Pier Vellinga achtergrond Puls grafiek meeresspiegelanstieg Deursche Buchtkopie

Volgens Pier Vellinga zal dat 5 maal zo snel worden. Wat weet hij dat de mainstream niet weet?

Met het oog op de jaarlijkse hoogmis van het klimaatalarmisme, die in december in Parijs zal worden gecelebreerd (maar waarvan de financiering nog niet rond schijnt te zijn), draait de propagandamachine weer op volle toeren. Omdat het al bijna 19 jaar niet wil opwarmen, moet er een ander thema worden gekozen om het publiek angst aan te jagen om zo voldoende politieke steun te genereren voor een klimaatbeleid dat wereldwijd miljarden per dag kost, maar geen enkel aantoonbaar effect op het klimaat zal hebben.

Zeespiegelstijging lijkt zich daarvoor te lenen. Alhoewel … het VN–klimaatpanel (IPCC) biedt ons voor de komende honderd jaar niet meer dan 26-82 cm. Maar in het licht van de nieuwste inzichten schijnt zelfs die range aan de hoge kant te zijn.

Onder de titel, ‘Globale Überschwemmung vor Paris ? … oder eben 200 Jahre später ? …oder eben NIE ?’, heeft de Duitse meteoroloog Klaus-Eckart Puls onlangs op de website van EIKE (‘Europäisches Institut für Klima und Energie’) een essay gepubliceerd over de huidige stand van de wetenschap inzake zeespiegelstijging. Hij heeft daarvoor een grote hoeveelheid literatuur en metingen doorgeworsteld. Daarbij viel hem een discrepantie op tussen de metingen door middel van peilschalen en die via satellieten. Hij schreef daarover:

Säkularer und Aktueller Meeres-Anstieg: Pegel (1.6 mm/Jahr) oder SAT-Altimeter (3.2 mm/Jahr) – WAS ist richtig ?

Zahlreiche Auswertungen von Küsten-Pegel-Messungen über 200 Jahre sowie neuerdings von Schwere-Messungen der GRACE-Satelliten ergeben immer wieder einen Meeres-Anstieg von etwa 1,6 mm/yr. Dagegen stehen die seit 1992 publizierten Altimeter-Messungen mit den Satelliten-Systemen TOPEX/POSEIDON/JASON mit doppelt so hohen Werten von 3,2 mm/yr. Die erhebliche Diskrepanz ist bis heute ungeklärt. Dabei stimmen jedoch immerhin die Trends überein: Der Meeres-Anstieg verläuft seit wenigstens 100 Jahren linear, es gibt keine Beschleunigung des Anstieges. Ein Signal durch anthropogenes CO2 (AGW) ist nirgends erkennbar. Das alles steht in krassem Widerspruch zu den Verlautbarungen und insbesondere zu den alarmistischen Prognosen des Klimarates IPCC und einiger Klima-Institute. …

Trotz der neuen Satellitenmessungen wurden die Pegelmessungen natürlich weitergeführt. Und die ließen sich nicht beirren und blieben stur bei ihrem alten Kurs von deutlich unter 2 mm/Jahr. …

In zijn essay gaat Puls voorts gedetailleerd in op de zeespiegelstijging aan de Duitse Noordzeekust, de zuidelijke Noordzee en de Duitse Bocht. Ook gaat hij uitvoerig in op isostatische veranderingen (verticale beweging van de landmassa door geologische oorzaken) die een complicatie vormen bij de meting van de zeespiegel.

Zijn algemene conclusie luidt:

Die ständigen Alarm-Meldungen zu angeblich dramatischen Meeres-Spiegel-Anstiegen in Gegenwart und Zukunft können durch Messungen nicht bestätigt werden, sondern werden durch die Meß-Daten sogar widerlegt. Weltweit zeigen weder die Pegel-Daten (200 Jahre) noch die Satelliten-Daten (20 Jahre) eine Beschleunigung des Meeres-Anstieges. Dazu in krassem Widerspruch stehen alle bisherigen und derzeitigen Aussagen vom Klimarat IPCC, von einigen Klima-Instituten sowie die der Klima-Modelle. Darüber hinaus gibt es Anhalts-Punkte dafür, daß die Satelliten-Daten zu höheren Beträgen hin erheblich “über-korrigiert” wurden. Anstatt die Satellitendaten nun an die real am Boden gemessenen Daten anzupassen und nach unten zu korrigieren, besteht die Diskrepanz zwischen Pegel- und Satellitenmessungen aber leider bis heute weiter. Und es scheint irgendwie auch niemanden zu stören. Ein mysteriöser Fall.

Aldus Klaus-Eckart Puls.

Lees verder hier.

Is Klaus–Eckart Puls een roepende in de woestijn? Nee, dat is hij niet. NOAA heeft onlangs een ‘posting’ op haar website gezet, waarin de absolute zeespiegelstijging op 1,7 – 1,8 millimeter per jaar werd geschat.

Pierre Gosselin berichtte daarover het volgende:

A short but extremely interesting post today. (Hat-tip: reader Stuart.)

It appears the NOAA also agrees that sea level rise is not happening any where near as fast as many among us would like to think it is. At its site here, it writes the following ….:

The graphs compare the 95% confidence intervals of relative mean sea level trends for CO-OPS and global stations. Trends with the narrowest confidence intervals are based on the longest data sets. Trends with the widest confidence intervals are based on only 30-40 years of data. The graphs can provide an overarching indication of the differing rates of regional vertical land motion, given that the absolute global sea level rise is believed to be 1.7-1.8 millimetres/year. ….

Hurry up and read it before this gets taken down! To be on the safe side I’ve cut out the location of interest.

Aldus Pierre Gosselin.

Lees verder hier.

Hoe verhouden zich deze getallen tot de uitspraken van onze eigen Wageningse klimaatnostradamus, Pier Vellinga? In een recent radio–interview verklaarde hij dat de zeespiegel vroeger met 2 mm. per jaar steeg en nu met 3 mm. En dat zou volgens hem iedere tien jaar verdubbelen. Over 30 tot 40 jaar zou de zeespiegel wereldwijd met 20, 30, 40 cm. zijn gestegen en misschien nog meer, aldus Vellinga.

In het licht van het voorgaande zal het duidelijk zijn dat Vellinga zich daarmee vèr buiten de realiteit en de ‘consensus’ plaatst. Hij zit er een factor 5 (!) naast. Wat weet hij dat de mainstream niet weet?

Zoals gebruikelijk was de interviewster, Karin van den Boogaert, niet zodanig van de materie op de hoogte dat zij in de gaten had dat zij werd gefopt. Zij liet dan ook de kans voorbij gaan om Vellinga daarover kritisch te bevragen. Dus, met dank aan de NPO, werd deze alarmistische boodschap weer ongecorrigeerd aan het publiek geserveerd en werd de luisteraar weer de stuipen op het lijf gejaagd.

Opnieuw blijkt dat klimaatonheilsprofeet Pier Vellinga wèl rijkelijk podium wordt geboden bij de NPO om zijn niet op feiten gebaseerde alarmistische boodschap te verkondigen. Maar klimaatsceptici die zich niet op fantasie maar op wetenschap en waarnemingen baseren, worden grotendeels genegeerd.

Tja, zo gaan die dingen in dit land. Maar zou daarin nu niet eens verandering moeten komen?

Voor mijn eerdere bijdragen over klimaat en aanverwante zaken zie hierhier, hier, hier en hier.