Het plaatje zegt voldoende over de chemofobische en activistische denkwereld van deze nepjournalisten

FEIT!!! Het plaatje zegt voldoende over de chemofobische en activistische nondenkwereld van mainstreamjournalisten, waarbij alle axioma’s van milieuactivisten als feitelijk juiste insteek van het verhaal gelden. Op het plaatje staan de journalisten van Platform Authentieke Journalistiek afgebeeld

Wanneer Jean Wanningen voor Follow the Money schrijft weet je dat iemand met kennis van zaken iets uitzoekt. Anders wordt dit, wanneer een platform van ‘authentieke‘ mainstream-mediavullers kans krijgt om samenweringstheorie als feit te presenteren. Zoals over het vermeende negatieve milieu-effect van het trans-Atlantische handelsverdrag TTIP. De twee grootste economieën van de wereld, de VS en EU- samen goed voor de helft van het mondiale BBP- sluiten een overeenkomst om verdere handelsbarrieres op te heffen, na het consulteren van bedrijven aan beide zijden van de plas.

However, tariffs still impose costs that are not negligible. The WTO estimates21 average MFN tariffs of the US and the EU at 3.5% and 5.2% respectively. Moreover, both the US and the EU maintain tariff peaks in sectors of economic interest to the other partner (see section 2.3.1).

en

Globally, trade and investment liberalisation are important drivers of economic and social gains. Given that in 2011 the US accounted for 16.8% of overall EU goods and services trade, while the EU represented 17.2% of US overall trade, the immediate consequence of untapped trade and investment potential is a lower level of economic welfare on both sides of the Atlantic compared to the level that might be attained.

Proeven wij hier al een..ooooeehhh….neo liberale samenzwering bedoeld om het wereldklimaat te bederven zodat sigarenrokende hoge hoeden in hun vuistje gaan lachen?

Fossiele brandstofverbruiker nadert door de regen

Fossiele brandstofverbruikende CO2-crimineel nadert door de regen

Economische groei betekent groene ellende, het axioma van orthodoxe milieubeweging is uitgangspunt samenzweringstheorie
Onze authentieke mediavullers zien hier nu een klimaatcomplot in, volgens de volgende redenering: meer vrije handel tussen EU en VS zal tot meer productie en consumptie leiden en dus tot meer energieverbruik, en dat energieverbruik zal fossiel zijn (vanzelfsprekend, wat anders….)en dus allerlei klimaat- en milieurampen veroorzaken. En dat zou men dan onder het tapijt schuiven. Omdat ze bij de Europese Commissie in 2013 schrijven:

Even under the most extreme scenario (C.2), the impact on global emissions is expected to be small (11m tonnes CO2, 0.07% of the current annual rate compared to the baseline). The main changes are expected in the US (3.9m tons) and the EU (3.6m tons)69 because of growth in these economies and China (4.3m tons), because of its less environment- friendly product techniques. Other parts of the world see either a rise or a dampening of their emissions, but impacts are more limited.

De activist-journalisten van PAJ hebben dus 4 axioma’s, die niet ter discusssie staan, ze zijn uitgangspunt en tegelijk bewijs van hun verdenkingstheorie:

  1. Economische groei is slecht voor ‘het milieu’
  2. Fossiel brandstofverbruik leidt tot catastrofale klimaatveranderingen, want dat wordt het luidste door iedereen geroepen en waarheid is wat iedereen het hardste roept
  3. Er is een rendabel alternatief voor fossiel brandstofgebruik in economieen die nu voor meer dan 80 procent op fossiel draaien, maar dat wordt niet aangewend
  4. Deelname van de EU aan Kyoto is goed, de VS is slechter dan de EU omdat zij onder Vice President Al Gore besloten niet mee te doen aan Kyoto

Want wat schrijven onze samenzweringsdenkers van het Platform Pruljournalistiek voor FTM:

Het doel van TTIP is om productie, handel en consumptie te stimuleren. Als gevolg hiervan nemen ook het gebruik van natuurlijke hulpbronnen, CO2-uitstoot en vervuiling toe. De Europese Commissie stelt in haar eigen studie dan ook vast dat de verwachte extra handel onvermijdelijk een negatief effect zal hebben op het milieu en een gevaar is voor de biodiversiteit.

RZ15.Regen (18)

Daar istie al, de bi o di ver si teit. Noem mij eens 1 diersoort die in Europa of de VS dankzij TTIP het loodje gaat leggen. Terwijl zelfs volgens de Living Planet Index van het WWF in welvarende landen sinds 1970 de populaties van gewervelde dieren TOE nemen? Dus waar is die negatieve relatie tussen economische groei en jullie biodiversiteit?

