Meesurfend op de groene hype heeft de Paus met zijn onophoudelijke propaganda voor een pro–actief klimaatbeleid zijn kudde, en de mensheid in het algemeen, een slechte dienst bewezen. Een dergelijk beleid kost thans reeds zo’n miljard per dag en heeft geen enkel aantoonbaar effect op het klimaat. De CO2–concentratie in de atmosfeer stijgt nog steeds, maar de temperatuurstijging is ruim 18 jaar geleden gestopt. En zelfs prominente AGW–proponenten (AGW = ‘Anthropogenic Global Warming’) voorzien geen spoedige hervatting van de opwarming. De financiële offers van dit beleid, waaronder een aanzienlijke verhoging van de energieprijzen door de invoering van ‘duurzame’ energie, treffen de armen, met wier lot de Paus –  terecht – is begaan, het zwaarst, omdat het hier om basisbehoeften gaat.

De Paus is gevormd in Argentinië in een politieke cultuur van het populistisch Peronisme. Op religieus gebied vierde de zogenoemde bevrijdingstheologie hoogtij. Het is een theologie/ideologie die kritisch, zo niet vijandig staat tegenover de markteconomie, ofwel het kapitalisme.

De Paus heeft verklaard dat de aarde op een immense hoop vuilnis gaat lijken. Het is weer zo’n uitspraak die het alarmisme aanwakkert. Hij heeft zich onder het banier van de seculiere religie van ‘duurzaamheid’ geschaard. Deze staat op gespannen voet met economische groei. Het lijkt erop dat de Paus hiermee terug wil naar de stagnatie van de Middeleeuwen, toen er nagenoeg geen economische groei was en de levensverwachting zo’n 30 jaar.

Georg Will schrijft daarover:

The saint who is Francis’ namesake supposedly lived in sweet harmony with nature. For most of mankind, however, nature has been, and remains, scarcity, disease and natural — note the adjective — disasters. Our flourishing requires affordable, abundant energy for the production of everything from food to pharmaceuticals. Poverty has probably decreased more in the past two centuries than in the preceding three millennia because of industrialization powered by fossil fuels. Only economic growth has ever produced broad amelioration of poverty, and since growth began in the late 18th century, it has depended on such fuels.

Matt Ridley, author of “The Rational Optimist,” notes that coal supplanting wood fuel reversed deforestation, and that “fertilizer manufactured with gas halved the amount of land needed to produce a given amount of food.” The capitalist commerce that Francis disdains is the reason the portion of the planet’s population living in “absolute poverty” ($1.25 a day) declined from 53 percent to 17 percent in three decades after 1981. Even in low-income countries, writes economist Indur Goklany, life expectancy increased from between 25 to 30 years in 1900 to 62 years today. Sixty-three percent of fibers are synthetic and derived from fossil fuels; of the rest, 79 percent come from cotton, which requires synthetic fertilizers and pesticides. “Synthetic fertilizers and pesticides derived from fossil fuels,” he says, “are responsible for at least 60 percent of today’s global food supply.” Without fossil fuels, he says, global cropland would have to increase at least 150 percent — equal to the combined land areas of South America and the European Union — to meet current food demands.

Francis grew up around the rancid political culture of Peronist populism, the sterile redistributionism that has reduced his Argentina from the world’s 14th highest per-capita gross domestic product in 1900 to 63rd today. Francis’s agenda for the planet — “global regulatory norms” — would globalize Argentina’s downward mobility. …

De uitspraken van de Paus zijn overigens niet bindend voor Katholieken. De Pauselijke onfeilbaar geldt alleen maar voor uitspraken in geloofszaken die ex cathedra zijn gedaan.

