Nergens is wild zo goed zichtbaar als in het bejaagde Nationaal Park de Hoge Veluwe

Nergens is wild zo goed zichtbaar als in het bejaagde Nationaal Park de Hoge Veluwe

Het Vakblad Natuur Bos en Landschap laat in het juni-nummer Natuurmonumenten de uitkomst publiceren van een leken/leden-raadpleging met de vraag: hoe moeten wij onze natuur beheren? De uitkomst van het leken-advies? ‘Wij willuh dierruh zien en jacht is heeeeeeel zielug!’

Dat advies van de kapster om de hoek is de quasi-democratische rechtvaardiging voor de geldzucht van de directie van Natuurmonumenten. Die aast op meer geld, zoals via bezuinigingen op beheer. Dierverwaarlozing in omrasterde en dichtbevolkte Veluwse natuurparkjes met de groene verf van ‘natuurlijkheid’ helpt de acceptatie van die geldzucht. Professionele jagers kosten geld om de wildstand op de Veluwe binnen draagkracht te houden van dit voedselarme gebied.

De nieuwe visie van Natuurmonumenten, wanneer je door de marketing heenprikt? Wild van Natuurmonumenten moet nu eerst ver boven draagkracht van de armoedige Veluwe uitgroeien, door ziektes wegrotten die als bacteriële wolven om zich heen vreten bij overpopulatie in een verzwakt bestand. De rest van de overpopulatie moet uitgehongerd de weg op rennen op zoek naar voedselrijkere landbouwgronden. Voor zover dat wild haar weg vindt tussen de eindeloze rasters aangelegd dankzij begrazingsbeheer van de ‘Grenzeloze Veluwe’.

Dan moet het bij buren van Natuurmonumenten schade veroorzaken. Daarna moet de overheid opdraaien voor de laksheid en bezuinigingen van Natuurmonumenten. En als sluitstuk mogen jagers dan weer de rotzooi opruimen die Natuurmonumenten veroorzaakt. Terwijl het Natuurmonumenten was die tot het laatst lobbyde voor afschaffing van de wildlijst.

Ze stellen voor dat de overheid en hun agrarische buren voor hun wild de kosten moeten dragen. Omdat Natuurmonumenten al sinds 1979 krampachtig omgaat met de jacht (Nee, tenzij), en dat vooral zo wil houden. Jagen doet Natuurmonumenten alleen stiekem.

Gooi met termen als zichtbaarheid van wild, natuurlijker populaties, en de directie kan weer vooruit met het negeren van decennia ecologische literatuur over wild- en populatiebeheer. Wat onderhand traditie is bij deze Loterij- en medialieveling met 191 miljoen euro belegd vermogen op de beurs. Een met de overheid verweven en door D66-miljonair voorgezeten club, die sinds 2000 al 700 miljoen euro subsidies ving. Als Natuurmonumenten preekt over ‘de natuurlijkheid’, dan bedoelen ze ‘onze eigen laksheid en luiheid met een groen verfje’.

Zoals je gisteren ook kon zien bij docu over Yellowstone: de wolf stuurt populaties hoefdieren. Maar ze minderen aantallen ook met wel 80 procent, in weerwil van wat de Groninger grote grazers-sekte wil doen geloven

Zoals je gisteren ook kon zien bij docu over Yellowstone: de wolf stuurt populaties hoefdieren. Maar ze minderen aantallen ook met wel 80 procent, in weerwil van wat de Groninger grote grazers-sekte wil doen geloven

Ze negeren bijvoorbeeld het feit dat dichtheden wild op de Veluwe in een natuurlijke situatie- met wolven bij Wolfheze- juist 6 maal lager kunnen zijn, zoals blijkt uit de review/metastudie van Ripple en Beschta in het European Journal of Wildlife Research. Op een Veluwe in oertoestand zou wild juist MINDER zichtbaar zijn. Ook is het onzin dat wild meer zichtbaar wordt, als je niet jaagt. In het bejaagde Nationaal Park de Hoge Veluwe kun je de edelherten praktisch aanraken.