Screen Shot 2015-08-12 at 11.35.51

En wat zegt die befaamde studie van ze, dat niet een studie of een gedegen onderzoek is maar exact de zelfde notitie van de Europese Commissie op bladzijde 49

Every scenario under the FTA and the intermediary policy option increases trade and thus the need for resources for production.70 This may increase waste and may pose dangers for both natural resources and the preservation of biodiversity. Indirectly, the changes in output in some sectors may affect their environmental impacts, whether positive or negative. As half of EU land is farmed, the impact on agriculture can play a role here.71 For example, a strong decline in the beef sector would reduce extensive grazing, which contributes to maintaining valuable habitats, land management and maintenance of grassland carbon pools.

However An estimation of the intensity of use of natural resources based on the sector input-output relations predicts only a minimal increase (0.01%) in the intensity of use even under the most extreme scenario (C.2),.72

In addition, it is expected that the negative impact of the different policy options on waste, biodiversity and natural resources would be mitigated to some extent by benefits flowing from increased trade in environmentally sustainable goods and services, and increased cooperation between the two partners.

Tot zover de enorme impact van deze enorme samenzwering van Uncle Sam tegen ‘het milieu’, en hun samenzwering om onze klimaatdoelen te verwateren. Mag ik dit een beetje erg dun vinden? Ik weet dat Eric Smit mij bij FTM tegenhoudt als poortwachter omdat wij de verkeerde reuk hebben als sociale groep bij Climategate.nl als ‘de sceptici waar ik niet mee geassocieerd wil worden’. Omdat journalisten niet redeneren op basis van bewijs maar sociale komaf en autoriteit. En niets is mensen te gek, behalve non-conformisme.

Waar Jean Wanningen een goed woordje deed. Maar als hij dit soort prulkoek doorlaat zegt dat veel over Eric Smit.

Boze en gefrustreerde Waddenzee

Boze en gefrustreerde Waddenzee

In de reacties ben ik volgens milieuactiviste Sanne dan vervolgens een psychopaat, wij zijn ‘sceptici’ en daarom dus deel van de samenzwering. Wie het waagt zelf na te denken en dus van de mainstream af te wijken: die is gek en dus moet je daar vooral niet naar luisteren. En oh ja, ik heb dit ook nog gedaan:

Volgens Rijpke ja,het is nooit bewezen en hij heeft geen enkele ondersteuning voor zijn betoog. Hij heeft ook het WNF van dingen beschuldigd en heeft dit moeten intrekken omdat hij feitelijke onwaarheden had betoogd (??? alles staat nog als een huis en WNF heeft ieder open debat omzeild). Hij is ook vaak bij de VVD te vinden (….Rene Leegte is/was een Facebookvriend…)en werkt samen met de visserij om de quota’s proberen op te krikken (???? ik heb de leugens van milieufanatici ontmaskerd, de STAB nam mijn analyse deels over en de Raad van State STAB). Ook geloofd (…t) hij in de woorden van Fred Singer

Dat is het niveau. Als dit kwaliteitsjournalistiek moet heten en zelfs ondersteuning krijgt van de Stichting Democratie en Media? Als dit het FTM-publiek is en FTM Neerlands hoop in bange dagen. 

Zal het ooit nog goed komen met de mainstreamjournalistiek?

Zal het ooit nog goed komen met de mainstreamjournalistiek?

Gisteren kwam hier iemand van hen ook al op bezoek die allerlei Freudiaanse kots ventileerde, 0mdat ik ze op inhoud volledig inmaak. Nu ben ik dus samengevat een boze en gefrustreerde psychopaat. Laten we de mening van mijn geliefde milieuvrinden dan als feit aannemen zoals iedere echte journalist buiten de sceptische samenzwering met de olie-industrie dat altijd braaf doet. Want als zij het zeggen dan zal het wel zo zijn. Want alles dat de onfeilbare en belangeloze Milieubeweging roept is waar.

Baitball van plevieren en strandlopers vliegt op voor roofvogel en flitst heen en weer, machtig gezicht!!!

Baitball van plevieren en strandlopers vliegt op voor roofvogel en flitst heen en weer, machtig gezicht!!! Wat vogels in de lucht doen, dat doen scholen vissen onder water: convergente evolutie van gedrag… Kijk, daar schrijf ik veel liever over, dan dat ik het vuile werk moet opknappen zoals pruljournalistiek ontmaskeren.

Dus…Ik heb vandaag aan de Waddenzee gezeten en hele boze psychopatische foto’s gemaakt, eerst van de boze gefrustreerde regen, toen van boze gefrustreerde steltlopers die als een boze baitball heel gefrustreerd opvlogen bij een naderende boze psychopatische en misschien wel gefrustreerde valk. Na met een boze dijkbewoner samen heel gefrustreerd koffie te drinken heb ik die man maar omgelegd, in stukken gesneden en in zijn tuin begraven.

Wat een slappe koffie. Ja eigen schuld toch? Een schep extra in het filterzakje, hoe durft hij het na te latengrrrrrrr. Red rum red rum!

Oh ja, het doel is om nog eens een foto te maken als Nick Dunlop doet, je moet iets te dromen overhouden.