Straks is dit legaal in Achtergeblevistan en heet het 'predatiebeheer'

Straks is dit legaal in Achtergeblevistan en heet het ‘predatiebeheer’

In de Boswet zat de Herplantplicht die na boskap verplicht om het gekapte oppervlak te compenseren. Vooral natuurclubs als Staatsbosbeheer ontduiken deze herplantplicht omdat zij formeel een uitzondering mogen vormen. Dat  blijkt uit dit rapport van Probos ‘Bosomvorming zonder compensatie‘ dat ik uit een hoekje van internet vis. In de nieuwe Wet Natuurbescherming poogden natuurclubs voor zichzelf een uitzondering te bedingen op de herplantplicht.

Staatsbosbeheer velde in de periode 2000-2010 ongeveer 150 hectare bos per jaar zonder herplant, en dat is dan dus buiten de reguliere boskap om voor houtoogst. Andere natuurclubs zagen per jaar ook tenminste 150 hectare bos per jaar om zodra ze subsidie krijgen voor ‘natuurontwikkeling’, zoals de aanleg van een heideveldje of stuifzandje. Ook dat gebeurt zonder herplant.

Veel illegale kap, vooral van kleine percelen in Friesland

Veel illegale kap, vooral van kleine percelen in Friesland

We zien ook dat in het land van het geheven groene vingertje illegale boskap aan de orde van de dag is. Er sneuvelde in de periode 2006-10 ongeveer 250 hectare bos op illegale wijze, vooral in Friesland zaagt men in het wilde weg.

Ook de overheid met haar asfaltprojecten houdt huis in het bos: de extra randweg om Eindhoven kostte ook meer dan 340 hectare bos.

De Centrale As, overheid is de grootste bos en landschapsloper

De Centrale As, overheid is de grootste bos en landschapsloper

Uit eerdere CBS-cijfers zou nu blijken dat na eeuwen van groei in het bosareaal sinds 2000 een daling inzette van 6000 hectare. Maar die cijfers blijken niet betrouwbaar. Hoe dan ook: in een land met vleermuis-flyovers, ottertunnels van 3 ton euro per stuk, de eekhoornbrug, bever- en bultrugprotocollen, ecoducten van 30 miljoen euro en damhert-overschotten die een subsidieclub Rewilding Europe naar Bulgarije wil exporteren op onze kosten, en miljarden euro’s om boerengrond op te kopen voor natuurontwikkelilng….

….weten we zelfs niet hoe ons eigen bos er aan toe is en kappen we illegaal. En legt de provincie Friesland een zinloze vierbaansweg dwars door het singellandschap van de Friese Wouden, zodat bestuurders in provinciegaatje Dokkum (13.000 inwoners) en Tiejtjejtieerksteradiel hun eigen aansluiting krijgen op de vaart der volkeren voor minimaal 300 miljoen euro Rijkssubsidies. En vooruit, ze verdubbelen ook een rustige provincie-tweebaans naar Assen dwars door heide en coullissenland van de Stellinwerven omdat bij noordelijke bestuurders de Fooroit g ‘hang alleen over asfalt kan lopen bij gebrek aan hersens om iets beters te bedenken.

En tegelijk voert Natuurmonumenten de kap van bos op om meer winst te kunnen maken, zodat Marketing van den Tweel (krijgt 40 mille meer salaris dan Mark Rutte) zijn bonus kan krijgen. En liegen zij dat ze geen commerciële houtkap uitvoeren.

We blijven een dubbelzinnig en wonderlijk landje.