De wijze waarop je jaagt is belangrijk. Dat laat je doen door mensen die kennis hebben. Wat mij betreft komen er ook wolven op de Veluwe. Maar je krijgt ze niet zonder overlast in ons dichtbevolkte land op het populatieniveau, waarbij het voordelen op levert. En dan heb je liever een menselijke jager in je achtertuin met spelende kinderen en je huishondje, dan een roedel wolven. In een land met 17 miljoen mensen moet je in een stadspark dat de Veluwe is pragmatisch blijven. Natuurmonumenten kiest voor starre ideologie, overgoten met de macht van miljoenenmarketing.

Natuurmonumenten schiet overigens flink in het rond. Alleen laten ze de dode dieren vervolgens wegrotten, waar andere organisaties dat kostelijke vlees liever voor consumptie behouden. Terwijl ze tegelijk wel weer het ‘wildernisvlees’ van hun overschot door Free Nature uitgebate grote grazers laten verkopen, afgelopen jaar weer 140 dieren. 

Natuurmonumenten heeft echter lak aan ecologische kennis, verkiest ideologie boven de realiteit, en laat zich nooit bijsturen door veldgegevens bij haar beheer. Als ze die gegevens al bijhouden. Dat stellen ook kritische ecologen als Rob Bijlsma vast, en de van Natuurmonumenten afkomstige ecoloog Wim Knol, nu werkzaam bij de Jagersvereniging.

Het sluitstuk is nu dat de kapster om de hoek onder het mom van ‘leden betrekken bij beleid’als excuustruus mag dienen, voor een directie die liever op beheer bezuinigt dan op haar bonusbeleid.

Screen Shot 2015-07-06 at 08.58.24Een club die een leden-enquête maatgevend laat zijn voor haar beheer: hoe deskundig ben je dan? Onder reclamemannetje Marc Bonus van den Tweel is Natuurmonumenten verder vervallen tot 1 beheersfilosofie: GEEF ONS GELD! En daarvan afgeleid: vindt ons toch weer leuk en loop niet meer zo hard bij ons weg.

Alleen als je radeloos bent en het als directie zelf ook niet meer weet, laat je de kapster om de hoek beslissen over hoe je gebieden moet beheren. Oftewel: waarom Natuurmonumenten nog 1 hectare nieuwe natuur toewijzen met het argument dat zij de deskundige beheerder zijn? Als zij leken raadplegen met de vraag hoe te beheren. Of je laat als Nederlandse Bank Maurice de Hond ‘De Nederlander’ vragen hoe het financiële beleid vorm moet krijgen….Dan ben je radeloos, van het padje af, enkel nog bang om niet meer lief gevonden te worden.

Help ook mee ons doel te realiseren: 100 duizend ex-leden in 2015!

Help ook mee ons doel te realiseren: 100 duizend ex-leden in 2015!

Ook afgelopen jaar kozen 45 duizend leden het hazenpad bij Natuurmonumenten, om zich bij de stormachtig groeiende club van ex-leden te voegen. Dit jaar gaat de ex-ledenclub 100.000 nieuwe leden scoren. Zie voor meer details voor onze ontledings-actie de Facebook-pagina van Hans Keuper en het nieuwe voorlichtings-initiatief Natuurmonumenten Liegt. Wij brengen de leden-populatie graag meer in overeenstemming met de natuurlijke draagkracht van Nederland.

Uiteindelijk heeft Natuurmonumenten ooit onder Pieter Winsemius, jaren commissaris van de Postcodeloterij, dankzij de Postcodeloterij via een dure direct mail actie een verdubbeling van ledental gekocht. En vervolgens tuigden ze een 20-30 miljoen euro per jaar kostend marketingapparaat op, om die leken lid te houden. Dat zijn dus gekochte leden, niet mensen die Natuurmonumenten bij eerlijke informatie nog zouden steunen. Wij denken dat een populatie van maximaal 300.000 leden een meer natuurlijke afspiegeling vormt van de resterende steun voor Natuurmonumenten.

Niet overtuigd? Lees de 9 misstappen van Natuurmonumenten in de ‘Geldmachine Natuurmonumenten-reeks’op Climategate.nl. Dat kan HIER. Sluit je vandaag nog aan en wordt ex-lid van Natuurmonumenten.