, de rest is vooral ondermaatse garnaal. Die weer direct levend terug in zee gaat.

Trouw volger van vissersschepen, deze visser

Trouw volger van vissersschepen, deze visser

Als de meeuwen en zeehonden niet ingrijpen.

Tjebbe, geloof mij niet, je kunt me controleren- lees ook de Sustainable Fisheries Guide die ik maakte over de (zin en onzin van) visserij en duurzaamheid. Met bronvermelding van gebruikte literatuur zodat je kan checken, waar ik de mosterd vandaan haal. En lees mijn rapportjes over het Wereld Natuur Fonds, Wereld Bestuur Fonds deel 1 (financien) en deel 2 (effectiviteit) Voor vragen ben ik altijd bereikbaar, en doe die WNF-gekkies de groeten. Ze zijn gek op me!

Door zelf na te denken, onderzoek te doen, vragen te stellen en de roze bril af te zetten die marketingmiljoenen in media maakten, leerde ik het WNF kennen zoals het was: een leugenachtig fondsenwervend bedrijf dat dieren gebruikt om zichzelf in bedrijf te houden, goed in campagne voeren maar ineffectief in datgene waar ze voor zouden bestaan: constructieve natuurbescherming met duurzaam effect in de praktijk.

Natuurlijk, het WNF is goed in reclame en dus geschikt om de AH een groen verfje te geven, want ach: wat is waarheid, behalve wat de aandeelhouders vragen… . Ik ben niet naief. Maar toch: Ik heb de misschien ijdele hoop dat je ook mens en consument bent die niet graag beetgenomen wordt. Dan zie ik een opening. Of je kunt, net als bij de Plus meteen met juristen gaan dreigen. Dat zou me verdrietig maken.