Arthur Rörsch klimaatlied Knipsel

Een vrolijke noot van Henk de Bruin over het klimaatdebat.

De auteur blijkt goed op de hoogte en heeft deskundig advies ingewonnen. Het is een kostelijk videootje geworden.

Maar natuurlijk valt er wat te zeuren. Er wordt gesteld dat de èchte wetenschap totaal wordt vermalen door Goreaanse achterklap en Climategate journalen.

De èchte wetenschap? Was het niet de pretentie van de auteurs van de Climategate e-mails, die in de openbaarheid zijn gekomen, dat zij de èchte wetenschap vertegenwoordigden? Maar dat waren toch geen fijne jongens, zoals uit deze recente analyse opnieuw blijkt.

Bij ‘Goreaanse achterklap’ kan men zich nog wel wat voorstellen. Maar geldt dat ook voor ‘Climategate journalen’? Zou de liedjesschrijver misschien deze website, Climategate.nl, bedoelen?

Hoe dan ook, het lijkt mij onjuist om de klimaatalarmistische onzin à la Al Gore op één lijn te stellen met de wetenschappelijk verantwoorde ‘postings’ die op deze website verschijnen.

Maar misschien bedoelde de liedjesschrijver dat helemaal niet.

Hoe het ook zij, hij heeft de klimaatdiscussie met een originele bijdrage verrijkt.