Een van de belangrijkste adviseurs die een stempel heeft gedrukt op de klimaatpassages van de recente encycliek, Laudato Si, Hans-Joachim Schellnhuber, directeur van het ‘Potsdam Institut für Klimafolgenforschung’ (PIK), is een van de meest extreme klimaatalarmisten. Hij is voorstander van geboortecontrole en anti markteconomie. De Paus heeft niet geluisterd naar adviseurs die andere opvattingen hebben, zoals de Australische aartsbisschop Pell. In tegenstelling tot Paus Franciscus hebben zijn voorgangers wèl geluisterd naar kritische opvattingen van de wetenschappers over de AGW–hypothese.

Pell:

We can only attempt to identify the causes of climate change through science and these causes need to be clearly established after full debates, validated comprehensively, before expensive remedies are imposed on industries and communities. This is the way both science and democracy are intended to function, and is one path to truth. …

The rewards for proper environmental behaviour are uncertain, unlike the grim scenarios for the future as a result of human irresponsibility which have a dash of the apocalyptic about them, even of the horsemen of the Apocalypse. The immense financial costs true-believers would impose on economies can be compared with the sacrifices offered traditionally in religion, and the sale of carbon credits with the pre-Reformation practice of selling indulgences. Some of those campaigning to save the planet are not merely zealous but zealots. To the religionless and spiritually rootless, mythology — whether comforting or discomforting — can be magnetically, even pathologically, attractive.

Dit zijn opvallende uitspraken voor een kerkvader. Zijn voordracht getuigt van grote eruditie, bewijst dat hij zich goed in de materie heeft verdiept en zich niet heeft laten misleiden door de onophoudelijke klimaatpropaganda.

En wat zegt de wetenschap? Op Climategate.nl wordt daar dagelijks over gerapporteerd. Maar één nieuwtje wil ik de lezer niet onthouden. En dat is de recente studie van Craig Idso. Hij heeft een aantal klimaatmodellen bestudeerd is nagegaan hoe goed zij het verleden hebben ‘voorspeld’, ofwel het verleden hebben weten te simuleren (‘hindcasting’). De uitkomst was bedroevend:

Craig Idso concludeerde:

Altogether, therefore, we find (and document) a total of 2,418 failures of today’s top-tier climate models to accurately hindcast a whole host of climatological phenomena. And with this extremely poor record of success, one must greatly wonder how it is that anyone would believe what the climate models of today project about earth’s climate of tomorrow, i.e., a few decades to a century or more from now.

In concluding, therefore, it would seem to be the height of folly to place any faith (attention Pope Francis) whatsoever in the predictions of even the very best of today’s most up-to-date climate models, regarding the thermal status of a future atmospheric-CO2-enriched world.

Kortom, de computermodellen konden niet worden gevalideerd.

Maar in zijn encycliek, Laudato Si, heeft de Paus aan dat alles geen boodschap. Hij deint mee op de golven van de meest extreme vormen van klimaathysterie. Dat is uit wetenschappelijk, economisch, alsook moreel oogpunt verwerpelijk. Dat laatste vanwege het feit dat hierdoor miljarden mensen worden getroffen die in armoede leven met alles wat daarbij hoort, zoals ondervoeding, ziekten die hadden kunnen worden voorkomen, en vroegtijdig overlijden. In de ontwikkelde landen leidt het klimaatbeleid tot een massale overdracht van inkomen van arm naar rijk via de subsidiëring van hernieuwbare energie. Dat is alles behalve de inkomensnivellering die onze linkse vrienden zeggen na te streven. Maar je hoort ze daar nooit over. Zouden het zelf niet weten? Of houden zij hun volgelingen met opzet in onwetendheid?

De filosofie van Laudato Si is in strijd met de rationaliteit en Verlichting en een regressie in het obscurantisme. Het heeft de RK Kerk 350 jaar gekost om verontschuldigingen aan te bieden voor wat zij de 17eeuwse natuurkundige, Galileo Galilei, heeft aangedaan toen deze beweerde dat de aarde niet het centrum van het heelal was. Hoe lang zal het dit keer duren?

Voor mijn eerdere bijdragen over klimaat en aanverwante zaken zie hierhier, hier, hier en hier.